Ismered-e a hangot, mely benned lakozik?

Egy Paradicsom fog várni rátok az új Földön, ahol mindenkit nyílt karokkal fogadok és személyesen üdvözlök. Előttem senkiben se legyen félelem, mert mindenkinek szeretetemmel, örömömmel és békémmel lépek elébe.

Én, Isten Mindenhatósága, örökkön-örökké, azt mondom neked: Egy nagyszerű ember vagy. Ha ezt még senki sem mondta volna neked, úgy ezt most az Én számból hallod és ez a legmagasabb igazság. Egyedi vagy, mert az örökkévalóságban senki sem lesz olyan, mint te vagy. Légy az egyediséged tudatában. Egy csoda vagy és mindenki egy csoda a saját egyediségében.

 

Hogy miért is mondhatom neked ezt így? Nézd, nem a hibáidra nézek, hanem a benned lévő jóra. Már örülök minden benned feltámadó jó gondolatnak is és ennél jobban minden jó cselekedetnek. Ez a fény, ami fellobban benned és erre nézek.

 

Nézd, az anyagban élsz és ez az ellenfelem teste. Tégedet is anyag vesz körül. De az anyag maga a bűn, a sötétség. Így hát állandó jelleggel körbevesz téged a bűn és fenyeget. Hogy lehessen így fény benned? Én azonban a jó Atya vagyok és fényt hozok a benned lévő sötétségbe. Szikrám világít benned.

 

Ha felsorolnám neked és állandóan csak szemed előtt tartanám vétkeidet, soha nem találnál el Hozzám. Én vagyok a jó Atya, aki ösztönöz téged, hogy jó legyél, mert csakis így válhatsz jóvá.

 

Ezért is, légy önmagad! Ismerd fel ki vagy és légy szabad! Légy szabad az egész szürke anyagi világtól, igen, szabadulj meg a színtelen és örömtelen hétköznapoktól! Legyen bizalmad Én felém és szabadulj meg a félelemtől, amit a külső világ sugall belétek!

Szabadulj meg a bánattól és a gondoktól! Ne matass a múltban és a mellékes dolgokban. Térj vissza a lényeghez, amiből áll az életed.

Ne dugd a fejedet sötét problémákba, hanem nézz a fénybe, ami fentről jön hozzád. Kezdj el csodálkozni mint egy gyermek a teremtésemről.

Örvendj a természetnek, a virágoknak, az állatoknak, az embereknek. Mind éretted lettek megteremtve. Örülj, hogy létezhetsz.

 

A problémák a világhoz tartoznak, ezek azon hegyek és akadályok, melyeket le kell küzdened. Ezért is légy győzedelmes és ezzel győztes.

Légy hálás minden napodért, mindegy mivel szembesülsz, hisz minden nap az Én ajándékom a te számodra. Nem csak édességet tartalmaz, hanem keserűséget is. Bele ágyazottak az ellenfelem csábításai is, melyeket meg kell engednem, mert hozzá tartoznak az érlelődés folyamatához. Csak úgy érlelődhetsz, ha szembesülsz a fénnyel és a sötétséggel is. Csakis ebben érlelődhet a szabad akaratod.

Bárhogyan is végződik a napod, éretted lett megteremtve. Fogadd el úgy, ahogy előtted van. De gondolj rá, ez a vizsga napja. Meg kell tanulnod helyesen kezelni a szabad akaratodat. Épp ezért minden nap a vizsga napja.

 

Meg kell tanulnod felismerni Engem mindenben – a virágokban, az állatokban és mindenek előtt az embertársaidban.

Ha elmész mellettük gondolatlanul és semmibe veszed őket, ha kizsákmányolod őket és elpusztítod őket, ha csak a pénzbeli tartalmukra nézel, soha nem fogod felismerni az igazi értéküket. Mert akkor csak a fejedben tekintesz reájuk, bármilyen sok tudást halmoztál fel róluk.

De ha mindenre a szíveddel tekintesz, akkor örömérzet támad benned, mindenért hálás leszel Nekem és örülni fogsz nekik. Fel fogsz ismerni Engem ő bennük és meglátod, mily szeretettel teremtettem meg mindent.

 

Fel kell ismerned az „igazi életet“ és élned kell, megélned és élvezned.

De mit értesz az igazi élet alatt? Ez lenne a gazdagság, ami felhatalmaz téged és mindentől függetlenné tesz? Ez lenne a határtalan ünnepelés, ami elfeledteti veled a gondjaidat? Ez lenne a szabadság, a lehető legtávolabb eltöltve az otthonodtól?

 

Az egyik ember hatalomra vágyik, a másik sokat szeretne megélni. Ezek azok a nagy dolgok, melyek akkora benyomást keltenek rátok és olyannyira kívánatosak? Hát nem az élvhajhászás az, ami beteggé és rabszolgává tesz benneteket és sokakat szerencsétlenségbe kerget? Hát nem a szétziláltság az bennetek? Hát nem felszínes a gondolkodásotok? Gondolkodjatok el róla!

 

Igen, élvezd az életet! Élvezd, teljességében, teljes szíveddel és nem kizárólag csak a fejeddel. Örülj az életnek. Igen, öröm támadjon benned.

Örömöt viszont csak a kis dolgokban élhetsz meg. Ott kezdődik az igazi öröm, ami nem felszínes, hanem mélyreható. Épp ezért örülj a virágoknak, a madaraknak, minden jó szónak, amivel szembesülsz. Örülj minden találkozásnak embertársaiddal, minden ölelésnek. A sok apró dolgoktól túlcsordul a szíved teli boldogságtól.

Ez viszont azt jelenti, el kell oldanod magad a külső világtól és békét kell teremts. Békét kell teremtened a természettel és nem csak felhasználod. Békét kell teremtened az emberekkel, akikkel együtt élsz és foglalatoskodsz. Békét kell teremtened a férjeddel, a feleségeddel, akkor is, ha nem felelnek meg teljes egészében az elképzeléseidnek. Békét kell teremtened önmagaddal, a kinézeteddel, a tehetségeddel és az életkörülményeiddel. Elégedj meg azzal, amid van. Csak azután válik minden jóra.

 

Meg kell tanulnod a türelmet! Nem minden arany, ami fénylik, szól az egyik mondásotok. A nap sem süt minden nap. Neked is van olyan napod, ahol szinte semmi sem sikerül. Nézd, napjaitok embereinek egyre több a szabad ideje, egyre hosszabbak a hétvégéitek, egyre több a szabadságotok. De mennyi értelmes dolgot csináltok ebben a szabad időben? Habár több az időtök, mégis rohanásban éltek, nincsen időtök egymásra. Még nem tűnt volna fel neked?

 

Szóval ha minden forgásba kezd körülötted és nem látsz már kiutat, mert te magad is fogja vagy a megállás nélküli mókuskeréknek, úgy azt mondom neked: Ne csüggedj, hanem gondolj arra, aki melletted áll. És azt is mondom neked: Egyszer ne tegyél semmit sem! Gondolkodj másképp! Térj nyugalomra! Vonulj a szíved csendjébe és fülelj a bensődben.

 

Megtetted ezt valaha? Ismered-e a szívedet? Ismered-e a hangot, mely benned lakozik?

Gondold csak meg mi történik, ha mindig csak a külső világban élsz, ha mindig csak a kinézetedre, a jó hírnevedre, a jólétedre gondolsz? Ez vajon jól mehet a végtelenségig?

 

Megfeledkezel a szívedről, nem ápolod, túl kevés figyelmet szánsz rá. Az viszont érzéstelenné és üressé vált. Sötét van benne. Ő a gyermek benned, mely zavarodottan és elhanyagolva vár reád. Csalódott benned, elkeseredett és kétségbe esett, mert nem figyelsz rá.

Ez a gyermek szól hozzád, halk hangon. Foglalkoznod kell ezzel a hanggal és meg kell hallgatnod. Én vagyok a hang, mely kérdezi tőled: Mi tesz olyan fáradttá? Hol maradtak a fénylő szemeid? Olyannyira szétzilált volna a válság és elsötétítette volna a lelkületedet?

 

Ismerd fel, mire születtél. Ismerd fel, szeretetre teremtettelek téged, érezd magad Bennem védelemben és add tovább ezt a védelmet.

 

Vonulj a szíved bensőjébe és meg fogsz lepődni a hatásától. Ámen

 

2021.08.10.