A legmagasabb parancsolat

Üzenet a világnak 2021. március 14-én

 

 

És amikor azt mondtam nektek, reátok jön majd mind az ártatlanok vére, ami kiömlött a Földön, Ábel vérétől kezdve Zakariás véréig, értsétek meg és fogjátok fel a szavaimat: A földbolygón, az ok és okozat, a vetés és aratás iskolájában, meglesz, igen meg kell lennie a népek harci színtereinek. Ki lett ontva az ártatlan vér, igen ki kellett ontani a kiegyenlítésbe jutáshoz. Nézzétek és értsétek, hogy sok minden, amiről úgy vélitek be tudjátok sorolni, az egy sokkal nagyobb okozat-törvénybeli összefüggésben áll!

 

Azonban azt is mondtam nektek: Azon a termőföldön, amin szétszórtam a magvaimat, azon a gonosz is eljön szétszórni a magvait. Így hát gyom nő majd a növény mellett a termőföldön. Ne bosszankodjatok emiatt, ne foglalkozzatok a gyommal! Ne horzsoljon fel benneteket a tüske és az ág, ne dörzsölődjetek, amiben igazságosságot követeltek! Ne engedjétek magatokat felőrölni! Mert azt mondtam nektek: A Mennyország olyan mint a kovász, időre van szüksége! Összepontosítsatok a saját utatokra, a gerendátokra, hogy ne legyetek felőrölve és ne veszítsétek el a bátorságotokat! Mert nézzétek: Az életvizem sok cseppje lett már átadva az embereknek nemzetről nemzetre. Csak kevesen vették fel magukban és öntözték vele a magjaikat, sajátították el teljes egészében, áldoztak fel mindent. Mert nézzétek: A Mennyország olyan mint a kincs, amit elástak a vetőföldben; csak kevesen adják el mindenüket, hogy birtokába jussanak ennek a termőföldnek. Kevesen vannak, akik erre összpontosítanak. Így hát ne engedjétek magatokat szétszóródni, se felőrlődni vagy bátorságotokat elvenni, ti, kik azok vagytok, akik ráleltek erre az értékes gyöngyre és mindent maguk mögött hagytak! A növény a gyom mellett nő és az aratás már kezdetét vette!

 

Mert tudjátok, ha nő a mustármag, túlmagaslik majd mindent. De mi történik, ha a mustármag engedi, hogy a gyom körülötte elvegye tőle a napot, nem kap elég táplálékot? Nem fog tudni nőni és olyan lesz, mint a mag, amit tövis közé vetettek és nem tudott kinőni a sűrű bozóttól. Így hát felhívlak titeket, éber szellemeket, tisztán gondolkodókat: Ne tartsátok fel magatokat az ember művével és az ember hatalmával és annak mutogatásával, hanem összpontosítsatok arra, ami lelkesíti a szíveteket! Mert csakis az, aki így tesz, az lesz majd Velem a paradicsomba!

 

Nézzétek, jelen időtök törvénytelenségét is megmondtam előre. Sokatok között elhidegül majd a szeretet. Figyelmeztettelek benneteket a sok hamis prófétára, akik tévútra vezetnek, de csak az, aki engedi magát tévútra vezetni, csak azt lehet majd megvezetni! Ó, tanuljatok megérteni, tanuljatok megkülönböztetni és álljatok helyt! Mert az Isten Országa láthatatlanul épül fel, itt és ott, egyik-más szívében, ott, ahol hajtás lesz a magból, a mustármag kicsírázik és ő növésnek engedi! Azt is megmondtam előre, ami utána fog megtörténni: Így lesz: Az apa a fiú ellen és a fiú az apa ellen, az anya a leány ellen és a leány az anya ellen, a meny az anyós ellen; a kard Én miattam vág ketté. Ez az út. Ez az út ki a világ pellengéréből, ami nehezen terhel benneteket és ragad, mint egy ragacsos réteg, amit szinte nem lehet lemosni! Ne csüggedjetek és ne essetek kétségbe időtök nagy megtévesztései és törvénytelensége miatt! Lássátok sokkal inkább: Megmondtam nektek előre!

 

Álljatok helyt, járjatok Én mellettem és ismerjetek meg! Igen, úgy, hogy fivéretek legyek a bensőtökben! És ne higgyétek el tévesen, hogy ezt csak akkor tudjátok megtenni, ha meghallotok a bensőtökben! Akkor is vezetlek, ha nem hallotok Engem! Megmutatkozok nektek a madárban, ami felétek száll. Megmutatkozok egy kocsi feliratában, ami előttetek áll. Beszélek hozzátok egy felhő képében, amire feltekintetek. Beszélek hozzátok az állaton keresztül, ami közelit felétek, a virágon keresztül, amit megláttok. Adjatok irányt tekinteteteknek, arra, amivel szembesültök és amit közölni szeretnék veletek. Kérjetek meg Engem és Én vezetni foglak titeket!

 

Dolgozzatok önmagatokon, amiben megtanultok a megfelelés törvényén belül mozogni, amiben megtanuljátok felülvizsgálni az érzéseiteket, mivel azok legtöbbször le vannak fedve lelki rezgésetekkel és annak mintázatával. Dolgozzátok fel a feldolgozandót, hogy megtisztuljon az érzésetek és ne tudjon félrevezetni benneteket! Mert nézzétek, úgy mozogtok, mint akinek kötve van a szeme és messzire előre nyújtja karjait és az érzése után halad. Hát nem tanácsolnátok neki, hogy vegye le a kötést a szeméről és nézzen körül milyen környezetben van, nézze meg, hol tart az útján! Nézzétek, ó nézzétek, mely időben és mely környezetben álltok ti magatok! Legyetek helytállók, dolgozzatok a saját növekedéseteken és az lesz, hogy kihajt a mustármag, hogy nőni kezd és mindből kimagaslik és helyet fognak foglalni ágai között a madarak!

 

És ha látjátok magatok körül a törvénytelenséget, ne engedjétek elhidegülni a szeretetet! Mert a szeretet a legmagasabb törvény, benne és alatta áll minden! Tehát ne ítélkezzetek, mert az nem rajtatok elbírálandó. És ha vádaskodni akartok, magatokkal vádaskodjatok és kérdezzétek, hol hidegült el bennetek a szeretetetek! Mert tudjátok, ez a legmagasabb parancsolat, amit adtam nektek: Szeresd az Uradat mindenek felett és a felebarátodat mint önmagadat. Ez a törvénytelenekre is érvényes, és azokra is, akiket elítéltek. Érvényes azokra is, akiket felelősségre vontok, azokra is, akik által elnyomva érzitek magatokat, akik által szorongatva érzitek magatokat, akiktől azt akarjátok, hagyjanak benneteket békén. Érvényes azokra, akik cserben hagynak titeket, azokra, akik elutasítanak. Érvényes azokra, akik nevetségessé tesznek titeket, azokra, akik nem bíznak bennetek, azokra, akikben ti nem bíztok meg, azokra, akik ítélkeznek felettetek, akik továbbítják mások felé a hamis ítéletüket, mindazokra, akik nem jó szándékúak veletek szemben. Érvényben van. Érvényben van. Érvényes azokra is, akik együtt ülnek veletek az asztalnál, azokra, akik együtt járják veletek az utat, azokra, akiket nem értetek meg, azokra, akiket nem fogadtok el vagy nem tűrtök el. Hisz nem mindenki a felebarátotok? Nézzétek, nem arról van szó, hogy szépítsétek a tetteiket! Nem arról van szó, hogy kedveskedjetek nekik és a szájuk után szóljatok. Csakis az érzésetekről van szó szívetekben, amiben ítélkeztek mások felett. E mérleg beállítása önmagatokban és a szeretet mindenek fölé tétele a mércéje és tápanyaga a mustármag növekedésének. Ez az, ami kitünteti azokat, akik az egész világon hirdetni fogják a Mennyek Evangéliumát és tetteik által tanúvallomást tesznek minden nép előtt. Fel fogják egymást ismerni, mert beléptek a Szeretet Templomába, ami egyetemesen és mindent átfogóan mindenkit magába foglal, aki beléje lép. Nem az állás, a rang, a bőrszín, a vallás vagy a múlt a feltétel; a szeretet-képesség a feltétel, amire világosság is jön, mivel csak az a szeretet látja az igazságot, ami világossá válik, efelett viszont nem ítélkezik vagy ítéli el.

 

Így lesztek oktatva és tanítva, hogy mozogjatok ebbe a szeretetbe, hogy megtaláljátok az egyensúlyt a felebarátszeretet, az önmagatok szeretete és az Atya szeretete között. Ez egy kiegyensúlyozás, amit Velem együtt begyakoroltok, lépésről lépésre. És ez növekedni fog szívetekben. Éretté válik mint a kovász és részesei lesztek a Mennyek Országának, mert elfogadjátok az örökségeteket, nem ássátok el a képességeiteket, hanem felhasználjátok, ahol szükség esik rá.

 

Így hát örvendjetek, ujjongjatok szívetekben, mert sejtitek, mely mértékekbe léphettek be, ha nem engeditek kihűlni a szeretetet. Minden a szeretet és ezen túlmenően; Világegyetem világegyetem felett, világűr világűr felett. Ti egy apró homokszem vagytok a lét végtelenségében, és mégis mindent egyesítetek önmagatokban – ahogyan a mustármag, ami magában hordja az egész növényt! Részesei vagytok, ha részesültök, ha részt vesztek és rész vagytok.

A Harmadik Idő

Én, az Istenetek és mennyei Atyátok újra megemelem Szavam a Harmadik Időben,

megtisztult és letisztult csatornákon keresztül, a Harmadik Időben adott üzenetek által,

szellemtől szellemhez, amelybe Krisztus elvezeti a követőit.