Kinek hisztek?

Üzenet a világnak 2021. március 17-én

 

 

Kérdezlek hát titeket, Hozzám hűségesek és igazságosak, kérdezem tőletek, ti, akik tanítványaim is követőim szeretnétek lenni, kérdezem tőletek, ti fény- és igazsághordozók ezen időben, akik most leszülettetek: Hol van a tekintetetek? Hol vannak a gondolataitok? Hol van a figyelmetek és hol a félelmetek? Kinek hisztek ezen időkben, melyekben szinte senkiben sem lehet bízni?

 

Nézzétek, ó nézzétek, mire szegezitek tekinteteteket: Egyesek a tömeggel mennek és úgy vélik, el tudnak menekülni a félelmük elől azzal, hogy védekeznek és követik a szabályzatokat. Abban találnak biztonságot maguknak, amit mondanak nekik és ezt megpróbálják hűen betartani. Ők a jóhiszeműek és úgy vélik, ők látják a jót. Mások az ellenszegő irányba tekintenek, ők nem hiszik el az elmondottakat és más forrásokból tudakoznak. Egy megtévesztést vélnek látni, mire fel figyelmeztetniük kell, megmenteniük az emberiséget, felvilágosítani és ezért közleményeket továbbítanak, osztanak meg és terjesztenek, melyek az emberiség védelméről és az oltás felőli figyelmeztetésről szólnak. Ők azok, akik azt hiszik, átláttak a rendszeren és azt hiszik, ismerik a valós indíttatást. Két front képződött. Ti melyikben mozogtok?

 

És teljes komolysággal megkérdezhetem tőletek, ti, kik előadjátok, hogy hisztek és megbíztok Bennem, és Én reám építetek: Mire építetek?

 

Mit hisztek, miről kell felvilágosítanotok? Olyan közleményeket terjesztetek és osztotok meg, melyek egymás ellen irányulnak, ahelyett, hogy olyan közleményeket terjesztenétek, melyek az együttlétet erősítik! Fontoljátok meg, miben veszitek ki részeteket, és valóban fontoljátok meg, mire építetek! A szemellenző mindkét oldalon elfedi a tiszta látást! Nézzétek, ó nézzétek, mit tegyek még?!

 

Csak kevesen vannak, akik a szívüket teljes egészében és csakis Én reám összpontosítják, teljes egészében elmerülnek ezen Szellemben, megosztják és terjesztik és hisznek a Szavamban. Közületek túl sokan belegabalyodnak a világ tévedéseibe és megtévesztéseibe és úgy vélik, fel kell világosítaniuk, úgy vélik, figyelmeztetniük kell másokat.

 

És újra húsvét előtt állunk az időben és a tanítványok nem látnak és nem értenek. A világra szegezik tekintetüket, a látszólagos ellenféllel foglalkoznak és nem veszik észre a nagy történést, ami éppen körülöttük keletkezik és jönne létre! Alszanak vagy elárulnak Engem. Ó, ébredjetek, ébredjetek fel!

 

Így hívásomat intézem a világba és felhívom mindazokat, akik követni akarnak Engem: Váltsatok komolyra és hagyjatok fel azzal, hogy a világra és a világi dolgokra szegezitek tekinteteteket! Hagyjatok fel azzal, hogy erre építetek és ebben hisztek!

 

Hol vagytok? Hol van az energiátok?

 

Belegabalyodtatok, elméletekben hisztek, melyeket felállítanak, elhiszitek, hogy ez a megmentésről szól, mégpedig minden áron és ezzel becsap titeket egy újabb megtévesztés! Ne tévesszétek meg magatokat, ó ne tévesszétek meg magatokat!

 

Felteszem hát a kérdést nektek: Ugyanazzal a szorgalommal terjesztitek és osztjátok meg az Én közleményeimet is?

 

Ha nem, akkor kérdezzétek magatoktól: Miért nem? A válasz erre tájékoztatást ad nektek arról, mi fenyeget titeket valójában és mi adna védelmet igazában. Tájékoztatást ad arról, mi által juttok előre valójában!

 

De ne csodálkozzatok, miért nem nő a hit és a bizalom; ha nem vagytok hajlandók megtekinteni és az útról eltakarítani mindazt, ami akadályoz titeket, ami a lelketekbe ültetett és az utatokon találtatik, hogy nem vagytok hajlandók megtakarítani az utatokat, megváltásért könyörögni és megváltást kapni. Inkább megbújtok gyáva módra és a nyúlszívűek örömest megosztják a közleményeket, hogyan lehet védekezni és kiben inkább nem kell hinni. Ők tegyék fel a kérdést maguknak, hol nem képesek hinni önmaguknak sem és hol nem bíznak önmagukban sem. Ez kapcsolatot teremtene és nem kétséget és megosztást, ez építő jellegű energiát hozna létre és nem rombolót, ami mindent még lejjebb húz magával, mint ahol most van!

 

Az Én tanítványaim tanúvallomást tesznek és ha nem teszik ezt, nem hajlandók rá, nem lesz belőlük apostol; mivel tovább alszanak és nem értenek!

 

A Harmadik Idő

Én, az Istenetek és mennyei Atyátok újra megemelem Szavam a Harmadik Időben,

megtisztult és letisztult csatornákon keresztül, a Harmadik Időben adott üzenetek által,

szellemtől szellemhez, amelybe Krisztus elvezeti a követőit.