Ellenállás az igazsággal szemben …

BD – 1952.06.22.
5418. – Ellenállás az igazsággal szemben …

 

Nem ismeritek azt az ellenállást, amit az emberek tanúsítanak Velem szemben; nem tudjátok, mennyire védekeznek az igazság elfogadása ellen; és emiatt azt sem tudjátok, mennyire nehéz kiszabadítani az embereket elvakultságukból szabad akaratuk tisztelete mellett, lággyá és engedelmessé tenni őket és megtörni merev érzéküket, úgy hogy elsőnek készen álljanak meghallgatni, amit közül velük a szeretetem. Egyszer majd viszont eljön az óra, ahol mindenki el fog gondolkodni és emlékezni is fog azon szellemi juttatásokra, melyeknek részese volt életében …

 

Mindenki számára eljön egyszer az óra, és hogy ez még a Földön bekövetkezzen, azt mindenki legmélyebb szívből kérje, mindenki könyörögjön Hozzám az igazságért, szellemének megvilágosodásáért még ezen a Földön. És akkor fel is fogja ismerni az irgalmas szeretetemet, ami arra ösztönzött Engem, hogy újra és újra elvigyem neki az igazságot, és minden egyes óra után bánkódni fog megbánással telve, amit nem használt fel, mert visszautasította, amit felajánlottam neki …

 

Az Én tervem viszont meghatározott … felhangoztatni egy ébresztő hívást olyan hangerővel, ami felfigyelteti azokat, akik sötétségben járnak … Mindig csak úgy tudok ráhatni az emberekre, hogy elgondolkodásra ösztönzöm őket; aki azonban közömbösen él és gondolatoktól és aggályoktól mentesen elfogadja és képviseli a tévedést, azt olyan helyzetbe kell majd hozni, ahol felpezsdítik gondolatait a szokatlan történések, melyekkel nem tud nem foglalkozni, hanem melyekhez állást kell foglalnia. Minden gondolkodó ember meg lesz érintve beavatkozásom által, főleg azok az emberek, akik önmagukat érintettnek érzik, akiket egy szokatlan beavatkozás közvetlen érint.

 

Csak azt akarom, hogy az emberek felébredjenek álmukból, és ezt el is fogom érni. Azt azonban, ami ébredésük után tesznek, azt most tudatosan teszik … és ez meghatározó lesz az örökkévalóságra nézve … Aki mélyálomban él, azon megkegyelmezek, és segíteni akarok rajta, hogy kinyissa szemét és megérezze és megláthassa a reggeli fényt, mert jótékonyan meg fogja érinteni és erőt fog adni neki kibontakozásra. De a fénytelenség minden életet sorvadásba visz … Én viszont azt akarom, hogy ti emberek éljetek … hogy felismerésben, fényben álljatok, hogy kibontakozzon lelketek és áldásosan tevékenykedjen minden irányban …

 

Viszont minden ellenállás az igazsággal szemben Velem szembeni ellenállás … de hát akkor hogyan is adhatok nektek életet, ha ti magatok ellenkeztek az ellen, hogy elfogadjátok Tőlem az életadó adományokat? Nem kényszeríthetlek rá titeket, de semmit nem fogok kihagyni, ami rávehet titeket a teljes ébredésre és elgondolkodásra … És ha elérem, hogy elgondolkodtok, akkor Magam számára is megnyertelek titeket, azaz megtört az ellenállásotok, és aztán magatoktól igénylitek majd az igazságot, amit mindig is felkínálok nektek, ha komolyan kívánkoztok rá … Ámen

Isteni kinyilatkoztatás Bertha Dudde által

„Kezdetben volt a Szó …. Egy dicsőítő ének a Menny és a Föld Teremtőjének ….

Ti mindannyian az Ő teremtményei vagytok, akik egyvalamikor elvesződtek ….

És Ő nem fog nyugodni mindaddig, míg vissza nem nyerte minden egyes bárányát …“