Szőlőhegyi munkásaim

A korszakváltás, ami előre meg lett hirdetve nektek anno már az Ószövetség prófétáin keresztül, az egy roppant különleges eseménye e kornak. Ami azt jelenti, hírt kaptatok róla és figyelmeztetve lettetek.

De az, hogy előre gondoskodtam erről a végső időről, ahogy a prófétáknál nevezik, arról semmi sem áll a jövendölésükben, mivel Számomra magától értetődő az előkészület. Rossza Atya lennék, ha nem gondoskodnék előre a gyermekeimről.

 

Nézzétek, ti napgyermekek vagytok az előkészület a földi gyermekek számára. Az utolsó üzenetemben (2022.07.10.) hírt adtam nektek róla, hogy „Még mielőtt e Földre tettétek volna lábatokat, képek formájában ábrázolták nektek szándékotokat.“ Így az elhatározásotok ezen földi út mellett egy mély szeretetbeli cselekedet volt. Elhatároztátok, hogy felmutatjátok az igazi utat és példaszerűen élitek azt a föld emberei előtt, akik el lettek és el vannak csábítva. Az ezzel összefüggő kockázatot nem rejtettem el előletek.

Az eltévedt emberiség iránti szeretetből döntöttetek ezen földi menetel mellett és vállaltátok magatokra a kockázatot. Ezzel létrehozzátok a szeretet hídját az anyagi világ és a szellemi birodalom között és közvetítők lettetek Köztem és az emberek között.“

 

Igen, önként jöttetek a napokról támogatni megmenteni, ami még menthető. Ennek a tudatát viszont ködfátyolba borítottam e Földön, így mindenki számára azonosak a követelmények. A napok bölcsességi mennyek. A legrövidebb út bejutni a szeretet mennyébe csak ezen Földön át vezet benneteket, csak itt tudjátok elérni az Isteni Gyermekséget. Nem esett könnyen számotokra a földi menetel melletti döntés meghozatala, mivel tudtátok, itt ugyan olyan mértékben ki vagytok téve az ellenfelem befolyásának, mint a földi emberek.

Az elhatározás, lejönni segíteni e Földre, az hozzászámít az első szeretetbeli cselekedethez és azt jelenti, bennetek már felébredt a szeretet és ezzel horgonyt vetett. És most helyt kell állnia szereteteknek e Földön a világ befolyásai ellen és ezek aztán a szeretet további cselekedetei, melyekből aztán felébred a Belém vetett hit és ti megerősödtök ezen szeretetből kifolyólag. Ezzel meggyullad bennetek Istennek szikrája és fénylő lánggá alakul.

Viselkedésetek és példaszerű életetek alkotják a fényt, ami Isten szikrájának belobbantására hivatott az emberben. Az elején ehhez még kevés napgyermekre volt szükség, mert a fény emberről emberre terjedt önmagától, amint lángra lobbant.

Itt a Földön van a pokol, itt raboskodik Lucifer szelleme. Emiatt mindenki, gyermekek mint felnőttek egyaránt ki vannak téve a pokoli befolyásoknak, melyek egyre fokozódtak a múlt évszázadbak, de főleg az utóbbi évtizedekben. Ezért a napgyermekek száma is erősen megnövekedett a Földön, mert fokozottan reklámoztam a napokon és hirdettem a földi menetelt.

Azon emberek, akik e Földből keletkeztek, nem mások tőletek, csupán elsorvadt bennük a szeretet. Láthatatlan angyalaimmal és veletek anyagba születettekkel és ezzel a számotokra látható napgyermekekkel, vezessétek vissza őket Hozzám példaszerű életviselésetekkel. Ti vagytok a közvetítők e Föld emberei – amiből keletkeztek – és Isten között. Titeket vezettelek el a tudáshoz és igazsághoz, hogy ezt tovább közvetíthessétek feléjük.

Persze, van itt is elég az ördögökből, akik nincsenek tekintetettel napgyermekeimre, hanem inkább megtámadják és megtévesztik, megszállják és elcsábítják őket. Ez az a veszély, aminek kitettétek magatokat tudatosan. Ez ellen kell fellépnetek. Ez a próbatételetek, másrészt viszont lelketek megerősítése is. Ha helytálltok, akkor bizonyos számotokra az Isteni Gyermekség és nagy lesz a mennyei jutalom. Napgyermekeim mindegyikét rávezetem az igazságra, azonban nem mindegyikük hajlandó elfogadni ezt.

 

Általatok kell ezen sötét éjjelen (időben) az emberek között terjeszteni az igazságot a lényemről. Meg kell tudniuk, amit nem közvetítettek nekik az egyházak és ami által olyannyira eltávolodtak Tőlem.

Ti, akik hisztek Bennem és bíztok Bennem, rendelkeztek ezen erővel és egyre többet kaptok belőle, hogy szembemenjetek az ellenfél ellenségeskedésével. Igen, ennek az erőnek olyan mértékben kell fokozódnia, hogy könnyedén viseljétek az Értem vívott harcot, sőt hogy készen álljatok akár feláldozni Értem az életeteket. Ez aztán az igazi áldozathozatal.

Számotokra minden lehetséges ezen sötét éjjelen, csak kérnetek kell Engem ás mindenkor rendelkezésetekre állok. Ez viszont azt jelenti, hogy állandó kapcsolatban álltok Velem. Pont a szellemi sötétség ezen idejében fontos számotokra a Velem való kapcsolattartás.

Szavam eljuttatása férfihoz és nőhöz, ahogy ti mondjátok, e feladat semmiképp sem könnyű. Sok türelmet és keresztülvivő képességet, kitartást és egy bizonyos fifikát is szükségeltet. Úgymond mindenkit egyénileg kell kezelnetek. Leginkább akkor jártok sikerrel, ha szeretettel, finom érzékkel, beleélő képességgel, megértéssel és türelemmel szembesültök az emberekkel. És ne felejtsetek bevonni Engem se, hisz Én vagyok az Atyja minden embernek és Én tudom a legjobban, hogy kell közeledni az érintetthez. Természetesen nem szabad elveszíteni türelmeteket az illetővel.

 

A korszakváltás ezen sötét éjszakája bátor és tettre képes segítőket és harcosokat követel országom végett.

Az egészség veszélyeztetésének, amivel engedelmességre fognak titeket, szinte mindenki behódol. Úgymond senki sem akarja kockáztatni, tétre tenni az életét. Ezt már az első korona-hullám is felmutatta. Az emberek tömege a következő, másfajta hullámok esetén is félően fog viselkedni és helyeselve követni fogja a kormányzók intézkedéseit. A kormányzók intézkedéseiben azonban könnyen felismerhetitek az ellenfelem kézírását. Az ördög lakájai lettek és követik a parancsait. Nem mondják el nektek az igazságot.

 

Természetesen üldözni fognak titeket, hisz nem rettegtek a fenyegetéstől. Aki magában hordja a szavamat és aszerint is él, annak nem kell félnie, még a legnagyobb fenyegetéstől sem. Ne féljetek, mert nálatok vagyok. Hiszen tudom, mi a legjobb út számotokra. Itt többről van szó, mint a rövid földi életetekről.

Hát mi történhetne veletek, ha földi életeteket veszik? Már a mennyekben jár a tekintetetek, amint kimondták rátok az ítéletet. Tudatlanul bár, de megajándékoznak ezzel titeket az örök élettel és országom gyönyörűségével.

Igen, küzdhettek és küzdjetek Értem, mert az oldalatokon állok és veletek együtt harcolok. Ti vagytok az Én látható harcosaim ezen a Földön. Ti vagytok a testőrgárdám, mely készen áll akár az életét is odaadni Értem, titeket soha nem hagylak el.

Mindenkit, aki elfogadta az Én szavamat ti általatok, már itt ezen a Földön megfogja érezni gondviselésem boldogító érzését és az erőmet. Ezen érzésből kifolyólag nyíltan tanúvallomást tesznek Rólam a világ előtt.

Ezt az erőt meg fogják érezni azok is, akik befogadják majd az általatok kinyilatkozott szót. Hallani fognak Engem a szívükben és nagy lesz az örömük.

Fáradozásotokért hála örök élet vár reátok boldogságban. Ámen

2022.07.13.