A korszakváltásban történő üldöztetés

Az idő, melyben vagytok, erősen az anyagiasságra összpontosuló, úgy hogy hagyományos eszközökkel nem tudtok megszabadulni tőle. Félre van állítva mind a szellem, mind a lélek, úgyhogy szinte már nem rendelkeznek szabad térrel. A szabad akarat által viszont, amivel megajándékoztalak titeket, Számomra nem lehetséges úgy irányítani ezen Föld embereit, hogy ők önként kövessék az Én versengésemet érettük.

Az ellenfelem nem esik ezen korlátozás alá, így hát felhasznál minden lehetőséget az emberek elcsábítására és önérdekű kihasználására és szabad akaratuk megsemmisítésére. Ezzel sikerült neki létrehozni a Földön egy szellemi szükségállapotot. Lakájai megszállták az ún. elit több lelkét és uralják őket.

Így az időt, melyben éltek, az erőszakos és embertelen rendszerek démoni szelleme jellemzi, amelyek nem állhatnak fent továbbra, mert elpusztítják a még megmaradt jót is az emberben. Ennek a hazug és könyörtelen világnak össze kell dőlnie, hogy talaján létrejöhessen egy új világa a békének, méghozzá szeretetemnek szellemében. A régi pénzelvek és hatalomrendszerek bukása szükséges és Általam akart, mert a kimenete a földi paradicsom, ami egyszer volt. Az összeomlás útjait úgy alakítottam, hogy saját magát leplezi le a hazug társadalom, felfedi a „tiszta lelkiismeretét“, s végül önmaga felett mond ítéletet és elpusztítja magát. Ezen törmelékhalmon jön létre aztán a béke és a szeretet új világa. 

Ehhez viszont sok önkéntes munkásra van szükségem, akik hajlandóak felmutatni az embereknek az Én országomba vezető utat, tanítani a követelményeimet és azokat példaszerűen élni mások előtt. A példaszerű élet tanításom leghitelesebb bizonyítási cselekvése. A korszakváltás, aminek ki vagytok téve, még sok mindent megkövetel tőletek. Ez számotokra, munkásaim, egy olyan földi menetelés, ami különleges és figyelemre méltó.

Még mielőtt e Földre tettétek volna lábatokat, képek formájában ábrázolták nektek szándékotokat. Döntésetek ezen földi menetel mellett egy mély szeretetbeli cselekedet volt. Elhatároztátok, hogy felmutassátok és példaképp éljétek azon földi emberek előtt az igazi utat, akiket elcsábítottak és ma is csábításban élnek. Az ezzel összefüggő kockázatot nem rejtettem el előletek.

Az eltévedt emberiség iránti szeretetből döntöttetek ezen földi menetel mellett és vállaltátok magatokra a kockázatot. Ezzel létrehozzátok a szeretet hídját az anyagi világ és a szellemi birodalom között és közvetítők lettetek Köztem és az emberek között.

A szellemi szükségállapot enyhítésére, mivel erről van szó, az emberek közé kell vinni a fényt és az igazságot, ami mély szeretetet és erős hitet követel tőletek. Ami viszont azt jelenti, hogy még sok támadást, összetűzést és elutasítást kell elviselnetek.

Ezen szükségállapotban, amit alig lehetne átvészelni, minden igazságra fény derül. E világ minden romlottsága láthatóvá, kézzel foghatóvá válik mindenki számára és a gonosztevők az egész világ előtt felismerhetők lesznek. Mindezt megengedem, hogy felfedjenek minden gonoszt, igen le kell rántani róluk a leplet az igazság fényében.

Ebben a helyzetben súlyos ellenségeskedések lesznek a világban. Ez viszont erős hitet és mély szeretetet követel tőletek. Az igazságért folytatott bevetésetek megkövetelheti tőletek a készséget akár életetek odaadására is. De olyan összetűzésekre is sor kerül, ahol nem kell félnetek a földi hatalmaktól. Akik hirdetik az Én nevemet, azokat bár rabosítják, de Én mellétek fogok állni minden erőmmel, emiatt nem kell félnetek a szenvedéstől. Alig fogjátok érezni a nektek okozott fájdalmat, mert a védelmem alatt álltok. Az ellenfél viszont aggodalomba esik, mert felismeri bennetek a hatalmamat, amitől retteg. Gondoljatok az első keresztényekre, ők is az Én védelmem alatt voltak. Természetesen ők is féltek és bujdostak. Rabul ejtésük után azonban bátrak voltak, mert éreztek Engem és az örömöt, amiben részesültek Általam.

Azonban félelem és rettegés fogja el az anyagias embereket, az önzőeket és a hitetleneket, mert elveszítik tulajdonukat és szembe kell nézniük a halállal, ami világszerte terjedni fog különféle ön csinált betegségek által.

 

Ti, az Én munkatársaim, immár elegendő ösztönzést kaptatok, hogy felismerjétek, mi és hol van az igazság.

Mindazok, akik már most egybegyűlnek körülöttem, az Atya körül, azok védettek Általam és ezáltal oly annyi fényt kapnak, amivel felismerik az istenit is a sátáni művekben. Mert mindenütt a gonoszban jelen van egy jó isteni mag is.

Igen, ismerjétek fel, mindenben ott van a jó isteni mag, a legnagyobb gonoszban is, a tökéletesség ott van a tökéletlenségben is, más különb minden halálsorsra jutna.

Még az elveszett fiamban is ott van a jó és a végén, mikor már minden és mindenki hazatért, utolsóként fog belépni az otthoni házba és és őt is szívélyes fogadtatásban fogom részesíteni.

A gonosz, a sátáni tevékenykedik és garázdálkodik, mert megvan hozzá a szabadsága. Még! Igen, olyannyira arcátlan az ellenfelem, hogy még a „Jézus Krisztus“ nevemet is ki akarja irtani teljes egészében. Ez a név számára egy rémítő erővel bír, amitől retteg. Meggyőződése, ha kiiktatta a nevemet, én megszűnök létezni. Ezután véglegesen átveszi a hatalmat a teremtés fölött.

 

Ti éppen erre az időre születtetek le a Földre önkéntesen, hogy segítsetek.

Épp ezen nehéz feladat végett vagytok munkások a szőlőhegyemen. Még mindig nem világos ez? Féltek? Mily csekély a bizalmatok Bennem?!

Ti, az Én szőlőhegyi munkásaim, ti képezitek a testet, melyben Én szellemileg újra eljövök e Földre. Még mindig nem értettétek meg, mely magas feladat a tiétek?

Féltek az idő történéseitől és Én azt gondoltam, örülnétek a bizalmam miatt, amit belétek fektettem?

Úgy, ahogy az első keresztények sorsa alakult, úgy fog alakulni a tiétek is. Némelyeket börtönbe zártak, másokat megöltek, megint másokat megkíméltek. Bíztak Bennem, így mindig náluk voltam és támogattam őket. És hatalmas nagy volt aztán az örömük, amikor beléptek az országomba!

Ha azt mondom „bízzatok Bennem, veletek vagyok“, ekkor hol marad a bizalmatok? Tudjátok-e egyáltalán, kik vagytok és mely magas feladatot kell teljesítenetek?

Feladataitok, melyeket teljesítenetek kell, különbözőek, képességeiteknek és adottságaitoknak megfelelőek. Ennek megfelelőek lesznek majd a megtorlások is. De mindig nálatok leszek és mellettetek leszek egyéni módon. Minél többet kell majd elviselnetek, annál dicsőségesebb lesz a felvétele az országomban.

Bennetek, azaz általatok fogok láthatóan eljönni az emberekhez. Bennetek lakik az Én isteni szellemem. Ahol lesztek, ott rajtatok keresztül fogok beszélni és mindenki fel fogja ismerni bennetek a szellememet. Lesznek olyan helyzetek, ahol gyógyítani fogok többeteken keresztül. Lesznek helyzetek, ahol csodákat teszek többeteken keresztül. Felismeritek már a különleges irgalmat, amivel megajándékozlak benneteket? Kell-e még félnetek ezek ismeretében? Hiszen áldottak vagytok Általam és bátorsággal kellene közelednetek rettegő ellenfeleitekhez. Hisz veletek vagyok, mindegyikőtöket teljesen egyénileg vezetem – még mindig nem hisztek Nekem?

 

A korszakváltás ideje egyre jobban szűkül és nehezebbé válik a gonosz terhe alatt. Az országzár-szünet csupán egy légvételnyi szünet a korona-tervezők számára. Az idők se lesznek jobbak, szabadságjogaitokat egyre inkább korlátozni fogják, a drágulások drámai magaslatokra szöknek, a gazdaság összebomlik és a harci tettlegességek kiterjednek további más területekre is. A kormányok kormányozhatatlanná válnak, a keresztényüldözés és a lakosságon belüli zűrzavar fokozódik. Ami meghatározó lesz, az a fejetlenség mindenütt, amiből létrejön az önkényuralmi világkormány. És persze így lett eltervezve és szándékos. De jaj a démoni vezéreknek! A legvégén az ő vállukat terheli majd meg a sok szenvedés!

Ezek a kilátások, amit a démoni uralkodók ajándékoznak nektek és akiknek hisz az emberiség. Ezzel falnak tolják a szekeret. Sokan elveszítik az életüket. Ami megmarad, az törmelék és hamu. És Nekem végig kell néznem ezt az üzelmet.

De a zűrzavarban is ott van a jó isteni mag. A végén előtérbe kerül a jó és a világ átalakul békéssé és szeretetteljessé. Akik tanúskodtak Mellettem és szolgáltak Nekem, azok bevonulnak az országomba és örökkön örökké Bennem nyugszanak majd. Ámen

2022.07.10.