Sátán hatalma a vég előtt …

BD – 1948.07.03.
4361. – Sátán hatalma a vég előtt …

 

Különlegesen erős lesz a démoni befolyás a vég előtti utolsó időben, és vonakodás nélkül csábításába estek ti emberek, ha nem fordultok Én hozzám és nem keresitek a kapcsolatot Én velem. Nagy hatalom adatott az ellenfélnek, amit fel is használ mindenféle módon és még át is lépi hatalmi jogosultságának határait. De nem Én általam adatott neki a hatalom, hanem maguk az emberek látják el vele, mert nem védekeznek, habár képesek rá, mivel bőségesen rendelkezésükre áll a Tőlem eredő erő és megsegítés. És mivel az ember akarata maga a döntő, így hát ő maga helyezi túlsúlyba az ellenfelemet.

 

Én viszont nem csökkentem a hatalmát, mindemellett azonban egyetlen egy lehetőséget sem hagyok ki, hogy rámozdítsam az embereket, forduljanak Én hozzám és ezzel megmenekülnek az ellenfelem hatalma alól. A Földön, mint a túlvilágon is szerető lények támogatnak Engem és ők is éppúgy próbálnak ráhatni az emberekre, felmutatván nekik teremtményeim iránti szeretetemet és segítő szándékomat, ha túl gyengének éreznék magukat az emberek ellenállást tanúsítani. A világ mindenféle veszélye fel lesz mutatva az embereknek és ezzel egyidőben szemük elé helyezve azon magas célt, miszerint dönteniük kell Én köztem és az ellenfelem között. Ő viszont már győztesnek hiszi magát és mégis alulmarad és vele együtt követői is, akiket magával ragad a mélybe.

 

A végső harc teljes szigorral fog lezajlani, és sokakat megnyer, kik szakadárokká válnak és csatlakoznak az ő táborához, mert nagy az ő hatalma. De újra és újra mondom nektek, hogy ti messze nagyobb hatalmat tudnátok eltulajdonítani, ha csak kérnétek Tőlem. Csak a hívásotokat várom, imátokat, hogy megerősíthesselek benneteket, mert miképp Hozzám fordul az akaratotok, miképp beszéltek Velem gondolataitokban és segélyhívást intéztek Felém, akképp részesültök megsegítésben. És ha ínségen át kell haladnotok, úgy hát értsétek meg, hogy ez csak egy eszköz rávenni titeket a segélyszóra, mivel ínség nélkül kevésbé gondoltok Reám és könnyedén veszélybe kerültök, hogy kikapcsoljatok Engem, és azután könnyű játéka lesz veletek az ellenfelemnek.

 

De ti védekezzetek, és akkor nem fogtok alulmaradni, mert már a legcsekélyebb ellenakarat biztosítja számotokra az erőmet, amit ti magatok gyarapíthattok korlátlanul. Ne essetek áldozatul a démonoknak, ne adjátok meg nekik a győzelmet, ami csupán egy vélhető győzelem, mert a legvégén úgyis Én maradok a győztes, és az enyéim örvendeni fognak és győzedelmeskednek és megkapják hűségességük jutalmát … És az ellenfelem kötve lesz és vele együtt mindazok, akik az övéi voltak, és jajvékolás és fogcsikorgás lesz …

Ámen

 

Isteni kinyilatkoztatás Bertha Dudde által

„Kezdetben volt a Szó …. Egy dicsőítő ének a Menny és a Föld Teremtőjének ….

Ti mindannyian az Ő teremtményei vagytok, akik egyvalamikor elvesződtek ….

És Ő nem fog nyugodni mindaddig, míg vissza nem nyerte minden egyes bárányát …“