Nagy halás … A gyengék lehívása … Döntéshozatal …

BD – 1951.12.13.
5271. – Nagy halás … A gyengék lehívása … Döntéshozatal …

 

És úgy fog eljönni, ahogy meghirdettem … Egy nagy halás fog megtörténni előtte, és ti véletlennek fogjátok tekinteni, szerencsétlenségnek, minden más véleményt inkább elfogadtok mint azt, hogy Én magam hívom le az embereket nagy számban, akik kudarcot vallanának a Földön zajló végső küzdelemben, akik túl gyengék ellenállást tanúsítani, de az ellenfelem kezébe se essenek … Mert Én ismerem az emberszíveket és nem engedem pusztulásba esni azt, aki akár egy parányi szikra szeretetet hordoz még magában és ezt a szikrát még képes fellobbantani, ha nem is a Földön, akkor a túloldali birodalomban, ahová szintúgy elér a szeretetem és kegyelmem megsegítés végett.

 

Úgy fog eljönni, ahogyan azt meghirdettem. Szűkösség és nyomor lesz akkora nagy mértékkel, hogy mindenki felismerheti a végidőt, aki akarja. De csak ott lesz nyomor, ahol felismerhetők az Enyéim, mert ezen emberek okozzák majd a nyomort, hogy elvegyék Enyéimtől az örökkévalóságos Istenükbe és Teremtőjükbe vetett hitüket, Akiben Atyájukat látják és Akihez hűek akarnak maradni. Dolgozik Ellenem az ellenfél, és felhasználja a hozzátartozóit a leges legbecstelenebb dolgok elvégzésére az Enyéimmel szemben … El akarja szakítani őket Tőlem és amiatt brutális eszközöket vet be, melyeknek alig képesek ellenállni az Enyéim. De az Én szereteterőm egyenesen tartja őket, az Én szereteterőm győzedelmeskedik, habár kívülről nézve a legnagyobb bajban vannak az Enyéim … helytállnak és legyőznek minden ellenségeskedést, mivel képesek rá az Én erőmmel.

 

Az idő a végére hajlik … Ami ma még hihetetlennek tűnik, azt hamarosan megélitek, megdöntés minden téren, ami minden embert szenvedésbe ránt és ami minden embertől megköveteli hozzáállását Engemet érintően, ki vagyok a Teremtő és Megtartó örökkön örökké. És ez a hozzáállás kizárólag valló vagy elutasító lehet. Ez a döntés, amit még meg kell hozni, mielőtt itt a vég. Hatalommal be fogok férkőzni gondolataitokba, és ti meg befogadhattok vagy visszautasíthattok … de ez a döntés örökkévaló érvényű, amit most meg fogtok hozni …

 

És ezért is van megengedve az ellenfelem gonosz tevékenysége, mert ős is hozzájárul a végérvényes döntéshez Mellettem vagy mellette … ő persze kihasználja hatalmi hatáskörét átlépve minden számára kiszabott határt, megszorongatja az Enyéimet szokatlan keménységgel, míg az ő rajongóinak bőséggel ad … földi javakat, tiszteletet és dicsőséget, és ezért is őt ismerik el inkább uruknak és és Engem pedig megtagadnak. De csak az erőseket hagyom megélni a véget, akik hűek Hozzám és azok is maradnak, és állandó jelleggel fogadják az Én szereteterőmet. De foglalkozni fogok a gyengékkel is, miképp lehívom őket, még mielőtt eljön a vég, nehogy az ellenfelem kezébe essenek és örök időkön át vezekelniük kelljen. De akik erősek a gonoszságban, elszenvedik a halált az ítélet napján, mert ők is eleget részesültek a kegyelmemből, de nem becsülték meg és tudatosan az ellenfél táborába vonultak, így hát vegyük ki részüket az ő sorsából, amint eljött a vég … mert minden be fog teljesülni, amit látnokokon és prófétákon keresztül bejelentettem … Ámen