Felvilágosítás UFÓ-król …

BD – 1963.12.13.
8698. – Felvilágosítás UFÓ-król …

 

Az isteni kinyilatkoztatásaim által fény ajándékában részesültök minden területen, nem marad számotokra megválaszolatlan kérdés, amit teljes bizalommal hoztok el Elém, hogy tájékoztatást adjak nektek róla. És ezért semminek sem kell megválaszolatlanul maradnia számotokra, csak magatok kell kérdeznetek, hogy valóságosan teljes választ is kaphassatok. Újra és újra kétség száll fel bennetek, mert állítólag bizonyítani tudni vélitek az úgynevezett űrhajók létezését, (ha bizonyítható az ún. űrhajók létezése), melyek más csillagokról érkeznek a Földre …

 

Ha azonban kellő komolysággal utánajártok ezen jelenségeknek, az esetben nem fogtok tudni százszázalékos bizonyítékot találni rá, (és meg fogjátok állapítani, hogy) efféle állítások indoka mindig csak feltevés marad vagy pedig önbebeszélés (önszuggesszió), melyek alátámasztására nem lehet igazolást találni. És ennek abban rejlik a magyarázata, hogy egyszer áldozatul esnek az emberek az ellenfél működésének, aki csalás és ámítás eszközeihez nyúl és nyúlni akar a végső időben, mivel maguk az emberek azok, akik meg akarnak élni szenzációs dolgokat és semmi sem elég fantasztikus nekik … és mert teljesen zavarodott a gondolkodásuk.

 

Ha rendelkeznének szellemi felismerésekkel az emberek, akkor azt is tudnák, hogy nincsen kapcsolódási lehetőség az egyes égitestek között, hogy sohasem lesz lehetséges más égitestek lakói számára, hogy elhagyják a saját szférájukat és más égitestekhez közeledhessenek … Teljesen légből kapott állítások azok, melyeket azon emberek felvetnek, és egy ember sem fog tudni bizonyítékot felhozni arra az állítására, hogy érintkezésbe került azon csillaglakókkal …

 

De az emberek áldozatul eshetnek az ellenfél vakító műveinek, fogékonyak lehetnek saját képzeletviláguk által is megtévesztésekre, melyek az Én ellenfelemből indulnak ki, melyek viszont sohasem lehetnek anyagi állapotúak, mert az ellenfélnek hiányzik a hatalma anyagi tárgyak létrehozásához. Ahol viszont valóban anyagi dolgokról van szó, melyeket emberek észleltek, úgy annak a kiinduló pontja is az anyagi Földön van … Ezek tudósok kísérleti tárgyai azon a területen, melyek iránt fokozottabb erőfeszítések érvényesek: … alávetni a Földön kívüli légteret …

 

Amit terjesztenek a földönkívüli lények, melyek állítólag más csillagokról jönnek, az tudatos hazugság, mert egy ember se fogja tudni bebizonyítani, hogy ilyen „állítólagos csillaglakókkal“ beszélt. És azon emberek köre, akik igenlően fogadják az ilyen jelenségeket, sohasem fog a szellemileg felébresztett emberek közé tartozni, mert ők az ellenfelem kimondott szolgálói, akiket saját céljaira felhasználhat … mindig is feltéve, hogy (nem) földi jelenségekről van szó, amit bármely ember észlelhetne … amiket aztán a szellemileg nem felébresztett vagy az ellenfelemnek alárendelt emberek más csillagokról származó tárgyaknak állítanak be …

 

Újra és újra hangsúlyozom, hogy nem létezik kapcsolat egyes égitestek között és hogy ennek megvan a magyarázata is … Ha ti emberek ezen más csillagok állítólagos hírnökeinek még azt is odatulajdonítjátok, hogy a megmentésetekért akarnak eljönni a Földre, azon esetben az Én megbízatásomban kellene tevékenykedniük rajtatok embereken … Ebből kifolyólag állandóan kapcsolatot kellene létesíteniük és fenntartaniuk azokkal, akik Hozzám tartoznak, tehát akiket a végén elragadtatok … ha kiosztottam volna nekik ezt a hivatást … De azon esetben az Enyéim is látnák ezen tárgyakat és azok utasait … ami sohasem lesz az eset … Mert ezeket felvilágosítom a tévedésről és tanítom őket a tiszta igazságban.

 

De akik elhiszik az ilyen állításokat és felvetik őket, azok nem lehetnek szellemben felvilágosultak, és mindig is puszta földi célokat követnek és hisznek annak az ígéreteiben, aki vissza akarja tartani az embereket a Velem való bensős kötödéstől, ami egyedüli biztosíték a megmenekülésre e Föld végekor, ami előttetek áll. Higgyétek hát el, hogy Számomra valóban lehetséges, hogy kiterjesszem védelmemet minden egyes emberre és elragadtathassam őket a Föld végekor, mert a Föld pusztulása, ahogy most fennáll, elkerülhetetlen … És higgyétek el, hogy erre számtalan angyalt tartok készenlétben, hogy ezek sohasem már ezelőtt fognak megmutatkozni az embereknek más égitestek lakóiként …

 

És ha a Földre irányítom a tiszta igazságot, mivel szükségetek van rá nektek embereknek, akkor valójában ismertetném veletek, ha ez az igazságnak megfelelne. De Én állandóan figyelmeztetlek benneteket az ellenfelem művészete felől a vég előtti utolsó időben, aki egyrészt földi tevékenykedést is bevet az emberek megtévesztésére, másrészt gondolatbeli zavarkeltést is … mert képes bebeszélni, mert az emberek vakon elhiszik, amit eléjük tálal, amíg még nem tölti el őket az igazság ösztönvágya, ami aztán állandóan tiszta igazságot jövedelmez számukra … Ámen

 

Isteni kinyilatkoztatás Bertha Dudde által

„Kezdetben volt a Szó …. Egy dicsőítő ének a Menny és a Föld Teremtőjének ….

Ti mindannyian az Ő teremtményei vagytok, akik egyvalamikor elvesződtek ….

És Ő nem fog nyugodni mindaddig, míg vissza nem nyerte minden egyes bárányát …“