A Szeretet Szellemi Betániája

Köszönöm nektek, hogy felkaptátok gondolatomat a „Szeretet Szellemi Betániája“ megalapításáról, hogy szellemi fény jöjjön az előttetek álló sötétségbe és támogatásban részesüljön az ebből megszülető mozgalom. Ez fénypont és egyre több lesz belőle a titeket körülvevő sötétségben. Most még a sötét hatalmak tarják kezükben a jogart, legalábbis ők úgy vélik, de napjaik megszámoltatottak. De érzik végük közeledtét és menekülnének előle hatalmukkal és pénzükkel. Így hát törnek-zúznak, mivel maguk is felismerik az egyre szűkülő időt.

 

Éppen a ti nyelvterületeteken (NémetHon), amit kiválasztottam az Új Jeruzsálem helyének, erősen berendezkedett a sötétség. Itt mutatja meg leginkább a valódi arcát. Követte a sötétség zászlainak lobogását tengerentúlról. Ti rajtatok van most a világ szeme. Innen szövik a fonalakat a maradék világba. Ezen sok fény helybeli elhelyezését is az indokolta, hogy végül is győzedelmeskedjen a fény és a szeretet. Én csak az alapokat teremthetem meg, tenni érte nektek kell. Tőletek emberektől függ a győzelem, tehát hogy Engem követtek vagy az ellenfelemet követitek. Emiatt sok segítő kézre van szükségem és eközben nem vagytok lényegtelenek Számomra.

 

Szép jelképet választottatok a Szellemi Betánia számára. A szeretet az, ami az emberekhez áramlik szívetek templomából, az emberek és a teremtés miatti aggodalmatok az, amit szíveteken viseltek.

 

Tudjátok, hogy nem tudtok sok mindent megmozgatni a külsőben, azaz a világban, úgy hogy a rendelkezésetekre álló szellemi fegyverekhez nyúltok. Ezek a megáldó ima, az elmélyülés, ami jó gondolatokban torkollik vagy azoknak a kifolyása. Ezzel ez a Szeretet Szellemi Betániájának központi jelképe.

 

És most elmondom nektek a jelentőségét, amit a jelképpel együtt akartam adni nektek.

 

Minden jó gondolat válasz az Én szeretetemre, ami szívemből, Isten Ősi Hatalmi Központjából áramlik felétek, megérintve szíveteket, és aggodalmat idéz elő embertársaitok iránt. Ez a tevékeny szeretet kifolyása és ezzel az Úrvacsora jelképe, amit földi elbúcsúzásommal adtam nektek. Mindez mély hitből jön vagy abba torkollik úgymint a Belém vetett szilárd hitetekben, amivel rendelkeztek.

 

Az elmélyülés pedig szívetek kapcsolódása Velem – hisz azt mondják, minden jó gondolat egyben elmélyülés, amiből szívetek szeretete áramlik. Ezzel minden jó gondolat egyben megáldó ima és elmélyülés is. Mindezzel már teljesül is az egyik egyszerű parancsolatom, mégpedig az, hogy „Szeresd Istent mindenek felett – a Velem létesített bensőséges kapcsolat által – és felebarátodat, mint önmagadat – a megáldó ima által“. Nem tudnátok teljesíteni a szeretet-parancsolatomat, ha nem lenne bennetek szeretet. Megismétlem még egyszer:

 

Minden jó gondolat magában már egy imát alkot, amit áldással kiküldötök. Hisz a mély értelme ennek a megáldásban rejlik, tehát jó gondolatokat küldök az emberek szívébe.

 

Minden jó gondolat egyben egy elmélyülés, ami összekapcsol titeket Velem. Hisz ez a kapcsolat szívetek szeretete Irántam. Mindennek a szeretet a hordozó eleme. Akinek szívében van az adakozó szeretet, annak megvan mindene.

 

Ennyire mélyre ható a három oszlop jelentése – azaz a megáldó ima, az elmélyülés és a jó gondolatok.

 

És most azon gondolkoztok, hogyan is alkalmazhatnátok tettben ezt a három oszlopot. Mondom is nektek, hogy egyáltalán annyira nehéz, mint gondoljátok. Legtöbbször túlbonyolítjátok. Nézzétek, a három oszlop jó gondolatokban torkollik, mert jó gondolatok nélkül nem tudtok se imádkozni, se elmélyülni, azaz minden egyes ima és minden elmélyülés értelmetlen, ha nincsen szívetekben szeretet.

 

Évszázadokon át tanulta a kereszténység, hogyan kell „rendesen“ imádkozni és most meg azt halljátok, hiába volt az egész. Arról van szó, hogy olyan egyszerű legyen a gondolkozásotok és ezzel ti is, amilyen egyszerű csak lehet, de viszont legyen őszinte és bensőséges, akkor hitelesek maradtok és Hozzám kedvesek. És itt megkérdezhetitek, miért hallgattatik meg oly kevés ima.

 

Legjobb példa erre a farizeusok és a vámosok esete. A farizeus meséli Istennek mi mindent megtesz Érte, mindezt légbe kapkodva és felkent szavakkal, mire fel a vámos alázattal telve mondja: Nem vagyok rá méltó, hogy fedelem alá jöjj, de mondj akár csak egyetlen szót is és meggyógyul a lelkem tőle. A farizeus felkenten beszél, azonban Istenbe vetett hit nélkül, nem kéri lelke gyógyulását, így az ő imája meg sem hallgattatik. A vámos egyszerűen és szerényen imádkozik, de bizonyosságában annak, hogy Isten megbocsájt neki és megsegíti. Szerény imája meghallgatásra kerül Isten által. És ez az, ami számít.

 

Legyetek fény másoknak, a vámos is fény volt és ma is fény maradt az emberek számára.

 

Egyszerű és szerény, de jó gondolataitok folyama eljut Hozzám és megérinti szívemet, ami persze örül ennek és felszárnyaltan lebegteti minden világokon át. Hatása békés és örömteli, amiben nincsen semmi rossz.

 

A nap mintáján, ami lóg nálad, csodálatosan felismerheted és ábrázolhatod, hogyan áramlik minden jó gondolatotok a szívembe és onnan mindenki más szívébe, igen, az egész teremtésbe. (Ha meghúzom a nap mintájának egyik sugarát, akkor a többi sugár mindegyike is rezgésbe jön.)

 

Rossz gondolatoknál szomorú és bezárkózott marad a szívem és az információ rossz hatást jelez.

 

Gondoljatok csak bele, mit is jelent ez hírközlésetekre tekintve és milyen felelősséggel jár az, ha valaki kizárólag rossz híreket közöl, mert a fogyasztót inkább az ilyen érdekli.

 

Ezért azt tanácsolom nektek, legyetek mint a vámosok és maradjatok egyszerűek

és szerények, ne emelkedjetek az egyszerű ember fölé, mert ő neki legtöbbször „nagyobb a szíve“. Épp az alapításnál vegyétek ezt figyelembe.

 

Helyezzetek el mindent az ölembe és vezetni foglak benneteket. Gondoljatok rá, érdekem van benne. Ámen

A Szeretet Szellemi Betániájának három oszlopa

2022.02.24.