A dühöngés jelei a vég előtt …

BD – 1955.01.28.
6178. – A dühöngés jelei a vég előtt …

 

Ha odafigyeltek mindenféle történésre körülöttetek, akkor nagyon hamar felismeritek, ki uralkodik a világban, és érthetővé is válik számotokra, mit akar elérni: minél jobban lehúzni az embereket a mélybe, akadályozni őket igaz felismerésben … miképp akadályozza őket szeretetbeli tevékenységükben … De belátható időn belül már olyannyira nyilvánvaló lesz az üzelme, hogy mégis hallani és látni kezd sok ember, mert leengedi az álarcát és meggondolás nélkül jár el olyan formában, ami túlságosan is világosan ellene szól.

 

De mindezek a közelgő vég jelei, melyben megvetendő jellemét űzi Isten ellenfele, melyben szabadjára engedett a pokol minden ereje, amik befolyásolják a Földön az embereket, úgy hogy számtalan követőre talál, akik megtesznek mindent, amit ő akar … akik meggondolás nélkül kárt okoznak embertársaiknak mindenféle módon … akik még attól sem riadnak vissza, hogy kiszolgálják embertársaikat a halálnak, mivel teljesen a Sátán varázsában állnak. De ez már be lett jelentve hosszas időkkel ezelőtt, hogy az emberek felismerjék rajta azon időt, melyben élnek.

 

De eljön a nap, ahol kötve lesz, ahol véget lesz vetve szörnytetteinek, ahol meg lesz fosztva hatalmától és kötözve lesz, hogy ne okozhasson már több kárt … Eljön a nap … emlékezzenek erre azon emberek is, akik szenvednek uralma alatt, mert övüké lesz a megváltás. De azok is emlékezzenek rá, hogy eljön a megtorlás napja, akik szolgáivá válnak, mert ők is vele együtt osztozni fognak sorsán, mert egyedül a saját akaratuk tette őket az ő szolgáivá és ezen akaratért felelősségre lesznek vonva. És ameddig felháborodtok a jogtalanságon, addig nektek nincsen félnivalótok, hogy kárt okozhat nektek. Mert mindaddig még a jó felé igyekszik akaratotok, és nem vagytok az ő uralmában.

 

Minden, ami ellenszegül a szeretet parancsolatának, az az ő tevékenykedése, habár ködösítve lesz az embertársak szeme előtt … Igyekezzetek mindig, hogy igazságosan gondolkodjatok és cselekedjetek, és tisztánlátásúak és tisztánhallásúak lesztek azon intézkedésekkel szemben, amelyeket az igazságosság köntöse alatt fognak elrendelni, mert az, aki meg akar rontani benneteket, az érti is hogyan leplezze magát … De nem fog elérni semmit azoknál, akik az Isten felé igyekeznek és igyekszenek az Ő akarata szerint élni, mert ők átlátnak a játékán és elfordulnak tőle, egyenesek és igazságosak maradnak, és nem engedik félrevezetni magukat … De a dühöngésének a vége e Földön még nem lett elérve … Előbb el kell érnie egy határt, aminek aztán következménye lesz a száműzés, ami ellehetetleníti minden további tevékenységét … Ámen

Isteni kinyilatkoztatás Bertha Dudde által

„Kezdetben volt a Szó …. Egy dicsőítő ének a Menny és a Föld Teremtőjének ….

Ti mindannyian az Ő teremtményei vagytok, akik egyvalamikor elvesződtek ….

És Ő nem fog nyugodni mindaddig, míg vissza nem nyerte minden egyes bárányát …“