Izrael … (A név jelentése)

BD – 1964.09.21.
8857. – Izrael … (A név jelentése)

 

Minden kérdést megválaszolok nektek, ha abból hasznot tudtok húzni lelketek számára … Viszont elősegíti lelketek érését, amiről tudásban részesültök válaszképp, és annak felismerésetek kiegészítését kell képeznie, egy hiányt kell pótolnia tudásotokban … tehát nem csupán kíváncsiságotokat csillapíthatja, azaz nem lehet világi kérdés.

 

Gondolatmenetetek arra irányulva helyes, hogy minden névnek megvan a jelentése, de ti nem vagytok képesek ennek a felkutatására, főleg akkor nem, ha egy saját nevet hoztok kapcsolatba egy nép nevével, melynek Én magam adtam ezt a nevet. Aztán legelőbb tudomást kell szereznetek róla, hogy Én mit fektettem bele ezen névbe … hogy kiszemeztem egy népet, hogy bemutatkozhassak a világnak ezen népen belül Istenükként és Teremtőjükként … hogy kiszemeztem ezt a népet, hogy megtestesüljek közöttük … hogy Izrael népéről beszélek, azon népről, mely csak egy Istent fogadott el, és Én emiatt választottam ittlétemet közöttük.

 

Nem azokról beszéltem, akik számára nem voltam a Megváltó Jézus Krisztus … hanem azokról beszéltem hozzájuk, akik elismertek Engem, tehát akik igazi Izraelitáknak nevezhették magukat, mivel Én egy igazi Izraelita voltam és jogosan vehettem fel ezt a nevet, mert Dávid törzséből származtam, azok Ősatyjától, akik hittek Bennem és követtek Engem. Habár mindegyikük zsidónak nevezte magát, de többé-kevésbé hitetlenek voltak, hitük … mivel nem volt bennük szeretet … nem volt élő, és habár tanították az egy „Isten“ hitet templomaikban, de ők maguk hit nélküliek voltak …

 

És így „Izrael népe“ sem azokból fog állni, akiket „zsidóknak“ neveztek, , hanem az lesz ezalatt értendő, akiknek élő hitük van, akik elismernek Engem, Aki zsidóként lépett fel, mert egy igazi „Izraelita“ voltam … mint most újra szorgosan képviselni fognak Engem azon emberek, akik közvetlen Én általam engedik magukat tanítani, akik szellemi értékre törekednek és így szintén az Én izraelitáimhoz tartoznak, Izrael népéhez, akik felismerik Bennem Megmentőjüket és Megváltójukat, akik Hozzám tartózóknak érzik magukat, akiket ezért minden időben megszólíthatok.

 

És ha ez nem is közvetlenül történik meg, akkor is hallanak Engem közvetetten, tehát küldötteimhez tartoznak, akik kiviszik a világba az Evangéliumot. Ezek alapján még ma is beszélek Izrael népemhez és ezalatt azokat is értem, akik az egy Isten elfogadását vallják, akik csak egy Istent ismernek el, Aki Jézusban testesült meg … Mert pont a Megváltó Művelet az, amiben nektek embereknek hinnetek kell, hogy ti is megváltást találjatok, mert ez az egy Isten leereszkedett a Földre és húst vett magára. De minden támadás ellenére át kellett küzdenie magát, mert az Ő világába jött, és az Övéi nem fogadták el Őt … Szenvedett és meghalt az emberekért, és ők nem ismerték fel Őt, mert elsötétedett szellemük és nem akartak felhagyni a templomi szabályokkal, melyek ellen Ő harcmezőre vonult.

 

És megint csak az van, hogy nem ismerik fel Őt … újra olyan nagy a sötétség, hogy nehéz megtalálni a helyes hitet Jézusba, mivel növekszik a zsidók elleni gyűlölet, minél közelebb a vég … És mindazok, akik képviselnek Engem a világ előtt, azokat meg fogom áldani és beszélni fogok népemhez, legyen is az bármilyen formában … Ámen

 

Isteni kinyilatkoztatás Bertha Dudde által

„Kezdetben volt a Szó …. Egy dicsőítő ének a Menny és a Föld Teremtőjének ….

Ti mindannyian az Ő teremtményei vagytok, akik egyvalamikor elvesződtek ….

És Ő nem fog nyugodni mindaddig, míg vissza nem nyerte minden egyes bárányát …“

Kapcsolódó üzenet:

A Szellemi Izrael és a zsidó nép

Dióhéjban: Isten Népe egyenlő Izrael Népével, azaz azon kicsi nyájjal, akik hisznek Őbenne és teszik is az Ő akaratát. Akik elfogadják őt és vallják, hogy Ő a húsba született Isten, az ÚR és az EGY, Jézus Krisztus.

Az ún. izraeli állam és a világi és vallási vezetőik, akik felsőbb rétege nyíltan cionista és Lucifer hívő, nem képezik Isten Népét, se Izrael Népét. Ezen elmék csupán kisajátították ezt az elnevezést és visszaélnek vele. Ezt teszi Lucifer már ősidők óta és a buta aljnép megeszi a hazugságot, a megtévesztést, a félrevezetést. Egyikük sem hisz az Egyetlen Egyben, aki leszületett Jézus Krisztusban. Ők a bukott angyalt, Sátánt (Sádánát) tekintik Istenüknek, ő neki hoznak szüntelen füstáldozatot. Tegnap is, mai is.

Ezt azért kell összefoglalva leírnom, mert több „magyarkodó” tudatlanságában támadásba lendül és lezsidóz engem, mert egyszerűen nem érti mit mond az ÚR. Ajánlom félretenni a  füstös, behálózott elmét (amit pont az ilyen elemek hoznak be a népek butítására és bután tartására), és tiszta, őszinte szívvel és szívből olvassuk a Szót. Nem azt, amit az elme formál belőle, hanem amit a Szellem próbál megértésünkre hozni.