A fény harca a sötétség ellen a végidőben …

BD – 1946.02.18.
3690. – A fény harca a sötétség ellen a végidőben …

 

Értsétek meg és figyeljetek arra, amit közöl veletek az Én szellemem: Olyan idő felé közeledtek, melyben megnyilvánul a Földön az akaratom és a hatalmam, a hatékonyságom, úgymint az ellenfelem tevékenysége is, mert a harc Én köztem és ő közte, a fény harca a sötétség ellen, mostanra eléri a tetőfokát, mert közeleg a vég. Játéklabdaszerűen ide-oda lesztek dobálva, szellemileg mint földileg is … rátok fognak nyomulni, hogy összezavarják a gondolkodásotokat és az elméteket, de az Én küldötteim is hírt fognak hozni Tőlem … földi szükségállapotokba is fognak hozni benneteket, úgy hogy gyámoltalannak és elhagyatottnak fogjátok hinni magatokat …

 

Egy út azonban mindig nyitva áll előttetek, Egy valakit mindig felhívhattok segítségért minden helyzetben, szellemiben és földiben is. Mind ameddig ez az út nyitva áll, nem kell félnetek az eljövendő idő elől sem. Mindig és mindenütt felismerhető lesz a sátán tevékenysége, éppen úgy az Én szeretetbéli és irgalom teli tevékenységem is minden emberen, akik elismernek Engem, akik nem feledkeznek meg Rólam a legkeményebb küzdelmek alatt sem és akik ezzel maguk mellé hívnak küzdelmükben, hogy ne győzedelmeskedjen felettük a lelkük ellensége.

 

De az ellenfelem csellel és erőszakkal dolgozik … Az üdvhozó köntösébe öltözik, földi javulást ígér az embereknek és ezzel a hálójába csalja mindazokat, akik könnyelműek és még nem oldották el szívüket a világ javaitól. És szörnyű mértékben fog terjedni a sötétség, mindenütt követni fogják az emberek a hamis fényt, az igazi fény mellett pedig el fognak sétálni és egy olyan fény után hajkurásznak majd, mely csupán látszatfény, mely nem jelent fényességet az emberiség szellemi sötétségében.

 

És figyelmetlenül fogják hagyni a fény hordozóit, sőt megpróbálják majd kioltani az ő lángjukat és ezzel rákényszeríteni a fény hordozóit a titokban maradásra. De ekkor majd ellátom a fény küldöttjeit nagynál nagyobb erővel, úgy hogy mégis szabadon tevékenykedhetnek és nem kell aggódniuk a fény kioltásától … És ekkor Én is elő lépek nyilvánvalóan, erőt és irgalmat adakozva, ahol az Enyéim szükségállapotban vannak, hogy nyilvánvalóan felismerhető legyen a fény harca a sötétség ellen és az Enyéim megtudják, hogy már nincs messze a vég.

 

Mert a vég meglátásával mindent eltűrővé válnak, mivel már csak a szavam beteljesülése végett is kitartanak, hogy meglássák az eljövetelemet a felhőkben, hogy megváltsam őket minden szükség alól és láncba verjem az ellenfelemet. És az Én kegyelmem és szeretetem megkönnyíti számukra földi sorsukat és elviselhetőbbé tesz minden ínséget, mert ahogy ők harcolnak Én érettem, úgy felvértezem őket nagy erővel, mely segítségével képesek ellenállni a sátánnak és félelem nélkül elviselni a földi fenyegetéseit, mert mindig is Én állok személyesen mellettük, és ennek a bizonyosságában hűségesek maradnak Hozzám a végekig.

Hamarosan eljövök … már csak egy bizonyos ideig tevékenykedik a sátán, és Én magam rövidítem meg a napokat, hogy az emberek helyt állhassanak … Épp ezért fog tombolni a sátán hallatlan módon, mert tudja, hogy túl rövid az idő ahhoz, hogy tevékenykedhessen … tudja, hogy nincs vissza sok ideje … De ti, az Én hűségeseim, ne féljetek … Mindezt előre közlöm veletek, hogy hitben erőre és belső békére leljetek szavam igazságában, hogy minden időben erőt nyerjetek a szavamból és bensőséges kapcsolatba lépjetek Én velem, ki nem hagy el benneteket, se a Földön, se soha, örökkön-örökké … Ámen

 

„Kezdetben volt a Szó …. Egy dicsőítő ének a Menny és a Föld Teremtőjének ….

Ti mindannyian az Ő teremtményei vagytok, akik egyvalamikor elvesződtek ….

És Ő nem fog nyugodni mindaddig, míg vissza nem nyerte minden egyes bárányát …“