Komoly utalás a végre

BD – 1951.09.26.
5219. – Komoly utalás a végre …

 

Mindannyiótok napjai megszámoltatottak … Nincs már hosszas maradás ezen a Földön, le lesz rövidítve az életetek, mert lejárt az idő, amit jóváhagytam nektek embereknek a megváltásra, és ti, akik most éltek, azokhoz tartoztok, akik megélik a véget … Persze sokakat előtte még lehívok, kiknek lelke nem állna helyt a végső harcban Érettem és Országomért, és egy nagy elhalálozás fog fellépni mindenütt, és a sokrétegű okok miatt ti emberek nem fogtok rájönni, hogy már kezdetét vette az utolsó művelet, hogy ez már az irgalomnak a cselekedete, mert megadom azon lelkeknek a lehetőséget fejlődési menetelük folytatására a túlvilágon, ami már nem lehetséges, amint eljött az utolsó nap …

 

Mindannyiótoknak nincsen már oly sok ideje, de egyikőtök sem tudja, hogy netalán előbb lesz-e kiragadva az életből; egyikőtök sem tudja, mikor jött el az órája … Ne gyászoljátok azokat, akik eltávoznak közületek, mert a szeretetem hívja le őket; imában viszont gyakran gondoljatok reájuk, hogy használják azon kegyelmet, amiben részesülnek még a túlvilágon is. Mindannyian készüljetek fel az utolsó órátokra, komolysággal figyelmeztetlek titeket, mert már nincs hátra sok időtök.

 

Mélyrehatóan figyelmeztetlek benneteket e világban zajló események által, és ha nyitott szemmel jártok, felismeritek az óra komolyságát, mert világosan szólok hozzátok az idők jelein keresztül. De ti emberek csakis a világot látjátok, minden figyelmeteket a világnak ajándékozzátok, de Én reám nem gondoltok, és mindent visszautasítotok bátortalanul, ami Én reám utalhatna és a végre … Nem akartok hinni és emiatt érintetlenek maradtok minden történéstől, ami mégoly világosan igazolja Szavam igazságát.

 

Tetőzik az idő … de nem a világ értelmében, hanem bűnbocsánatra, az akarat átalakítására, megtérésre és betérésre … Ne maradjatok érintetlenek, ha figyelmeztetlek benneteket, akárhol is … Kérdezzétek magatoktól, vajon milyen helyzetben lehettek, ha elér titeket a hívó Szó, hagyjátok el a Földet és térjetek be az örökkévalóságba a halál kapuján át … Kérdezzétek magatoktól, hogy akkor vajon meg tudtok-e állni szemem előtt, és higgyétek el, hogy hamarosan eljön az óra, amikor befejeződik földi életetek … Emiatt is csak a lelketekről gondoskodjatok, és vegyétek le szemeteket a világról, mert ez elmúlik, a lélek viszont nem mulandó, és a jussa az örökkévalóságban földi életviseletének megfelelő lesz … Ámen

 

Isteni kinyilatkoztatás Bertha Dudde által

„Kezdetben volt a Szó …. Egy dicsőítő ének a Menny és a Föld Teremtőjének ….

Ti mindannyian az Ő teremtményei vagytok, akik egyvalamikor elvesződtek ….

És Ő nem fog nyugodni mindaddig, míg vissza nem nyerte minden egyes bárányát …“