A végidő a magyarázat az irgalom adta ajándékokra …

BD – 1961.06.03.
7908. – A végidő a magyarázat az irgalom adta ajándékokra …

Egy ki nem érdemelt irgalmi ajándék, ha ti emberek meghallhatjátok a magasból eredő szót, mert rövid idővel a vég előtt szellemi mélypontra ért az emberiség, ami szükségelteti a földi teremtés feloldását, minden szelleminek az átalakulását és újbóli létrehozatalát, ami még kötött állapotban van, és azon szellemit is, ami most emberként jár a Földön és nagy mértékben kudarcot vallott földi életének megpróbáltatásaiban. Az emberek tehát önmaguktól nem igyekeznek kötődni Hozzám, távol tartják magukat Tőlem és megtagadásuk végett nem méltóak arra, hogy megszólítsam őket …

 

És épp ezért egy szokatlan kegyelmet jelent, hogy mégis lehajolok és megszólítom az embereket, hogy azokhoz is eljuttatom szavamat, akik távol tartják magukat Tőlem. Szóval elfelejtem (mellőzöm) a méltatlanság állapotát, utánuk megyek az embereknek, akik elfordulnak Tőlem, épp mert elérkezett a vég ideje és mert ez a vég egy újbóli száműzetést jelent a formába sok emberlélek számára, amit még el szereznék hárítani felőlük, míg van idő … Hívok és csalogatok, mindenhol felvilágítom szeretetfényem sugarát, megérintem e fénysugárral az emberszíveket, hogy elérjem vele csak azt, hogy észhez térnek és befogadják szívükbe a szavaimat, megmozgatják őket szívükben és aztán aszerint alakítják életüket …

 

Csak azt akarom, hogy ne vesződjenek el újra örök időkre … És fennáll ennek a nagy veszélye, mert csak kevés ember rendelkezik Belém vetett élő hittel, ami megmenti őket a pusztulástól, amikor eljött a vég órája. Szeretetem ezért fordítja ti emberek felé ezt az utolsó kegyelmi ajándékot, habár nem érdemeltétek ki … És csak nem kellene ellenkeznetek, ha a szolgálóim közölni akarják veletek a szavamat … Hallgassátok meg őket és gondolkodjatok el belső ellenkezés nélkül, mit mondok nektek … Aztán hitet is nyerhettek Istenetekbe és teremtőtökbe, ami már nem vak hit … És hamarosan érezni fogjátok az irántatok érzett szeretetemet, mert olyan gondolatok fognak felmerülni bennetek, melyeket nem dobtok el, mert érzitek, hogy igazak.

 

Csak adjátok fel a belső ellenkezéseteket, és meg vagytok mentve időben és örökké. Hallgassatok meg … és hatni fog reátok a szavam ereje, mivel az isteni szereteterő, ami reátok sugároz szavam által … Ezek nem üres emberszavak, amit hallotok, ha átadják nektek szolgálóim az Én kegyelmi ajándékaimat … Mert az emberszavakat könnyű eldobni, de az Isten szavai hatást gyakorolnak, feltéve, az ember akarata nem ellenkezik ezen befolyás ellen. Épp ezért nem is követelek tőletek mást, mint hogy hallgassatok meg, ha Én magam jövök el hozzátok szóban, amit a küldötteim adnak át nektek … Semmi mást nem követelek tőletek, mint hogy ne forduljatok el kelletlenül, hanem gondolkodjatok el róla csak egyszer …

 

És valóban segíteni fogok nektek szavam igazságának felismerésében, megszólítva fogja érezni magát a szívetek, és a gondolkodásotok lassan Felém fordul, gyengülni fog az ellenkezésetek, és a szavam ereje hatni kezd bennetek. Csak hagyjatok fel az ellenkezésetekkel, és valóban, Én magam fogok foglalkozni minden egyes gyermekemmel és eljuttatom hozzá a szeretet és kegyelem szavait, a megértés és vigasz szavait, és a bölcsesség szavait, amilyen mértékben az szükséges lelke számára, hogy önmaguktól felismerjenek Engem a szavakban, melyeket küldötteim visznek nekik. Mert valóban, mondom nektek: Ez a vég ideje …

 

És a szeretetem és kegyelmem újra és újra ismételten felétek fordul és meg akar védeni titeket egy újbóli száműzetés sorsa alól, ha eljött a vég … És ezért öntöm ki még legbőségesebb mértékkel kegyelmi ajándékaimat, és akinek szíve nem keményedett meg teljességében, őt még megpróbálom megnyerni Értem és birodalmamért … Ő érte keresem az utat, hogy kinyilatkozzék neki legkedvesebb Istenként és Atyaként örökkön-örökké, és valóban meg fogja érinteni őt szeretetem sugara. Képessé válik felismerni az Én szavamat az Atya szavaként, Aki segíteni próbál gyermekének, aki meg akarja védeni a pusztulástól, Aki még meg akarja menteni őt, még mielőtt eljött a vég … Ámen