A szívek karácsonya

Teremtésetekkor kezdettől fogva tudtam, milyen lesz az utatok, mivel kell megküzdenetek tudatosságotok, szabadakaratotok és szívbéli szeretetetek kiképzésekor, és hogy ezzel mi áll Előttem is. Tudtam, hogy se számotokra, se Számomra nem lesz könnyű és kényelmes ez a kiképzési út. Tudtam, hogy itt-ott be kell majd avatkoznom és javítanom kell. És mégis mellettetek döntöttem és mindent bevállaltam.

Öntudatos és önálló egyéniségeket akartam teremteni, akik saját gondolkodással rendelkeznek. Nem gépekkel akartam beszélni, melyeknek nincs saját gondolkodásuk, hanem élő, öntudatos gyermekekkel.


De ehhez szükséges volt, hogy mindenki egy egyéni kiképzést kapjon és ezzel saját kiképzési útját járhassa. Ehhez szükséges volt, hogy saját kezetekbe vegyétek a sorsotokat, ti magatok hozzatok döntéseket és tanuljatok saját hibáitokból és tapasztalásaitokból. Ennek az alapját képezte a meghozandó döntésetek Mellettem vagy ellenfelem mellett – jó és rossz között -. Az eszköz ehhez az útmutatásaim – parancsolataim – voltak, melyeket ajánlatként adtam utatokra.
Előbb egy, majd tíz, aztán ismét egy parancsolatot adtam nektek. De sohasem tudtátok őket teljesíteni.
Legyőzött titeket az ellenfelem sugallata, befolyásolása és botladoztatok. Így száműznöm kellett benneteket a paradicsomból. Nem sok haszna volt.
Az ellenfél nem hagyott békén titeket, megromlasztott benneteket. Ezért vízzel tisztítottam a világot – Noé idejében. És megint csak kevés haszna volt.
Idővel újból olyannyira megnőtt az ellenfél befolyása, hogy be kellett avatkoznom, mentenem a menthetőt. Mivel nem láthattatok Engem szellemként, emiatt személyesen és láthatóan akartam előttetek megjelenni. Ezt csak is úgy tudtam, hogy helyet foglalok egy emberben. S így Én magam jöttem el hozzátok Jézus személyében. Mindenkit megtisztítottam a bűntől, az evilágon, mint a túlvilágon. Ezután nem kellett volna bűnbe esnetek.
De bűnbe estetek és továbbra is bűnbe estek, úgyhogy Énfelőlem szükségessé vált egy új megmentő művelet. Újra be kell avatkoznom. A megmentő műveletet immár több próféta és szóvivőm bejelentette.
Kétezer évvel ezelőtt gyermekként jöttem el hozzátok. Ezúttal mindazok szívében jövök el, akik templommá avatták szívüket Nekem.
Bent lakom minden szívben élő képmásként. Mindegyikőtökért magamban hordozok egy szívet és mindegyikőtökkel személyesen együtt érzek, beszélek – lelkiismeretetekben. Ezáltal éppannyi szívet hordozok magamban, mint emberlelket, evilágon, mint a túlvilágon is. Szívem oly tágas, hogy minden szív elfér benne – s ez Jézus szíve. És minden egyes szívbe beáramlik az Én teljes szeretetem. Minegyikőtök számára, ki felismert Engem és kapcsolatot létesített Velem, egy személyes Isten vagyok. Ezúton mindenki közvetlen és személyesen észlelhet és megszólíthat Engem a szívében, mert személyesen jelen vagyok benne. Csak tennetek kell. Szívem ezzel bennetek van, és a ti szívetek bennem.
Útmutatásomat – a szeretet parancsolatát -, melyet legutóbb hoztam el nektek, állandóan hirdetem nektek eszközeimen keresztül és minden évben az evangéliumokban, melyeket templomaitokban felolvasnak, független azok magyarázatától.
S most, mint minden évben, előttetek a karácsony. Az ünnephez való hozzáállásotokról, illetve nem hozzáállásotokról már beszéltem. Ezért már csak a szívek karácsonyáról beszélnék nektek, arról a karácsonyról, mely belső boldogságot és mélyebb békét hozhat, és fog is. Az Én gyermekeim iránt érzett nagy szeretetemről fogok beszélni.
Lássátok, nem abban az alakban jöttem el, mint azt a nagyok és hatalmasok elképzelték maguknak. Se arany kocsiban, se az egek felhőiben, hatalmas angyali seregeim kíséretében jöttem, hogy a nagyokat még nagyobbá tegyem. Egészen kicsiben jöttem, gyermekként jászolban, szegényen és észrevétlenül. A szegényekhez, az elhagyottakhoz, a betegekhez és magányosokhoz jöttem, az utolsókhoz és kitaszítottakhoz.
Ennek ellenére alig változott valami Földre jövetelem óta napjaitokig. Ezért ma a jó emberek szívében jövök el hozzátok, akik befogadtak Engem a szívükbe azok megmentésére, akik még menthetők.

Így mindegyikőtöket személyesen megszólítom, ki olvassa ezen sorokat, és megmutatom neked, hogyan nyilvánulok meg előtted.
Megnyilvánulok előtted irgalmas Atyaként, mert meghallgatom gondjaidat, de a vétkeidet is. Szívedben mindent Reám bízhatsz, és panaszkodhatsz bajaidról. Pont tehozzád jövök, te kitaszított, te hajléktalan, te utcagyermek, te kábítószerfüggő, te alkoholista. Nem ítéllek el – csupán segíteni akarok. De bíznod kell Bennem, és akkor észlelni fogod a segítségem. Másképp nem segíthetek.
Megvigasztallak, mert megértem gyengéidet és függőségeidet. Eljöttem, hogy felfogjalak reménytelenségedben és szenvedésedben. Csak engedd magad bizalomteljesen az Én karjaimba zuhanni.
Szívedben lakok és egészen pontosan ismerlek. Jobban ismerlek, mint te önmagadat. Senki sem ismer jobban. Ismerem minden gyengédet, bűnödet és félelmedet. De azt szeretném, hogy te magad ismerd fel őket és tanúskodj róluk Előttem, különben semmit nem tanulsz belőle. Ahhoz, hogy megismerd őket, kutakodnod kell a lelkiismeretedben.
Itt vagyok, hogy megmentselek ellenfeleid elől, akik mocsokkal dobálnak téged úgymint képmutatóktól és álszentektől, akik lesből tüzelnek rád és zaklatnak. Igen, ezen bajaidat is ismerem.
Szívesen meghallgatlak, mikor elpanaszolod Nekem és Reám bízod gondjaidat és bántódásiadat. Nem ítéllek el, mert értékes vagy Számomra, hisz a gyermekem vagy, kit szeretek. Bízzál Bennem, és mindent elengedhetsz és Én vezethetlek. Igen, el kell engedned mindent, máskülönb nem segíthetek. Teljes egészében Reám kell alapoznod és alázatosnak lenned, mert az önhittségeddel és büszkeségeddel tettképtelenné teszel.
Azért jöttem, hogy meggyógyítsalak. A modernkori egészségügyi vívmányaitok ellenére egyre több betegség lép fel. Vajon miért? Mert törölt Engem az emberiség a szójegyzékéből és úgy véli, javítania kell a teremtésemen. Olyannyira megteltetek önhittel és képesnek hiszitek magatokat erre, pedig még nem ismeritek a természet legmélyebb összefüggéseit és törvényeit sem.
Én pedig teljesen meggyógyítalak. Nem csak a testedet gyógyítom meg, hanem első sorban a lelkedet és a szellemedet. Én vagyok a legjobb Gyógyítód, Üdvözítőd. Általam fogod csak felismerni, mit akar neked mondani a betegséged a lelked állapotáról. Tudnod kell, a betegségek mindig mondanak valamit a lelki és szellemi állapotról. Épp ezért legelőbb a lelkeddel és a szellemeddel kell kezdenem. Ha csak a testedet gyógyítom meg, akkor idővel újra feltör a betegség a beteg lélekből. Ezen kívül sokkal fontosabb a lélek állapota, mint a testé, hisz a lélek örökké él. Emiatt legelőször a lelkedet gyógyítom, és csak utána a testet, és az utóbbit csak akkor, ha az a léleknek nem árt.

Szeretetem közvetlenül nyilvánul meg előtted. Beburkol a szeretetetem, mert Én magam vagyok a szeretet. Nem is tudok másképp tenni, minthogy örökkön szeresselek.
A te szereteted terelő úton jön Hozzám felebarátodon keresztül, mert hogyan is szeress Engem, akit nem látsz, ha felebarátodat, akit látsz, nem szereted. Csak úgy tudod bebizonyítani Nekem szeretetedet, miképp szereted felebarátodat. Ezért mondtam azt, hogy amit a legkevesebbnek köztetek tettetek, azt Velem tettétek.
Ahogy példakép szerűen megjártam előttetek az utat, úgy járjátok meg ti is felebarátaitokkal és eljuttok Hozzám. Mit használ az elmélet, ha hiányzik a gyakorlat? Akkor viszont jobb számotokra, ha keveset tudtok, de azt a keveset áthelyezitek gyakorlatba, minthogy sok tudást elsajátítotok, viszont tetteknek nyoma sincs. Az elmélet csak akkor jelent valamit, ha látható lesz a gyakorlatban.
Szeretetetek legyen válasz az Én szeretetemre. Legyen látható és kézzel fogható jó cselekedeteitekben, mások iránt tanúsított barátságban és jóságban, megértésben, a megbocsájtásban és vígaszban.
Lássátok, ez akkor az igazi örök szívek karácsonya, ha minden nap valósággá váltjátok a szeretetet. Szeretetetek kapjon arcot és alakot felebarátaitokban. Csak ha mindenki gyakorolja a szeretetet, akkor marad fenn a világ.
Azt mondom: Ismét be kell avatkoznom, mert újra kisodródott medréből. A korszakváltás közepett vagytok. Sokan – hívők vagy nem hívők – sejtik, hogy jön az átalakulás. Csak a vak anyagias nézetűek nem látják, igen, nem akarják látni. Szemüket az EURO fedi le. De az átalakulás kiéleződik.
Felnő egy új nemzedék, mely csakis intellektussal és szívbéli szeretet nélkül nevelkedik. Felelőssé fog tenni titeket a természet meggyalázásáért, életük alapjának megvonásáért. Emiatt sok gyűlölet ér titeket, hidegség, ellenszenv, ellenségesség és megtorlás.

Ezen vészidőben, mely előttetek áll, megvédem az Enyéimet. Mindenkit, aki kapcsolatban áll Velem, személyesen vezetem. Ne félj, mert minden időben veled vagyok. Töltsd el szeretettel szellemed, szívedet és kezeidet és csodákat teszek általad és benned is. Ez a valós védelmed, nem az éléskamrádban felhalmozott készleted. Ne bujkálj!

Tedd mindenki más számára is láthatóvá a benned lévő karácsonyt. Tárd ki szívedet és tedd mindenki más számára bejárhatóvá. Ne félj attól, hogy hideg lehet, üres és szegényes. Tekints a betlehemi jászolra, az is hideg volt, üres és szegényes, de nyitva állt mindenki előtt. Legyen hát a te szíved is nyitott mindenki előtt. Tettekben megnyilvánuló szereteted nyomot hagy a külsőben és felmutatja, hogy Én benned lakok.
Ezen hideg és sötét időkben legyen a karácsony a szeretet és jóság áttörése. A betlehemi csillag aztán ti bennetek is felfénylik és azok számára, akik meg akarják látni, látható lesz. Ámen

 

-do- 2019.12.15.