Felemelkedés

Üzenet a világnak 2020. április 18-án

 

A nagy ébredés azokkal veszi kezdetét, akik a fény, az igazság és az igazságosság felé fordult életet folytattak és folytatnak, akik nem hagyják magukat többé megtéveszteni, és akik ismerik olyan jól és olyan mélyen az ellenteremtést, hogy nem támogatják többé az energiájukkal. Inkább a felvilágosításra és a felemelkedésre összpontosítanak, nem próbálják már segíteni ezen világ megmentését, mert értik és megértették, hogy végül is ez is csak az ellenteremtést szolgálja. Az erőfelbomlás nem azáltal fog végbemenni, mert harcolnak ellene, hanem azáltal, hogy elhagyják az ellenteremtést. Azok, akik elhagyják a bűnbeli utat, azok nem adják többé erejüket és energiájukat a bukási világ kiépítésére. Törvényszerű életvitelükkel tovább emelik a Föld rezgését és tudják, minden, minden élet az Én kezemben van. Ők azok, akik tudják, már nem a fenntartásról van szó, hanem a megemelésről, mindennek a megemeléséről. Tudatosságot teremtenek a Békebirodalom számára, amelyben Krisztussal együtt fognak élni. Mindenki számára érezhető rezgésváltozás következik, ami az eszközeitekkel nem lesz mérhető. A finom érzésű ember viszont érezni fogja testében a kihatások átmeneteleit. Az átmenetelt a szellemerő fokozott besugárzása okozza, ami a testen láthatóvá fogja tenni a lelki kötelékeket.

 

Az emberiség ebből a tapasztalásból megtanulja majd jobban besorolni és megérteni ezeket az utóhatásokat. Tudjátok azt is, hogy ez időben sok tűrőlélek segédkezik. Azoknak segítenek, akik jó szándékúak, viszont nem akarják elismerni Krisztust és a megváltó erejét, mert szenvedtek olyan embertestvérek miatt, akik visszaéltek a nevével. Mindazoknak most még több erő adatik az útjukra. Minden vezetés, minden cél ezen időben az enyéim számára Krisztus lesz. Ő beteljesítette a lélek útját, a lélek utazását és tudja, mire van szüksége mindenkinek. Ő összeköt és van. És az Őt követők is eszerint tegyenek. Bárhol is elhatároltok és elválasztotok, lépjetek az összeköttetésbe. Kérlek benneteket, lépjetek a belső összeköttetésbe. Tudatosuljon bennetek, hogy a válás nem vezet az egységbe, nincs a teremtés Mindenségszellemében és azok, akik a válást tanítják nem állhatnak az Én akaratomban! (1)

 

Keljetek fel! Mutassátok meg akaratotokat, tartásotokat, minden körülmények ellenére tanuljatok meg igazságosan élni, gyakorolni az egyenlőséget és a testvériséget, az együtt és egymásért elvét! Ezen belső szellemben gyülekezzetek. Ezzel megváltoztatjátok a világot, anélkül, hogy látnátok és ismernétek egymást. Szellemem egyre jobban meghatározza majd lelketeket bennetek, bensőtökben.

 

Ó, ti emberek, teremtsetek békét társas kapcsolataitokban, otthonaitokban, szomszédaitokkal és munkatársaitokkal, falvaitokkal és falvaitokban. Ezáltal létrejön egy legyőzhetetlen erő, az Én erőm és a béke földje. Ezért lépjetek fel és szálljatok síkra egy jobb légkörért, melyben nap mint nap éltek. Ismerjétek fel hangulataitokat, melyek segítenek még jobban megérteni önmagatokat, és akkor meglátjátok, hogy már nem menthető meg a világotok. A természet és az állatok ki vannak zsákmányolva, visszavonulóban vannak, a Föld kiszárad, folyóitok kiapadnak, a nap eléget mindent és amint esik a várva várt eső, az mindent eláraszt. Készüljetek fel rá, ti emberek és lássátok, mit tettetek és még mindig tesztek!

 

Hol van az alkalom, amit követeltek? Hol van a testvériségetek, ha nap mint nap ezrek halnak, igen több ezren éhen halnak? Mekkora a segítőkészségetek azok számára, akik már régen azzal élnek, hogy a világ gyengéi közé tartoznak? Mit hisztek, vagy hogyan akarjátok uralni a világra terjedő pusztítást? Már nem lehet visszatartani, ez a ti tükrötök, önmagatok és a világotok tükre!

 

És ha most felkelnek az istenküldöttek és megteszik az egyetlent, ami megtehető, mégpedig kimondani az igazságot, hogy a világ már nem lesz megmentve, hogy emberekről és lelkekről van szó, akiket nem lehet megmenteni megtérés és bűnbánat nélkül, úgy hát higgyetek nekik, mert az Én szolgálatomban állnak, mindaddig, míg mindenki kapcsolatba léphet Velem bensőjében szellemtől szellemhez. Nincsenek kiválasztottjaim, se különösképp elhívatottam, hívtam és azok követték hívásomat, és ez tette őket elhívatottaimmá. Ez mindenki számára lehetséges, mindenkinek adatott.

 

A húsvéti tűz, a megváltás tüze fellobbant! Lángol már mindazok szívében, akik hálásan befogadták szívükben a szellememet.

 

 

(1) Egy, EgySég = Isten. KétSég, kétely: az Egy (külön) válása, kettéválasztása, azaz megosztás. Úgymint ami összeköt, összeköttetést teremt, az egyesít. Ami (meg-, le-)kötöz, összekötöz, az összeláncol, leláncol, azaz bevon az ok és okozat törvénye alá, a kiegyenlítésbe, vetésbe és aratásba.

 

 

A Harmadik Idő

Én, az Istenetek és mennyei Atyátok újra megemelem Szavam a Harmadik Időben,

megtisztult és letisztult csatornákon keresztül, a Harmadik Időben adott üzenetek által,

szellemtől szellemhez, amelybe Krisztus elvezeti a követőit.