A Föld átalakítási műveletének célja a rend helyreállítása …

BD – 1952.05.09.
5388. – A Föld átalakítási műveletének célja a rend helyreállítása …

 

Teremtéseim e Földön nem teljesítik céljukat, mert az emberi akarat sokszor jogtalanul beavatkozik és pusztít, még mielőtt kiérne a benne rejlő szellemi … Éppúgy az ember maga sincs már tudatában földi feladatának, és visszaél külső formájával, ami kizárólag a lélek kiérését szolgálja … Visszaél vele más célokra, legtöbbször rossz irányban használja fel életerejét, felhalmozza az anyagot és megvastagítja a lelkét körülvevő burkot, ahelyett hogy tevékeny felebarátszeretetet gyakorolna, tudatlanságában még azon szellemit is megakadályozza szolgáló tevékenységében, ami még az anyagban rejlik … Mindenhol zavaróan avatkozik be a fejlődési folyamatba, mert szellemben teljesen vak az életvitele által és nem tud se a saját feladatáról, se az összes teremtési művem feladatáról.

 

Zűrzavar keletkezett a fejlődésben, csak elégséges a kiérése mindannak, ami szellemi, nem létezik többé már több, ami megfelelne az Én akaratomnak és örök törvényemnek … Szellemi zavarodottság állapota van mind ott, ahol emberek laknak, akik már nincsenek kapcsolatban Velem a szeretet által. Egy ilyen állapot teljes összeomláshoz vezet, a sorvadásához annak, ami szellemi, ami már túllépett az alapkövetelményi állapoton. De ami az Én örök rendemen kívül mozog, az az ellenfelem akaratát teljesíti … ki maga nem avatkozhat be pusztítóan, aki nem tudja befolyásolni az alapkövetelményben rejlő szellemit, és emiatt felhasználja az ember … és minden szellemi szabad akaratát, hogy kivitelezhesse saját szándékát, felfelé ívelő fejlődésében akadályozni mindent, ami szellemi.

 

És ezért Én magamnak kell szembe szállnom vele az örök rend helyreállítása végett, meg kell vonnom tőle, amit már tulajdonának hisz és ami már túlságosan is készséges szolgálója … Legelőbb az emberi fajt kell felszabadítanom kedvezőtlen befolyása alól, azzal, hogy egy szétválasztást viszek végbe … hogy a földi-feladatukat-teljesítő embereket előbb Magamhoz hozom és másoktól is elveszem a befolyását, újbóli száműzetéssel az anyagba, amelyre az ellenfelem sok időn át nem fog tudni többé ráhatni.

 

És Nekem meg kell újítanom a teremtési műveimet, újra lehetőséget kell adnom a fejlődésben álló szelleminek az alapkövetelményben állapotában, hogy pusztító emberi kezek akadálya nélkül teljesíthessék fejlődésüket, azon faj gondoskodásában, amely kemény vizsgák által bizonyította Hozzám való szeretetét és hűségét és nem gyakorol kedvezőtlen befolyást a teremtési művekre, melyeket átadok neki gondviselésükre. Helyre lesz állítva a rend, ahogy az átalakítási művelet is véghez lesz víve e Földön …

 

Újra felveszi zavartalan menetét a felfelé ívelő fejlődés, amíg kötve van az ellenfelem, amíg a legszilárdabb anyag magában rejti a szellemit, ami magában hordoz teljességében ellenem irányuló akaratot, és újra béke lesz ezen a Földön, és Én magam fogok tudni az emberek között tartózkodni, akik szeretnem Engem … Ámen

 

Isteni kinyilatkoztatás Bertha Dudde által

„Kezdetben volt a Szó …. Egy dicsőítő ének a Menny és a Föld Teremtőjének ….

Ti mindannyian az Ő teremtményei vagytok, akik egyvalamikor elvesződtek ….

És Ő nem fog nyugodni mindaddig, míg vissza nem nyerte minden egyes bárányát …“