Nap és éj

Az anyagi univerzumok megteremtésekor minden lehetőségem adott volt fejlődéseire és szerkezeteire nézve, mert még nem léteztek alakzatok, minden áramló mozgásban volt. Valami teljesen új megteremtésén voltam. Sok különböző ötletem és elképzelésem volt. Itt egy tervező vagy egy fejlesztő tudna leginkább megérteni.

 

Végül egy magában zárt alakzat mellett döntöttem és benne végül is az önmagában tökéletes gömbforma mellett. Ez alapján gömbalakot kapott minden nap és bolygó, melyek betelítették az univerzumokat. Amit tettem, ahhoz mindenhez hozzárendeltem egy szellemi jelentőséget, így a napokhoz és a bolygókhoz is. A nap a ti emberek iránti szeretetemet jellemzi és a hit a felétek irányuló kisugárzásomat. A megvilágított hold és a bolygók a bennetek lévő jót is igazit jelenti, ami a fény alatt kerül felszínre.

 

E fény csak akkor tud elérni titeket, ha nem vonul közéje felhő.

 

Így Én, Jézus Krisztus vagyok a nap, a számotokra láthatóvá vált feltámadási testben, ami megvilágítja az eget és vele együtt mindent, ami égi. Ez a nap sohasem veszít fényerejéből és sohasem alszik ki. Kivilágít mindent, ami a sötétségben van.

 

Az ‚ember Jézus‘ szeretetével, ami velem egybeolvadt, meg akartam mutatni nektek, hogyan tudtok ti is egybeolvadni az Én szertetemmel.

 

Az éjjeli égen felismeritek a csillagokat, melyek világítanak a sötétségben. Ezek a lelkek megfelelői, melyek fényben, azaz tettszerű szeretetben vándorolnak. Ezek olyan lelkek, melyek szeretet-fénye besugárzik a végtelenségbe és ezzel ellátják fénnyel a sötétségben lévő lelkeket (mégpedig a bolygóknak megfelelően).

 

A nap az Én irántam érzett vágyódással telt szeretet és a felebarát iránti tettszerű szeretet kifejezése, ami a hitből ered. Mindig világít, csak akkor nem, ha közéje vonulnak felhők, ami a bennetek lévő elsötétedés.

 

Így ti, az Én szőlőhegyi munkásaim, legyetek fénylő napokká és vigyetek fényt mindenhová az emberek közé.

 

És lásd, a nap és a hold jelentése a természetesen jó és a természetesen igazi. Ez világosságot hoz a nap jelentőségéből, ha az a mennyei jót jelképezi, és a hold jelentőségéből, ha az a szellemi jót vagy az igazit jelképezi. Legmagasabb értelmében a nap az ÚR-at jelképezi, mert Ő napként jelenik meg a mennyekben azok előtt, akik a mennyei szeretetben vannak, és legmagasabb értelmében a hold éppúgy az ÚR-at jelképezi, mert Ő holdként jelenik meg mindazok előtt, akik a szellemi szeretetben vannak; és minden, ami fényt jelent, az a mennyekből származik. Ezért a nap fénye ott a szeretet mennyeisége vagy a jó, és a hold fénye ott a szeretet szellemisége vagy az igazi.

 

2022.10.28.