A földi világ az ellenfél birodalma …

BD – 1958.04.16.
7094. – A földi világ az ellenfél birodalma …

 

A földi világ az ellenfelem birodalma, habár van is bizonyos joga ebben, ami Általam nem lesz csonkítva, de amit ti emberek megkérdőjelezhettek, ha nem hajoltok meg akarata előtt. Mert a szabad akaratotokra próbál ráhatni épp a világ által, mindennel, ami kötődik az anyaghoz …

 

Utat keresi bennetek a mohóság felerősítésére, hat rátok az anyagon keresztül, amiben olyannyira csalogatóan teríti azt szemetek elé, hogy ti azt birtokolni igyekeztek … Nem tagadom meg tőle se a cselekvését, se a szándékát, mivel még joggal rendelkezik felőletek, kik anno önként követtétek őt a mélyekbe …

 

Ti azonban megtilthatjátok neki, ellenállhattok mindenféle csábításnak, ha komolyan gondoljátok, hogy megszabaduljatok tőle és hogy sikeresen tegyétek meg földi meneteleteket … Mert az akaratotokat nem tudja legyőzni, ti magatok dönthettek teljes szabadságban, és helyesen használjátok azt a szabadságot, az ő birodalmaként kellene felismernetek a világot és menekülni próbálni előle. Mivel ehhez szüntelen segíteni fogok nektek, ha komolyan vélt az akarásotok …

 

Így hát sohasem tudjátok felszabadítani magatokat lelketek iránti felelősségetek alól, mert egymagatok döntitek el, hogy megőrzi-e hatalmát felettetek az ellenfelem vagy szabadok lesztek ezen hatalom alól. Nem tud titeket kényszeríteni, és Én sem vetek be kényszert, se veletek, se ő vele szemben …

 

De azonos mértékkel, mint ahogy kipróbálja rajtatok a csábítási művészetét, Én is készen állok irgalmi ajándékokkal ellátni titeket, úgy hogy nagyon is képesek lesztek ellenállni neki. És ha már olyannyira mélyponton áll az emberek jelenlegi szellemi állapota, ha már csak anyagi irányultságú a gondolkodása és minden célja és igyekezete csakis anyagi javak elérését szolgálja, akkor ez kizárólag az embereknek tulajdonítható, mivel önként teljesítik az ellenfelem kívánságait, pedig ellenállhatnának neki …

 

Újra és újra a szabad akarat az, ami meghatározza minden egyes ember szellemi állapotát, amitől azonban nem is lesz megfosztva, amíg emberként tartózkodik e Földön. Viszont pont ezen szabad akarattal, az akarattal való visszaéléssel odáig viheti, hogy újból megkötődik az akarata, hogy újból teljes körű szabadságtalanság állapotába kerül, ami igen csak fájdalmas … hogy ő maga anyaggá lesz, amire igyekezett földi menetele alatt.

 

És akkor győzedelmeskedett az ellenfelem, miképp megakadályozta a Hozzám való visszatérést, de csak késleltette, és újból meg lesz vonva tőle hatalma és befolyása alól azon szellemi, amit megnyerni hitt befolyásolása által. És ez önmagának a gyengülését is jelenti újbóli végtelen időkre.

 

Az Én birodalmam nem e világról való … E szavak a lehető legvilágosabban kifejtik számotokra, mit is tartsatok erről a földi világról … ha egyáltalán számít nektek, hogy egyszer újra birtokba vegyétek az Én birodalmamat. De pont a világemberek, a materialisták megelégszenek a világ birtoklásával, nem törekednek szellemi birodalomra, mert ők már teljesen e világ urának igézetében vannak, habár őt sem ismerik el lényként, aki befolyást gyakorol rájuk.

 

Mivel teljes vaksággal veri őket, megakadályozza bennük a felismerés mégoly halvány fényét is, vakító fényeket gyújt nekik, melyek lehetetlenné teszik számukra az igazi fény meglátását … És Én nem fogom megakadályozni őt tevékenységében, hisz a szabad döntéshozatal a tét, amit a Földön meg kell hoznia minden embernek …

 

De az Én segítőeszközeim hozzájárulhatnak az akarat átalakulásához, mivel leginkább abból tevődnek össze, hogy szem előtt tartsák az embereknek az anyag mulandóságát, hogy újra és újra elvegyék tőlük a tulajdonukat, ami ösztönzésre kívánja bírni őket nem mulandó javak utáni igyekezetre … ami miatt ismételten olyan események fognak végbemenni a végidőben, amelyek a lehető legvilágosabban felmutatják az értéktelenségét annak, amit a világ kínál.

 

Mert Én semmit sem hagyok ki, ami által még segítséget lehet szolgálni az embereknek, megteszek mindent, hogy megmentsem őket egy újbóli száműzés sorsa elől, melynek jelentőségéről az emberek nem tudnak és nem is hiszik el, ha eljut hozzájuk a tudás róla. Éppen ezért még sok minden meg fog történni, mielőtt eljött az utolsó nap, ami aztán visszahívhatatlan dönteni fog minden ember sorsáról … Ámen

 

Isteni kinyilatkoztatás Bertha Dudde által

„Kezdetben volt a Szó …. Egy dicsőítő ének a Menny és a Föld Teremtőjének ….

Ti mindannyian az Ő teremtményei vagytok, akik egyvalamikor elvesződtek ….

És Ő nem fog nyugodni mindaddig, míg vissza nem nyerte minden egyes bárányát …“