Kezdetben volt a Szó

János a leghitelesebb evangelista számotokra, aki személyesen megélt Engem és lejegyzetelte földi utamat.

 

Rátok maradt Jézus kedvenc tanítványának János Evangéliuma. János, aki többé-kevésbé mindent leírt képletekben, sokak számára ma már nem érthető.

 

Evangéliumát egy előszóval kezdi.

 

Ezen mondattal kezdi: „Kezdetben volt a Szó“, azaz János rak egy kezdetet, ami értelemszerűen a „legyen“ szóval kezdődik. És a Szó Istennél volt és ő Isten volt. Egy szó tele energiával, mert teremtőileg hatalommal bírt. És ez az energia Isten volt, mondja János, aki szellemileg mély kapcsolatban állt Velem és akinek szellemi látása nyitott volt, azaz képes volt felismerni szellemi folyamatokat.

 

Igen, a szó volt az, ami felhangzott a végtelenségben, ez volt a gondolat az Én ős-hatalomközpontomból, ami kiáramolt a végtelenségbe és mindent megtelített új élettel, ez volt az ősenergia, amiben minden megvan. Minden a „legyen“ által lett. Egy kezdődő élet az örök életben, egy élet kezdettel, de vég nélkül.

 

Élet van Bennem, mindenek előtt teremtői és ezt igazolva akartam tudni egy képmásomban. Így hát felébredt Bennem egy gondolat egy teremtési cselekvésről, mert főleg értekezést akartam, gondolatcserét és ötleteket egy lénnyel, ami megfelelt az elképzelésemnek, azaz a képemnek, ekkor még nem akartam szellemi életet.

 

Az új élet volt a kezdet, a teremtett ember. Ez olyan volt, ami még nem létezett, ami még nem volt.

 

És a Szó, a gondolat, az ősenergia az az Isten. Én vagyok a legfinomabb és legtisztább energia, ami betölti a végtelenséget, ezért se láthat Engem senki sem. Tudatom kitölti az egész végtelenséget, végtelen.

 

A teremtett embernek fényt adtam, szabad akaratot. A szabad akarat volt a legnagyobb és legértékesebb, amit adhattam az emberiségnek ajándékként. Egyénné teszi őt, ha értelmesen használja. De a fény felismerésére át kell még jutni a sötétségen. A fény számotokra egyidőben a szabad akarat vizsgáztatását jelenti, amit ki kell képeznetek bölcsességgé, az igaz fénnyé.

 

Ezt az ajándékot az embernek előbb el kell fogadnia és meg kell tanulnia értelmesen bánni vele. Ezért is előre meg volt írva az emberiség fejlődési folyamata. Ezek alapján azon embernek, aki a fényhez térne, meg kell ismernie a sötétséget is, ami a keresztet jelenti számára.

 

A fény, a szabad akarat vizsgáztatása, nem vehető le rólatok. Az ellenfél bár ezt akarja és már megtéveszt benneteket, de efelett őrködök. Felkel az isteni fényem és kezd belevilágítani a világ legmélyebb sötétségébe.

 

Eljöttem hozzátok 2000 évvel ezelőtt és elhoztam nektek az isteni fényemet. De a világ nem ismerte fel, máig sem. Így hát növekszik a sötétség és egyre csak hatalmasabbá válik, mert az emberek nem az isteni fényt, hanem a világ sötétségét részesítik előnyben. A világ egyre erőteljesebben rabjává ejti őket káprázatával, megfosztja őket akaratuktól és ezzel a világélvezet rabszolgáivá teszi őket, ami nem örökkévaló. Saját gondolat nélküli robotokká teszi őket, akiket csak a birtokolásvágyra hajt, anélkül hogy adnának a sajátjukból. Nem telik be a hasuk. Az ezotériában sok szó esik a megérzésről, a kapni-akaróról és ezzel mindazt értik, ami jót tesz a testnek. A szívérzet, az adni-akaró, kevesebb figyelmet kap.

 

Sajnos már az Enyéim, az Engem szolgálni akarók között is egyre jobban terjed ez az meglátás.

 

Ellenfelem az ezotéria által is jó munkát végez, hogy elvonja a figyelmeteket és megkaparintson titeket a hátsó kapun keresztül. E módon sok munkásomat elveszítem.

 

A külsőben hangos hangokkal tevékenykedik, Én viszont csak egészen csendesen találkozok veletek a rejtettben, mivel Én tisztelem a szabad akaratotokat.

 

Mivel sejti a vesztét az ellenfelem, így számára nem elég gyorsan halad az idők történése. Mindenféle erőszakot bevet a történelem lapjának saját hasznára történő megfordítására. Így hát felhasználja a gyógyszeripart, a tudományokat, a technikát és a politikát, melyek mind szolgáivá lettek. Ezek az ő segédei, melyek el akarják pusztítani az emberek szabad akaratát és az embert ellenfelem önakarat nélküli szolgájává tennék, rabszolgává és robottá. Nem ti reátok van szüksége, csak az életenergiátokra, ami rajtatok keresztül áramlik ő hozzá.

 

Ellenfelem mindezen lakájai nem az Én gyermekeim. Ezzel eljátszották e Földön az isteni gyermekséget. Még hosszú és messzi utat kell megtenniük, melyek teli vannak nekik fájdalmakkal, teljes tudatában annak, hogy mit veszítettek. És ez aztán a legnagyobb fájdalom, amit érezni fognak.

 

Ezekhez tartoznak mindazok is, akik a korona-helyzetben megosztják a társadalmat, akik ujjal mutogatnak a máshogy gondolkozókra és elítélik őket. Ezek azok, akik a történelem kerekét leginkább visszatekernék, hogy visszahozzák mindazt a mulatságot, a jólétet és a szórakozó társadalmat, ezek azok, akik nem fogták fel az élet értelmét.

 

Felismeritek-e, mit is látott János a kinyilatkoztatásában?

 

János viszont nem csak figyelmeztetett, hanem főleg meghirdette az örömhírt. Csak fel kell ismernetek és aszerint élnetek, életeteket az alapján berendezni. Így szólt János: Mindazoknak, aki befogadták Őt – azaz Engem -, mindazoknak, akik hisznek az Ő nevében, azoknak hatalmat adott, hogy Isten gyermekei lehessenek, tehát hinnetek kell a nevemben, „Jézus Krisztusban, ki a keresztre feszített“, ragaszkodni Hozzá és bízni Bennem. Ez az alapvető feltétel.

 

És amiért oly erőteljes a nevem, Jézus Krisztus, emiatt pont itt vert éket az ellenfelem, hogy elpusztítsa. Azon van, hogy eltüntesse nevemet életetekből. Semmi se emlékeztessen többé Reám.

 

Azon képek, melyek a keresztény ünnepnapokhoz tartoznak, úgymint azon ünnepnapok, melyek az Én emlékezetemre lettek létrehozva, immár nem viselnek képet Rólam. Karácsonyra itt a karácsonyfa és a jávorszarvas, húsvétra pedig a tojás és a nyúl. Mi köze van ennek az Én emlékezetemhez? Ezek olyan képek, melyek amúgy is jelentéktelenek Számomra és megtisztulásra szükségelnek. De ebben is felismerhető, mily módon kerülnek rajzfigurákra cserélve azon képek, melyek Én reám emlékeztetnek, az Én rágalmazásomra.

 

Ennyire nem tűnt volna fel számotokra, mennyire megtéveszt benneteket az ellenfelem az iparágak által?

 

A gyerekek ezáltal egyre kevesebbet tudnak meg az Eljövetelemről a világba és a győzelmemről a halál felett. Feltudjátok ismerni, mily lopakodóan és ravaszon jár el az ellenfelem? Szüksége van rátok, szüksége van az életenergiátokra, amiből él és ami nélkül nem létezhet, azaz belőletek és bennetek él, testetekben él, az anyag sötétségében. Az anyag az ő lakhelye. Aki nem ad neki otthont a szívében, abban ő nem létezhet. És hát ez a bennetek dúló harc, jó és rossz között, mert nem akarja feladni a helyét bennetek. De ha mindenki elhajtaná, akkor nem létezne többé. Ez lenne aztán a halála.

 

Szóval már csak bennetek van helye, másképp már nem létezne és ő ezt tudja. Ezen helyért harcol minden erejével, amit már csak rövid időre hagyok meg neki. Igen, ezt ügyesen használja minden szinten. Felhasználja még az utolsó lehetőségét is, ami már nem is az, mert már elkezdődtek egy Új Idő szülési fájdalmai, az Új Földön.

 

Minden ami szellemi, minden ami rejtett bennetek, az az Én lakhelyem. Így Én is helyet foglalok bennetek, szívkamrácskátokban. De ti a szabad akaratotokkal hoztok döntést, hathat-e bennetek a fényem vagy sem. Ha Mellettem döntötök, akkor felkel bennetek egy fény. Ha az ellenfelem mellett döntötök, akkor sötét marad bennetek és az anyag rabjai maradtok. Az kapja bennetek a túlsúlyt, amit szerettek – a szívet vagy a hasat. A döntés hozatala nálatok van.

 

De végül is Én bennem éltek és Én bennetek. Én nem a pusztító vagyok, hanem a Megtartó és az Újonnan-Teremtő. Nálam semmi és senki nem megy veszik el.

 

Ebben is megláthatjátok a különbséget, mégpedig Engem, az örök életet amiből éltek és az ellenfelemet, akinek nincsen élete, hanem csak hitelre él belőletek. Felismeritek a különbséget?

 

Ha viszont valóban felismertétek a különbséget, akkor elmúlik kedvetek a földi életben. Ez is a Velem való kapcsolatotok és kapcsolódásotok mércéje.

 

Kezdetektől fogva kiegyengettem az utat számotokra és tovább egyengetem, főleg a mai időkben.

 

Amikor majdnem veszve volt az emberiség szellemileg és nem volt felismerhető javulás, néhányuk kivételével hagytam őket belefulladni részegségükbe és szórakozásukba és csak a nemeset, Noét és az övéit mentettem meg.

 

Életre szóló iránymutatást adtam nemzedékének (Mózes), melyek után igazodjanak, s melyek örökkön érvényesek.

 

De a nemzedékek folyamán ezeket újra eltorzították.

 

Szeretetem megirgalmazott nektek, szeretetem már csak menteni akarta, ami még menthető volt.

 

Így elővettem egy legtisztább embert, aki képes volt elbírni Szentségemet és akiben helyet foglalhatott a mikrokozmoszom, az ős-hatalomközpont, és így eljöttem hozzátok egy emberben, Jézusban.

 

Eljövetelem hírét az unokafivére hozta meg Jánosnak (ki a keresztelő). Eljövetelem irgalom volt számotokra, mert most eljött a világba maga az Igazság, ami a helyes fény.

 

Szükségetek volt egy világos igazolásra, hogy Én, az Istenség, valóban létezek. Meghoztam nektek az igazolást és magam jöttem el hozzátok a „Jézus“ gyermekben és egy fedő alatt éltem vele, a szívében. Az „eggyé“ olvadás valójában a kereszten történt meg.

 

De nem fogadtátok el az Eljövetelemet. A főpapok teljesen másképp ábrázolták nektek Isten lényét és Eljövetelemet a felhőkben, arany kocsiban, angyalok vezetése alatt adták el nektek és önmagukat a legjobb helyeken látták.

 

És aztán csalódást okoztam nekik, végig kellett nézniük, ahogyan a szegény közül is a legszegényebbek felé fordult a Mindenhatóságom és a gyógyításokban és csodákban volt tevékeny. Így üres kézzel távoztak gőgösségükben és hatalmi viselkedésükben. Ezt nem sokáig bírták, így hát elkezdtek üldözni, hogy felszámoljanak Engem. Ez csak színlegesen sikerült nekik a látszólagos kereszthalállal. De pont ott történt meg a legnagyobb csoda, mégpedig, hogy Én, az Istenség, Jézussal a kereszten egybeolvadtam az Egy Istenséggel „Jézus-Krisztussal“.

 

Jézus, a világ keresztre feszített Megmentője és Én, az Örökkévaló Isten, szeretetben egybeolvadtunk „Krisztus“ Istenséggé és „Jézus“ személyévé a „Szent Szellem“ hatalma és ereje alatt.

 

Tanítványaim láthatták és átélhették a feltámadás megtörtént csodáját, de felfogni csak akkor tudták, amikor eltöltötte őket az Én Szent Szellemem (Pünkösd Szelleme).

 

Az okosak, akik megölettek Engem, már csak az üres sírkamrát láthatták. S ezzel újra növekedett bennük a bosszúérzés, amit már nem tudtak beteljesíteni Rajtam. Halálukkal így hát elvitték magukkal bosszúérzéseiket a pokolba, melyből kiindulóan tevékenykednek itt a Földön és megpróbálnak minden földit pusztulásba vinni ravasz módon. Gonoszak, és azok is maradnak. Így még hosszas utakat kell megjárniuk!

 

Kezet emelnek Reám és az emberiségre, melyhez hozzáférnek az anyagban, s mindezt ravaszsággal és takargatva teszik. És ismét az értelmiségiek (intellektusok) azok, akik közül alig valaki érez együtt Velem és akik újra a hatalom fontos irányító központjaiban ülnek, amit kihasználnak és melyek szellemiségét elfoglalták.

 

A szabad akarat végett nem tudtam másképp, csakis az igazságban tudtam közeledni felétek. Nálatok van a döntés, az Én igazságomat veszitek igénybe vagy a világ hazugságáét, amivel az értelmiség (intellektus) ámít titeket.

 

A világ tisztítása előtt álltok, mint Noé idejében, de ezúttal a tűz által, ami beharangoztatja a szellemi korszakot. A tisztítás már kezdetét vette a világ szellemi és anyagi megosztásával. A szellemi viszont gyarapodik, míg az anyag csökken. Súlyos átalakulások előtt álltok, ami a tűzet jelenti. És Én újra eljövök és mindenki észlelni fog Engem. Aztán nagy nyomorúság fog eluralkodni azok között, akik megtagadtak Engem vagy nem akartak meglátni, mert most meg fognak tapasztalni és felismerik tévedésüket.

 

De ne féljetek, ti, akik kapcsolatban vagytok Velem, ne féljetek. A félelem az, ami elválaszt titeket Tőlem és ami még bizonytalanságot teremt bennetek. Nagyon figyeljetek oda, hogyan és hol húzódik a megosztás és ki az, aki megoszt titeket. Aki kapcsolatban marad Velem, az látja!

 

Veletek vagyok és láthatatlanná teszlek titeket a világ előtt a legsúlyosabb események közepett és megvédelek benneteket, úgy, ahogy láthatatlan voltam a világ előtt feltámadásom után és csak a tanítványaim számára voltam látható. Ő előttük zárt ajtóknál jelentem meg.

 

De örvendjetek, mert hamarosan sikeresen helyt álltatok a nagy átalakulásban és ti vagytok az új Föld magvai, melyre aztán ráléphettek, ahogyan Noé is rálépett a megtisztított Földre az övéivel. Örvendjetek és ujjongjatok, mert látni fogtok Engem az örökkévalóságban és minden szenvedésnek, minden hazugságnak és csalásnak vége lesz. Győztetek Velem. Új paradicsom vár reátok.

 

Békém legyen veletek! Ámen

 

2022.01.02.