A legtöbb ember nem ért. Külsőben keresi az ellenséget.

A legtöbb ember nem ért. Külsőben keresi az ellenséget.

 

Sokan megijednének, ha felismernék, mennyire beleszövődtek a világ történéseibe. Alig valakinek tudatos, hogy formát ölt a saját energiája. Azt mondta az Urunk: „Sokan fogják felhívni a nevemet, de Én nem fogom meghallani a hívásukat!“

 

„Uram, Istenem és Atyám, a Te akaratod történjen, bennem is, velem is. Történjen meg akkor is, ha az világi hátránnyal járna számomra; ha ezen akarat azt jelentené, hogy másodrangú legyen az én jóllétem embertársaim jóléte mellett. Ha ezen akarat azt jelentené, világossá válna minden tévedésem, ítélkezésem mások felett, okoskodásom és fel kellene ismernem, hogy kiveszem a részem a »vélemények háborújában« e világban. Ki mond ilyet közületek?“

 

Oly sok félelem van népetekben. Ez a háború elöli félelem? Vagy a tulajdon és jólét elvesztése elöli félelem? Vagy netán arról szól ez a félelem, hogy fel kellene ismernetek saját lelketekben, hogy korlátozott az idő a Földön, hogy csak »vendégek vagytok ezen a Földön«? Hogy mindazt, ami »értékes« számotokra, vissza kell hagynotok, ha elmentek? Ilyen sok félelem van ebben a világban?

 

Kinek adjátok át ezt a félelmet? Kinek adjátok át a sok aggodalmat és szűkösséget? Kiben bíztok meg valójában? Ne azt kiáltsátok: „Uram, segíts rajtam emígy és amúgy!“. Hanem azt kiáltsátok: „Uram, a Te akaratod történjen velem és minden testvéremmel. Szabadíts fel a mások felett hozott elhamarkodott ítéleteim alól. Szabadíts fel az énközpontú ítéleteim alól! Adj bátorságot, hogy szembe álljak az ellenséggel saját bensőmben és a külsőben is. Hogy szembe álljak vele egy érthető »Megállj!« Parancsolásával és mégis megmaradjon bennem a megbocsájtás készsége.“

 

Borzalmas képeket mutatnak nektek tettekről, melyek az országotok közelében készültek. Egyre közelebb lopakodik ez a szörnyűséges eseménysor. Tán nem ijedtetek meg a Föld számtalan sok országában készült képektől, melyek ilyen kegyetlen tetteket mutatnak? Nem ijedtetek meg a sok gonosz és borzalmas tettől a világon, nem ijesztettek fel benneteket? Hányszor lett felmutatva nektek az összefüggések sora? Hányszor az összefonódásuk? Hányszor a belső összefüggéseik? Tudomást vettetek róla – ezt mondjátok. De valóban megérintettek titeket?

 

Most még van lehetőségetek védőfalat emelni a borzalom ellen. Fogjátok fel, hogy a jelenlegi támadás mögött egy ennél sokkal nagyobb rejlik. A »közép országából« külső veszély fenyeget. Veszély a támadó számára is, aki éppen mindent elpusztít szomszédságában, ami virágzik – saját félelméből adódóan és minden idegennel szembeni értetlenségből kifolyólag – és ezzel veszély az egész világ számára.

 

Sokan félnek, főleg az ismeretlentől és az idegentől, rettegnek attól, ami nem felel meg az elképzelésüknek. De leginkább az élettől félnek. Veszélybe került a látszólagos biztonság. A félelmek tárt kaput jelentenek manipulátorok és sarlatánok előtt. Vannak közöttük olyanok is, akik szájukra veszik az ÚR nevét, de nem az Ő szavai szerint élnek. Minél világosabb a látszat fénye, annál keményebb az árnyék. Jól vizsgáljátok meg, és csak a jót tartsátok meg belőle. És gondoljatok rá mindig, hogy csak »vendégek vagytok ezen a Földön«, és minden amit birtokoltok külső értékként, az igen csak ritkán a saját érdemetek. Ő az ADAKOZÓ! Dicsértessék az Ő neve!

 

Élihám beszélt a hétnek köréből. Lejegyezte MM.

2022. március 14.