A vég bejelentése és az idők jelei

BD – 1962.10.25.
8310. – A vég bejelentése és az idők jelei …

 

A közelgő végről szóló híradások azok, amik az emberek számára oly hihetetlennek tűnnek és ezért visszautasítják őket és kételkednek minden szellemi üzenet igazságában, amiket a Földre irányítok … És mégse fog már sokáig tartani, mire beteljesülnek ezek a közlések, mert Igazság a Szavam … És pont azon körülmény, hogy az embereknek nincs már oly sok idejük szeretetté alakítaniuk lényüket, ez ösztönöz Engem, hogy újra és újra utaljak erre a végre és komolysággal figyelmeztessem őket, hogy hallgassák meg a Szavamat és ennek megfelelően folytassák az életüket.

 

De az emberek nem akarnak hinni, és Én meg nem tudok kényszert alkalmazni gondolkodásukra és akarásukra, csak hírt adhatok nekik arról, ami előttük áll, és meg kell hagynom nekik a szabad akaratot, miképp értékelik és elemezik az efféle közléseket. És mivel a végén egy olyan eseményről van szó, mint amilyen eddig még nem volt a Földön, mivel az embereknek nincsen tudomásuk semmi ilyenről, nehezükre is esik hinni benne, habár már ezen földi időszak kezdetétől fogva újra és újra utalást tettem ezen végre.

 

Azonban figyeljenek fel azon jelekre is, amiket egyaránt előre megmondtam … És fel fogják ismerni, hogy a jelek szaporodnak és hogy tiszta világi rálátással is, de jönnie kell egy átalakulásnak, mert minden éleződik, és az emberek is egy olyan szinten vannak, amin el kellene gondolkodni … nincs többé szeretet, hanem az emberek felülkínálják egymást szeretetnélküliségben, és nem létezik többé kiegyensúlyozott együttélés, hanem az emberek ellenségeskednek egymással szemben és szabad teret adnak nem nemes hajlamaiknak és szenvedélyeiknek, anyagi javakra vadásznak és egyáltalán nem törekednek szellemi kapcsolatokra …

 

Olyan, mint amilyen a vízözön idejében volt, az emberek a világi élvezeteket keresik és el is érik jogtalan módon, mivel teljesen kihűlt a szeretet … És aki nyitott szemmel körülnéz, az már felismerheti a végső idők jeleit és tudhatja, hogy egyszer el kell jönnie a kiegyenlítésnek, hogy egyszer előtérbe kell lépnie Isten hatalmának és igazságosságának, ha egyáltalán létezik még Istenbe vetett hit. És ha ez a hit teljes egészében hiányzik, akkor az emberek már valóban elérték azt a szellemi mélypontot, ami bevonzza ezen Föld végét is …

 

De Én felőlem nem lehet tenni semmi mást, mint hogy utaljak a végre újra és újra, mint hogy megszólítsam az embereket újra és újra próféták és látók ajkán keresztül és felvilágosítsam őket az emberek életének okáról és okozatáról … mindig is meghagyván nekik viszont a szabad akaratot, hogy elfogadják vagy visszautasítsák Szavamnak hírnökeit … Azonban hamarabb, mint gondolnátok, lezajlik majd sorsotok, mindannyiótoknak át kell élnie majd az időt, nektek, kiknek nem adatott meg az irgalom, hogy idő előtt távozzatok. Mert örök idők óta meg van írva üdvözítésemnek terve, és kivitelezésre is kerül, mert beteljesült azon idő is, ami jóvá lett hagyva minden szelleminek ezen megváltási időszakban, hogy felszabaduljon a formából …

 

És még ezen igencsak rövid idő is, ami marad nektek a végig, elegendő lehet ezen végleges felszabadulásra, hacsak komoly szándékot mutattok földi életcélotok teljesítésére, és tudatosan igyekeztek Én felém és támogatást kértek tőlem beteljesülésetek végett … Mert ezen komoly kérésnek eleget teszek, segíteni fogok nektek kijutni mindenféle szellemi nyomorból és Magamhoz húzlak titeket mély irgalmazásban, nehogy elvesződjetek megint időtlen időkig, amint eljött ezen Földnek vége … Ámen

Isteni kinyilatkoztatás Bertha Dudde által

„Kezdetben volt a Szó …. Egy dicsőítő ének a Menny és a Föld Teremtőjének ….

Ti mindannyian az Ő teremtményei vagytok, akik egyvalamikor elvesződtek ….

És Ő nem fog nyugodni mindaddig, míg vissza nem nyerte minden egyes bárányát …“