Tanítási hivatás a végidőben … Nehézségek …

BD – 1952.05.08.
5386. – Tanítási hivatás a végidőben … Nehézségek …

 

Feladatotok, tanítani az Én nevemben, nem lesz könnyű az eljövendő időben. Nem fognak nektek hinni, mellékes dolognak tekintenek mindent ami szellemi, ki fognak nevetni és bolondnak fognak tartani titeket, mint akik egy valószínűtlen ügyért tevékenykednek, kétségbe fogják vonni, amit a magatokban folyó szellemi tevékenységemről hirdettek nekik … Az emberek hit nélkül élik mindennapjaikat, és ahol azt hiszik van még hitük, az csak szóbeszéd … Teljességében hiányzik nekik a hit, és nehezükre fog esni azt újból felélénkíteniük, mivel az emberek gondolatai csak ritkán szellemi irányzatúak, mert nem foglalkoznak azzal, ami még előttük áll, mert csak a földi életre irányul érdeklődésük és mindenki csendes ellenségnek tekintenek, akik felhívják figyelmüket lelki életükre.

 

Nehéz dolgotok lesz … és mégis teljesítenetek kell hivatásotokat, elvinni a világba az Én evangéliumomat. Mert tudomást kell róla szerezniük az embereknek, hogy felismerjenek Engem, ha hangos módon észlelhetően nyilatkozok ki nekik. Ezt meg kell előznie a ti rámutatásaitok és utalásaitok, hogy ne maradjon bennük ez benyomás nélkül, tudniuk kell az akaratomról, ami a szeretet parancsolatának teljesítéséről szól, és ha birtokolják erről a tudást, akkor fel is fogják ismerni a hangomat, ha a természet erőin keresztül nyilvánulok meg.

 

Nem lesz könnyű feladatotok, mert szüntelen megköveteli tőletek, hogy az Én nevemben beszéljetek, tudásotokat terjesszétek, és mert sokszor nem fogtok alkalmat találni embertársaitok elutasító magatartása miatt, akik meg akarnak akadályozni benneteket küldetésetek megemlítésében. De újra és újra olyan embereket fogok utatokba küldeni, akikkel beszélhettek; újra és újra hagyni fogom valami szokatlan megtörténését, ami elgondolkodásra készteti az embereket, úgy hogy nyitott fülekkel fordulnak felétek, ha elviszitek nekik az Én szavamat …

 

Én magam vezetem el hozzátok az embereket, akiket tanítanotok kell, és ti örömmel fogjátok elvégezni hivatásotokat, amihez erőt adok nektek a lelkek végett, akiket meg kell mentenetek, és engedik magukat megmenteni általatok. Csak nem szabad langyosnak és közömbösnek lennetek, ti magatoknak hűségesen odaadónak kell lennetek Én hozzám, és akarnotok kell Én értem tevékenykedni, akkor boldogítani fog titeket a szőlőhegyi munka, szorgosan és lelkiismeretesen elfogjátok végezni és sikerrel is jártok, mivel megáldalak benneteket és munkátokat és ugyanúgy azokat is, akik meghallgatnak titeket … Ámen

 

Isteni kinyilatkoztatás Bertha Dudde által

„Kezdetben volt a Szó …. Egy dicsőítő ének a Menny és a Föld Teremtőjének ….

Ti mindannyian az Ő teremtményei vagytok, akik egyvalamikor elvesződtek ….

És Ő nem fog nyugodni mindaddig, míg vissza nem nyerte minden egyes bárányát …“