Én vagyok az átalakulásotok

Üzenet a világnak 2022. március 15-én

 

 

Néhány ideje már nyitva áll a remény kapuja, Én, Krisztus, magam nyitottam ki, ez nem lehet megtévesztés, se csapda, se csábítás. Tisztán csobog a forrásom, nem követel, csupán segíteni, szolgálni akar. Ki adott nektek választ, ki vezetett titeket ehhez a friss vízhez? Én voltam az, Én, ki Jézusként éltem köztetek, veletek, Józsefnek és Máriának egyszerű fiaként. Nem voltam értelmiségi, se képzett, se herceg fia!

 

Ki tartotta magát utasításaimhoz, ki igyekezett őszinte szívvel? Igen, ki ismer Engem Jézusként? Ki ismeri az életemet, szavaimat, tanításomat a szeretetről? Ki ismeri az ebben rejlő követelményeket? Ki ismeri az irányváltást, ami benne rejlik? Vagy már megtapasztaltad volna önmagadban? Megemelted tekintetedet? Elkezdtél beszélgetni Velem? Mitől vagy olyan biztos benne, hogy Én vagyok az, aki megszólal benned? Kinek szolgálsz?

 

Két lehetősége van a vezetésnek: Van a fentről jövő vezetés, ami csakis és kizárólag Rajtam keresztül történik, az akkori Jézuson és a mai Krisztuson keresztül. Csak az, aki megjárta ezen utamat, a Földön emberként és az Én vezetésem alatt, csak ő bontakoztathatja ki magában a felismerést, igen, a bölcsességet. Azok, akik megjárták ezt az utat, ők azok, akik most az Én oldalamon állnak, akik segédkeznek a csalás és ámítás felfedésében, akik a megtévesztés leleplezésében használni képesek az igazság és a szeretet kardját. Egy hatalmas mennyei sereg vonul át világotokon, amit ellenteremtésként építtettetek fel magatoknak, és a sereg mindenki segíteni fog, akik fuldokolnak az igazságtalanság hullámaiban. Azok, akik részesei Nekem és részesek életemben, ők azok, akik halálukban még ma ott lesznek a paradicsomban.

 

Miért olyan rossz, oly szörnyű a halál a világotokban? Miért tesztek meg mindent az elkerülésére? Nem kerülhetitek el a halált, adatott nektek, nem elkerülhető. De ti mindent megtesztek egy szép életért, akármennyire is tartson az? Nem ismeritek fel, mennyi kötödéssel jár ez rátok nézve, a tulajdonotok, az állasotok, kutatásotok, tudományotok, kívánságaitok és elképzeléseitek, életmohóságotok minden téren!

 

«Küldj és fogadj.», ez az elve annak, mi alapján felépítettétek ezt az ellenteremtést. De Én azt mondom nektek, ez nem az isteni elv. Nem álltatok ellen a csábításnak és belevonultok az ellenfelemcsapdáiba. A leleplezés folytatódik, tudásotok, értelmiségetek nem bölcsesség. Bölcsességet csakis a Tízparancsolat és a szeretetről szóló tanításom teljesítésével lehet elérni.

 

Ó, ismerjétek fel, ahogyan hagyja magát az ember megtéveszteni, ahogyan behódol mindannak, amit az ellenfelem ízletesnek állít be előtte. És ha azt hinnétek, hogy valami különlegesek vagytok, akkor szembe állítom nektek az életemet és a családom életét. Hol vannak a mai idő Józsefjei, Máriái? Ők azok, akik szerénységben és alázatban elősegítik Isten akaratának áttörését rejtve az életben, igazságosságban, hűségben és engedelmességben.

 

Mindezalatt nincsenek többet olyan emberek, akik magukat mások fölé emelnék, akik kultikus helyeket építenének, önmagukat dicsőíttetnék és kiszolgáltatnák. Ez újra felidézné a múltat, a kultuszt, a szertartásokat, a dogmákat és az istenek imádatát. De nem ezek alkotják a jövőt, mindezek paloták, összejöveteli helyek és a megtévesztés zarándokhelyei, a múlté. Szellemem a Szellem Korban le fogja rombolni mindazt, ami a képzeletvilágé, leleplezi az adományozók álszent áldozatát! Fivéreitek és nővéreitek majd az ajtótok előtt fognak állni, hajlékot és darab kenyeret kérve és mindenkinek az jut, ami ki van osztva neki, lekérdezik tőle felebarátja iránti szeretetét.

 

Szenved az anyai forrásom, mert olyan eszközökért küzd, amire szüksége van, de nincs neki! Én miatta szenved, mert szüksége van az eszközökre, hogy láthatóvá tegye az Atya akaratát az anyagban, hogy felépíthesse a legfontosabbat, hogy segítsen az emberek lelkének szűkös állapotán, miáltal aztán nyugalomra találhat sokak lelke, úgymint lelki erőre kaphatnak. Milliókat gyűjtötök megsegítésként a menekültek számára, és azok zsebeit töltitek meg ezzel, akik a ti nevetekben végeznek állítólag segítséget. Valóban, valóban, azt mondom nektek: Ismételten rossz torkokat etettek! Az emberies segítségnyújtásotok a nagy megtévesztés része, amiben nem ismeritek fel, hogy ez is a korszellemet szolgálja.

 

És tudatlanságból újból az ellentétére fordítjátok eszményeteket és jó szándékaitokat, új lelkiséget határoztok meg egynéhány óra alatt, milliárdokat fordítotok védelmetekre és ezzel máris megteremtitek a következő emberi szükségállapotot. És azt kérdem tőletek: Meddig még? Meddig akartok még minden értelem és ész nélkülözésével beletaposni a megtévesztés csapdájába? Kit szolgáltok? Istentelenek lettetek? Mi az ami történt az életetekben? És miért van ez így? És ennek ellenére is keresztény napnyugatnak nevezitek magatokat. De kit szolgáltok valójában? Tudjátok-e mit jelent, mit jelent ez valójában? Hol vannak az értékek, a belső értékek megőrizve? Gondolkodjatok el róla, osszátok meg ezen üzeneteket azokkal, akik ezekben megszólítottak!

 

Ó, nyissátok meg a kolostorok kapuit, ti fivérek és nővérek! Nyissátok meg őket ezen feladatotokra, tanuljátok meg ezt a szolgálatot és gyakoroljátok magatokat a szellemi életben, melyben ti magatok is fel fogjátok ismerni, hogy rabjai lettetek a saját szabályaitoknak, miképp elengeditek a por fedte hit- és gondolkodásbéli tákolmányaitokat és beléptek a Szabad Szellembe, az Én Szellemembe. Ismeritek a tanításomat, ismeritek az utamat és Én hívlak benneteket, főleg titeket, József fivéreit és Mária nővéreit, hívlak benneteket küldetésetekbe! Felfogjátok ismerni az elcsavarásokat, megfogtok tanulni bízni a belső megérzésetekbe és részt fogtok venni ti is az árnyékvilágok piszkozatának lemosásában. És minden valódi, igaz megmarad nektek, hozzá számoltatik a belső tulajdonotokhoz. Legyetek azok, aki lenni akartatok. Fogjatok neki az egyetemes iskolához, ahol csoportosan is fogtok leckét kapni. Én, Jézus, a Krisztus, átalakítom az árnyék helyiségeit a fény helyiségeivé. A fény oázisaivá válnak a fáradt lélekvándorok számára! Ki akar segíteni Nekem, Krisztusnak, felépíteni ezt az anyagban és valóra váltani, az Én követőim belső alapzatára építkezve? Tudjátok, mindenütt hatékonykodok, de ott, ahol a készség a legnagyobb, ott építkezek!

 

Európa, Európa, Európa emelkedj fel romjaidból! Győzd le a halál elöli félelmedet+ A halál nem az, aminek látszik, ő az alvás nagy testvére, melynek ölébe bízzátok magatokat esténként!

 

Győzzétek le, ó, győzzétek le félelmeiteket, melyekben felelősnek hiszitek magatokat ez emberéletért. Adjátok át Én nekem ezt a terhet, ami nem hagy benneteket aludni, adjátok át az Istennek, a ti és az Én Atyámnak. Ő ismer minden egyes embert, Ő tudja mi segít, Ő tudja mi a jó tanács. Ő tud az árnyékfivérek útjairól is, akik éppen háborognak, de tudjátok, ismerjétek fel és értsétek meg: Még hosszú út áll előttük. Ők is azok, mint ti, akikre vár az Atya teli vágyódással, mint az elveszett fiaira és leányaira. Ti is így tekintsetek reájuk és küzdjetek meg a belső békéért, miképp megtanultok szeretni, miképp megtanuljátok teljesíteni a legnagyobb parancsolatot, szeressétek az ellenségeiteket és tegyétek őket testvéreitekké szívetekben!

 

Így hát felszólítalak benneteket, titeket, irgalmas fivéreimet, de titeket is, irgalmas nővéreimet: Nyissátok meg kolostoraitok kapuit, nyissátok meg javaitokat, földjeiteket és birtokaitokat és hasznosítsátok őket az Új Korszakért, a Krisztus Korszakáért. Osszátok szét, amit összeszedtetek és eltulajdonítottatok, adjátok be a közösség javára! Nézzétek, minden megadatott nektek, minden kinyilatkoztatott a SzellemKorban, az üzenetek a legmagasabb vezetés alatt állnak, az egyetemes tudatban. Mindegyikőtök rendelkezik ezen felismeréssel. Hívom lelketeket, ti, kik vagytok az okos szűzleányok imádkozván és küzdelemben! Hívom mindazokat, kik hinni tudják, hogy Én vagyok az újra visszatért Jézus, a Krisztus. Vizsgáljátok, ó vizsgáljátok szavaim és azután legyetek ezen Új Idő, a SzellemKor felébredt tagjai! Mindent újból csinálok, de szükségem van azokra, akik készen állnak, azokra, akik ismernek Engem, akik magukban hordozzák szavamat és ezzel láthatóvá teszik majd mind a hangomat, mind a tevékenységemet. Így most eljövök a kolostoraitokba, tárjátok ki tágasra az ablakokat, kapukat és ajtókat, engedjétek be a napot és díszítsétek fel helyiségeiteket és mindenek előtt szíveteket. Ismerjétek fel: Én vagyok a ti átalakulásotok és Én vezetem hűségeseimet az örök életbe!

 

A Harmadik Idő

Én, az Istenetek és mennyei Atyátok újra megemelem Szavam a Harmadik Időben,

megtisztult és letisztult csatornákon keresztül, a Harmadik Időben adott üzenetek által,

szellemtől szellemhez, amelybe Krisztus elvezeti a követőit.