Isten védelme az Övéi és szőlőhegyi munkásai felett …

BD – 1960.05.24.
7606. – Isten védelme az Övéi és szőlőhegyi munkásai felett …

 

Egyre szorosabban kell majd összekapcsolódnotok Velem, mivel a megszorongatások is egyre fokozódnak, és nem tudtok ellenállást tanúsítani segítségem nélkül. De tudjátok, hogy állandó jelleggel védelem és ernyő és támasz akarok lenni számotokra, ha csak Belém kapaszkodtok és nem hagytok ki többé gondolataitokból … Kizárólag a Hozzám kötődés jelenthet számotokra biztos megsegítést, és minél bensőségesebben hozzátok létre ezt, annál kevésbé fog érinteni titeket mindenféle baj, ami viszont egyre csak növekedni fog, minél közelebb a vég.

 

És Atyaként beszélek hozzátok, Aki valóban megspórolná gyermekeinek a sokféle bajtól … Istenetekként és Teremtőtökként beszélek hozzátok, aki valóban rendelkezik azon hatalommal, hogy megmentse minden egyes gyermekét bajtól és szenvedéstől … És házi Atyaként is beszélek hozzátok, Aki biztonságos védelmet ígér szolgálóinak, akik hűségesen szolgálnak neki. Mert szükségem van rátok … Most még egy olyan idő van, ahol még sok mentőmunkát lehet elvégezni, még azon idő van, ahol még egy bizonyos szabadságban éltek, ahol tevékenykedhettek Értem és birodalmamért, anélkül hogy megakadályozna benne világi hatalom.

 

De hamarosan eljön az az idő, ahol meg fogják tiltani nektek ezt a tevékenységet, ahol csak titokban tudtok majd tevékenykedni és ahol csakis Belém kell ültetnetek minden reményeteket, hogy Énmegvédelek benneteket, csináljatok bármit is … És minden időkre megígértem nektek a védelmemet és részesíteni is foglak titeket benne, hogy tudjatok még dolgozni, míg itt a vég … Épp ezért ne aggódjatok szükségtelenül, és és hagyjátok magatokat elnyomni mindenféle megszorításoktól, hanem mindig is csak a Hozzám való kötődést keressétek erősebben kialakítani, és semmitől sem kell félnetek … még akkor sem, ha nyugtalanság vesz körül titeket …

 

Én vagyok a védelmetek és ernyőtök és kísérőtök, bárhová is mentek … Mert vannak még teljesítendő feladatok, míg beteljesedik a napi művetek, és ameddig szükségem van rátok, addig védelmem alatt álltok. Egyikőtök sem tudja saját akarata szerint alakítani életének sorsát, ha az Én akaratom nem ugyanaz vagy nem hagyom megtörténni a szándékát; de mivel tudom, mely feladatot kell elvégeznetek még a Földön, ennek megfelelően fogom alakítani életetek sorsát, és ennek a reményében csak is Nekem kell odaadnotok magatokat teljesen, és minden alakulni majd magától.

 

Szükségtelen minden földi gond, amíg elsődlegesnek látszik szellemi üdvösségetek. És ha Engemakartok szolgálni, akkor törekedtek szellemi üdvösségetekre is, és azután biztosak lehettek, hogy törődni fogok veletek atyaian és kísérni foglak titeket életetek végéig. Mert nem hagyom az Enyéimet test és lélek ínségében, kiállok az Enyéimért, és megmutatkozok előttük Istenként és Teremtőként, leges szeretet teljesebb Atyaként örökkön örökké … Ámen

 

Isteni kinyilatkoztatás Bertha Dudde által

„Kezdetben volt a Szó …. Egy dicsőítő ének a Menny és a Föld Teremtőjének ….

Ti mindannyian az Ő teremtményei vagytok, akik egyvalamikor elvesződtek ….

És Ő nem fog nyugodni mindaddig, míg vissza nem nyerte minden egyes bárányát …“