A szeretet, ami semmit nem hagy vészbe menni

János Evangélium van ma melletted, amiből olvastál. Gondolatok szállnak fel benned, főleg a bevezetésről. A teremtés kezdete tartósan foglalkoztat téged. Így hát megsegíteném a gondolatmenetedet.

 

Az Igazi és Örökkévaló, amit „Istennek“ neveztek, az a szeretet. A szeretet az igazi, a mindenható és örökkévaló Istenség. Aki szívében rátalált a szeretetre, az valóságosan rátalált az igazi és örök életre, és minél tovább tevékenykedik ezen szeretetben, annál jobban és mélyebben beléje hatol. Lásd, már ezen szavak tartalmazzák az egész Evangéliumot.

 

Azonban a fizikával szeretném kezdeni.

A fizika felismerte, hogy nem létezik kezdet. Azt mondja: Minden, ami van, az energia. Tegyük most félre az „energiát“ és tekintsünk az első kijelentésre: „Minden, ami van“. Itt nincs se kezdet, se vég, hanem csak egy „van“ és ezzel egy „most“, azaz minden időtlen. Az örökkévalóságban nem létezik idő, minden párhuzamosan zajlik, azaz egyidőben, teát az idő áll, a kezdet és a vég úgymond egy pontba olvad. Minden esemény és eredmény egyidőben jelenik meg. Minden gondolat, minden lépés, minden áttetsző, minden mindenkor elérhető. Eszerint értendő az örökkévalóság is.

 

Számotokra egy hosszas folyamatnak tűnik, míg kérésetekre kinyilvánulok. De Én felismerem, mely eredményt von maga után kérésetekre történő megsegítésem, pl. Az másokra milyen hatással gyakorol és az esetben egyszerűen csak vonakodok, mivel némely dolgot megakadályozhatok. Arra is figyelnem kell, hogy ne korlátozzam mások szabad akaratát, még az ellenfelemét sem.

 

Ha a fizika azt mondja: Az energia soha sem vész el, akkor az azt jelenti, „mindig és örökkön“ létezik. De ha most rátérünk az energiára, akkor a „legtisztább energiát“ vélem ezalatt és ezt „Istennek nevezem“, tehát Isten a legtisztább energia. Ő ezzel a legtisztább szellemi, a legtisztább szellem, a Szent Szellem. Ő a legkisebb – a mikró – és a legnagyobb – a makró – egyidejűleg. Ez alapján a makróban, a végtelenségben beágyazott a mikró, az Ős-hatalomközpont.

Az Ős-hatalomközpont áthatja a végtelenséget és a végtelenség egyidőben és ugyanúgy áthatja az ős-hatalomközpontot. Már itt elvesztitek a végtelenségről alkotott elképzeléseteket, mivel az örök és végtelen olyan fogalmak, melyek nem férnek be egyetlen kis emberi agyba sem és kizárólag modellekben és egyenletekben megjeleníthetők. Mindkettő tökéletes egyensúlyban van, semmi sem megy vészbe. Minden szellem és csakis szellemileg nézendő és értendő. Ez az Én Szent Szellemem, Ő az erő, hatalom és hatás. Ő az élet! Ha a Szent Szellemről beszéltek, akkor az életről beszéltek a legmélyebb mélyeiben. Tudatában vagytok-e?

 

Isten a legtisztább energia, ez azt jelenti, Ő benne minden megvan! – Tehát minden látható és láthatatlan, minden hallható és hallhatatlan, minden érezhető és érezhetetlen, az Én tökéletes tudatom, a Tökélet, a Mindenhatóság, a Teremtőerő, a valóság, amit csakis Én bennem találtok, az érzések, minden gondolkodás, világegyetemetekbe nyúlóan, minden, amit láttok és nem láttok, a szellemitől a gázhalmazúig, a folyékonyig, a szilárdig, a mikró és a makróba nyúlóan. Bennem egyszerűen minden megvan! Az, amit nem láttok és nem hallotok, az sokkal-sokkal több, főleg a sokszínűségét tekintve a szellemi szinten. Csak az említeném meg ezt érintően, mily kevésbé veszitek észre körülöttetek a veszteségeket. Teljes fajok pusztulnak ki, növényi és éllati családok, és alig valaki vesz tudomást róla.

 

Ez az Isten, aki „Én Vagyok“, Jehova, a Krisztus (ÓSz), egyben a ti Atyátok is, Jézus, az Üdvözítőtök (ÚjSz), s ezzel a Minden-Hatóság, Mindenható-Erő, a Szent Szellem (ÚjSz). Szóval Isten három lényiségben.

Igen, egészen egyszerűen nevezhettek Engem Atyának vagy Jézusnak, ezt kedvelem leginkább, mert Atyaként, Jézus emberi alakjában egészen közel vagyok hozzátok. És akarom, hogy közel érezzetek magatokhoz.

 

Most az energia ill. az Istenségem szellemi formáihoz térünk.

Szeretet az alapja mindennek, mert ő az, amiből minden keletkezik és támogatást nyer és semmit sem pusztít el vagy tesz tönkre. Megóv mindent és mindent jó útra terel, jóra fordít. Ő az ellentétek kiegyensúlyozott egyesülése. A harag viszont a mindent elpusztító tulajdonság.

A bölcsesség fényt hoz az életbe. Ő a tökéletes fény, melynek csupán töredékét látjátok önmagatok felismerésére. Ha a fényről beszélek, akkor ezalatt mindazt értem, ami szükséges a tökéletes felismerésre. Kibogoznám: Ha szeretetről tanúskodik a fényetek, az esetben mélyebbre láttok, akkor bele láttok a szellemibe. Ha viszont földi viselkedés jellemzi a fényeteket, akkor csak felszínesen és felületesen láttok. A mélység rejtve van előttetek, megtéveszthető és elvezet a szeretettől.

Az akarat, a Szent Erő, az a Mindenható-Erő, a Minden-Hatóság, ami életet teremt. Ő a szeretet és a bölcsesség kölcsönhatása. Kettejükből keletkezik az élet.

De hogy minden értelmesen és kiegyensúlyozottan éljen, szükség van a rendre. Ő mindent mérlegel többé vagy kevésbé és gondoskodik kiegyensúlyozottságról és kiegyenlítettségről.

A rend egyik oldalán állnak azon tulajdonságok, melyek létrehozzák és megteremtik az életet. Másik oldalán állnak azon tulajdonságok, melyek nyugalomba és egyensúlyba hozzák az életet, hogy fenntartsák.

Ezáltal állandó rendben marad az Istenségem, ami megfelel a szeretet körforgásának.

A komolyság az, ami nem enged meg elhamarkodást és egy cselekvés minden lépését minden irányba forgatja és aggodalommal kíséri.

Ő mellette áll segítségül a türelem, ami türelmes szemlélésre ösztökéli a komolyságot. A hasznos és szeretet teljes fékek azok, melyek mégoly csekélynek tűnő értelmetlenséget sem hagynak megtörténni, hogy minden szeretet teljesen cselekvésben végződjön.

De hogy egy cselekedet elhagyhassa ezt a körforgását, segítségükre jön az irgalom, ami felbátorítja őket, hogy alapos szemlélet és tisztítás után engedjék meg a végső lépést, ami áldás az irgalom által.

Az isteni tulajdonságaim belétek is ültetett, de előbb fel kell fedeznetek őket, életre kell keltenetek és ki kell képeznetek őket földi életetekben, úgymint szentesítenetek kell őket felebarátszeretetben. Ezután isteni tulajdonságokká válnak bennetek is. És akkor mindenben hasonlítani fogtok Hozzám.

 

Ha már kiképeztem volna számotokra ezen tulajdonságokat, akkor gondolkodó gépekké, parancsfogadókká és robotokká váltatok volna. Ha viszont önmagatok képzitek ki őket, az esetben egyénekké váltok, akik hasonlítanak Reám, és ezzel gyermekeimmé váltok.

 

Igaza van a természet tudománynak is, ha azt mondja: az energia változtatható, semmi sem megy vészbe. De a „változtatható“ azt jelenti, hogy az energia él, ő maga az élet.

Én pedig azt mondom: Isten él, Isten az élet!

Tehát élet az egész végtelenség. Minden kering, rezeg és hullámzik. Minden mozgás, fény és hang. Tele van minden zenével és színekkel, számotokra nem láthatóan, mivel a fény és a hangok apró kis szeletét látjátok és halljátok.

Minden gondolat, minden atom kering és rezeg kicsiben, mint a világmindenség is kering és rezeg nagyban. A Földetek is rezeg, azaz él. Rezegnek a felhők, hullámzik a víz, rezegnek a kövek, rezegnek a növények, rezegnek az állatok és az ember is rezeg (látható az aurájában). És minden, ami rezeg, az fény, az zene.

 

Az egész teremtés teli van fénnyel és zenével. A végtelenség, a szimfónia zenekar legnemesebb fajtája. És minél jobban előre hatoltok az Én birodalmamba, annál nemesebb a környezet. Tudatában vagytok-e? Istenségem elér a legfinomabb és legtisztább szintről a legdurvábba, ami az anyag. A legtisztább szintről átlátok minden mélyebbre és ezzel hatok bennük. Fordítva ez nem működik, azaz ti nem tudtok magasabb szintekbe beletekinteni.

Ez az igazi valóság, amit csak a szellemi szinteken, az Én birodalmamban fogtok meglátni és meghallani.

Nézzétek, mindez már mindig megvolt Bennem és meg is marad mindig is. Ámen

 

2021.12.29.