A szőlőhegyi munka fontosabb a földi tevékenységnél …

BD – 1952.06.27.
5422. – A szőlőhegyi munka fontosabb a földi tevékenységnél …

 

Semmi se tartson vissza titeket az Értem tett tevékenységtől, ha önszántatokból ajánlották fel magatokat Nekem szolgálatra. Ha egyszer elfogadtalak titeket, azon esetben tevékenységetek is reátok szabott, olyan feladatokat kaptatok, melyeket teljesítenetek kell, és szolgálóimként jó munkát kell végeznetek, szorgosan kell tevékenykednetek tébolyogó lelkek megváltásában, akik nagy bajban vannak és állandó megsegítésre van szükségük. Ez az Értem és birodalmamért végzett munka minden más munka elé helyezendő, és Én meg fogom áldani szolgálati készségeteket.

 

Természetesen teljesíthetitek földi kötelességeteket is, és Én magam fogok nektek segíteni, ha a szellemi munkát helyezitek eléje, mert az sokkal fontosabb, és mivel önkéntesen végzendő, emiatt nem sok ember található, aki elvégezné. Amit Értem és birodalmamért tesztek, az soha sem fogja károtokat okozni földileg, mert Én gondoskodok róla, hogy áldott legyen a munkátok, hogy földileg is elvégezzétek, amire szükségetek van, hogy teljesítsétek azon követelményeket is, amiket földileg állítanak felétek. Azonban ne értékeljétek túl magasra a földi életet …

 

Legyetek Hozzám hű szolgálók, akik állandóan az uruk akaratát teljesíteni kívánják és ezért áldásosan tevékenykedhetnek embertársaik között. Ez legyen szüntelen gondotok, hogy segítségetekre van szükségük embertársaitoknak és ezt meg is adhatjátok nekik, ha szakadatlanul az Én szavaimat követitek, melyek hajtanak titeket embertársaitok oktatására, figyelmük felhívására a végre, közvetíteni nekem szeretet-tanításomat … Tudtok nekik segíteni, mint ahogyan a szellemi szükségüket is elhárítani igyekeztek, mint ahogyan hitre igyekeztek elmozdítani őket, mint ahogyan eljuttatjátok hozzájuk Szavamat, ami megmentheti őket minden ínség alól … És ez a munka legyen számotokra mindig is a legsürgősebb, amit legelőbb kell elvégeznetek, akkor áldott lesz a földi munkátok is, mert egyedül Én tudok adni és elvenni, és szolgálóimnak állandóan jó házi Atyjuk leszek, Aki fenntartja őket és segít nekik szellemi és földi szükségben … Ámen

 

Isteni kinyilatkoztatás Bertha Dudde által

„Kezdetben volt a Szó …. Egy dicsőítő ének a Menny és a Föld Teremtőjének ….

Ti mindannyian az Ő teremtményei vagytok, akik egyvalamikor elvesződtek ….

És Ő nem fog nyugodni mindaddig, míg vissza nem nyerte minden egyes bárányát …“