A forrás

Belátás, 2020. május 30-án

 

 

Láttam, ahogy víz jön egy sziklából, előbb csak kevés, éppen hogy csak szivárgott, majd folyni kezdett egyre erősebben.

Utat keres magának, először a kövek körül, később aztán átugrik rajtuk a víz és csermely lesz belőle.

Üdítő és nagy erővel keres magának utat a víz és megküzd a folyamáért.

Most látok egy második forrást, az is lassacskán bugyog, a víz utat keres magának a kövek és sziklák között.

Most egymásra talál a két forrás és aztán hatalmas erővel zúdulnak le a sziklafalon a völgybe.

 

Látom, ahogy a völgyben tovább folyik az áramlat, több kutat is látok, látok víz merítőket, akik szétosszák a vizet.

Látok víz hordozókat, akik a folyóban állnak, felfrissülnek benne és utána az emberekhez viszik a vizet.

Látok több emberáradatot, akik ezen kutak után keresgélnek és elérnek a víz hordozókhoz.

«Igyatok belőle és soha többé nem szomjaztok!», hallom mondani Krisztust, aki azoknál van, akik a vizet merítik.

Egyre több ember issza az életvizet és úgy tűnik, mintha varázsital lenne.

Azok, akiknek adtak a vízből, énekelnek, sőt táncolnak is, jó kedvűek és láthatóan mindenki szárnyalt és lelkes.

Egyre több ember kíván segíteni, egyre többen adják tovább az életvizet.

Gyógyforrásokról beszélnek, csodákról és gyógyulásokról, mindez a lélek- és a szellemszinten történik.

Sok, nagyon sok kút keletkezik és számtalan víz merítő és víz hordozó csatlakozik.

Ezek azok, akik ittak az életvízből és felvették magukban és ezzel tudók lettek.

Feltárták önmagukban a Forrást és merítenek belőle: Érzéket, bátorságot, bizalmat és a hitüket.

Megtalálták amit kerestek, megérkeztek, bekopogtak és megnyílt előttük a kapu!

 

Krisztust hallom most beszélni mellettem:

Az Én Szavam a Forrás, igen olyan vagyok, mint a tiszta, érett víz, értékes ásványokkal gazdagítva.

Évszázadokon át hordozták az emberekhez és mostanra megérett, hogy megértsék Szavaim értékes tartalmát.

Forrásvíz a legmagasabb tisztaságban, ekképp tekintsetek a Szavamra, lássátok, ahogyan kibővülnek az értelmezések.

Mivel kibővítettétek a tudatotokat földi életetek során, s ezalatt már sokszor úsztatok az árammal szemben.

Értsétek meg, a Forráshoz vezető út az árammal szembe vezet, az általános irányzatokkal szemben, az idő divatjával szemben.

 

Értsétek meg, a Forrás nem csobogás, a Forrás nem hegyi patak, a Forrás nem is folyó, se áramlat.

A Forrás nem kút, a Forrás nem vízcsap, a víz Forrása Én vagyok, Krisztus, mindenkiben, különbség nélkül.

S így közületek többekben fel fog tudni és fel is fog törni az Én Szavam, ami felüdít és örömetekre válik.

Csobogásaitokból bégtelen, hatalmas nagy áramlatok lesznek, mivel számtalanok, igen sokan lesztek.

Ez a Harmadik Idő szellemi történése, és most Én, Krisztus, bevezetlek titeket Szavaim tartalmába!

Eljött a Szellem-Korszak! Ti magatok felismerésről felismerésre juttok, mert megértitek Szavaim tartalmát.

Nagy belátás fogtok elnyerni és áttekintést kaptok és adatnak nektek!

A régi elmúlt, vége a régi időnek, túljutottatok a vereségek és a fájdalmak völgyén!

Most már egy mélyebb megújulást fogtok megélni magatokban, mivel az új, az új szellem nem töltendő régi tömlőbe!

Engednetek kell magatokat megújítani, csak a készenlétetekre van szükségem és az erre irányuló akaratotokra.

És szélsebesen fogtok előre haladni, ne csodálkozzatok, ha mozgásba jöttök és veletek együtt minden más is!

Ismerjétek fel a tevékenységemet mélyrehatóbban, a velőtökig fog érni titeket, semmihez sem hasonlítható, átalakultok!

 

Láttam a világot, Európát nagy megrázkódtatások közepett, nagy fájdalomban, úgy hogy még az angyaloknak is nehezükre esett.

Láttam, a hit Jézus Krisztusban egy hatalmas megújuláson ment át egyszerre a német ajkú országokban.

Láttam a különleges nagy felébresztést a Harmadik Idő szellemében és igazságában!

A hatalmas folyó, ami a völgyön keresztül folyik, szemem láttára átalakult egy óriási fényúttá!

Azok, akik ezen az úton haladnak, mind fehér öltözékbe öltöztek, és ég bennük a világosan sugárzó Krisztus-fény!

Az úton mindenki ismeri a Krisztus-fényt és ezzel felismeri a felebarátjában is, mivel megtudja különböztetni egymástól a szellemet a szellemtől.

Láttam, hogy mindenki segítségben részesül ezen a fényúton, mert mindenki segít a másiknak, az elöljáró segít annak, aki mögötte jön.

A kivonulás ezen világ szolgaságából fényúttá és bevonulássá alakult a szellemi világba és síkra.

Ilyen egyszerűen, ilyen világosan és félreérthetetlenül láttam mindezt, hogy el voltam ragadtatva az egyszerűségétől és megérint az egész!

 

 

Belátás az Új Időben

„És jövendölni fognak fiaitok és leányaitok, vénjeiteknek álmaik lesznek, férfiúitok látomásokat fognak kapni.

Még a szolgákra és a cselédekre is kiöntöm szellememet azon napokban.“