Kivonatok Isten kinyilatkozó Szavából BD nővérünk által

Vigyétek Evangéliumot a világba. Jusson el az emberekhez a Szavam, a szeretet-tanításom, amit tanítottam e Földön és ami egyedüli vezérfonala életmódotoknak. Nyerjenek tudást az emberek az akaratomról, hogy boldogok legyenek az akaratom teljesítése által. És az akaratom a szeretetparancsolatom által nyer kifejezést: Szeresd az Istent mindenek felett és felebarátodat, mint önmagadat. E két parancsolat magában foglalja Mózes parancsolatait, melyeknek éppen úgy az Én irántam és a felebarát iránti szeretet a tartalma. Tanítottam e földi tanítványaimat, akik a tanításom teljesítésével …

(BD 5636)

 

Áldozzátok fel magatokat az Úrnak önszántatokból, adjátok át magatokat akaratlanul az Ő kezébe, akarjátok, hogy az Ő akarata a tiétek is legyen, hogy semmi féle ellenkezést ne érezzetek magatokban, hogy teljes egészében odaadóak vagytok Ő iránta. Az akarat ezen teljes odaadása az Isten akaratának biztosítja számotokra a helyes gondolkodást, a helyes akarást és a helyes cselekvést. De ha van még bennetek akár egy parányi ellenkezés is, ha észrevétlenül is, de letértek attól, ami az Isten akarata, mert pont ez az ellenkezés teremti meg az alapját, ahol az Isten ellenfele aztán cselekedhet. A legnagyobb erőtétel művelete az, ha az ember a saját akaratát …

(BD 5632)

 

Egy bizonyos idő még, és egy szinte elviselhetetlen nyomor halad át a Földön. Ez egy időszak kezdete, melyben az ember újra tudatába kerül tulajdonképpeni rendeltetésének, mivel ezen nyomor által eltalál újra Istenhez, és Nála is fog maradni messzi időben. És ez a nyomor egészen különböző formákban fog megmutatkozni, de mindig is magasabb hatalmak lesznek a kiváltó okok, , tehát az ember soha nem lesz képes önerőből elhárítani vagy csökkenteni a nyomort. És ezáltal könnyebben megtalálják az emberek az Istenhez vezető utat mint előtte, épp ezért közvetíti Szavát az ÚR az embereknek, hogy az …

(BD 1380)

 

… Védelmem alatt álltok, és emiatt nem fog tudni közvetlenül megszorongatni benneteket (megj.: a gonosz), azonban fel fogja használni azokat, akik könnyebben befolyásolhatók, úgy hogy azok eljárjanak ellenetek vagy megcáfolni próbálnak mindent, amit igazságként képviseltek az emberek felé. Gondoljatok mindig arra, hogy a vég előtt álltok, gondoljatok arra, ez az utolsó idő számukra és hogy ő kihasználja ezt az időt minden számára elérhető eszközzel, hogy tomboljon, mert tudja, hogy nincs már sok ideje.

(BD 6495)

 

… De ti már a szomoridő kezdetén álltok, háborúkról hallotok, földrengésekről, megsokasodnak a szerencsétlenségek és a vészhelyzetek, változásokat figyeltek meg a világűrben, és látjátok az emberek üzelmeit is, akik elfajultak és azt hiszik, be tudnak avatkozni a teremtésembe, akik olyan kísérletekhez folyamodnak, melyek Isten-ellenesek és nem fognak jó véget venni. Figyeljétek meg az emberek lelkületét, akik világi élvezetekben dúskálnak, akik kemények és nincsen bennük szeretet és nem veszik figyelembe felebarátjuk szükségét. Figyeljétek meg a hitetlenséget, beállítottságukat Jézus Krisztushoz és az Ő …

(BD 8277)

 

A világi élvezetek támolygásában nem figyelnek oda az emberek a fentről jövő jelekre, és a vég hatalmas lépésekkel közeledik. A világ fogva tartja minden érzéküket, a szellem teljesen ködbe borult, nem tisztelik az Istent és nem félnek fentebbi hatalomtól, mert megelégednek a földi uralkodók intézkedéseivel, melyeket annál jobban ünneplik ujjongva, minél világibbak és minél több világi javulásokat ígérnek nekik. Ez egy olyan állapot, mint a bűnözön idejében, a megemelkedett életkedv nem enged közel hozzájuk szellemi gondolatokat, és bűnös a kívánságaik és vágyaik teljesítése, mert nem ismernek többé mértéket …

(BD 5589)

 

… De mi fog történni? A csillagkép meg fog változni. Más pályára lesznek térítve a csillagok, más viszonylatban fognak állni a Földhöz, mint eddig. És ezáltal láthatóak lesznek olyan csillagok, melyek eddig még soha nem voltak láthatóak, és az egyikük közvetlen veszélyként fog feltűnni a Föld számára, mert féltően kereszteződni fog a pályája a Földével. Egyetlen ember sem akarja elhinni majd, hogy egy ilyen megtörténhet, egyetlen ember sem fogja elhinni, hogy megváltozhatnak a természeti törvények, de ti emberek a vég előtt álltok. Ti magatok készítetek elő valamit, ami még ennél is rosszabb kihatással lesz …

(BD 6405)

 

És úgy fog eljönni, ahogy azt bejelentettem. Egy nagy elhalálozás veszi kezdetét, és ti véletlennek fogjátok majd tekinteni, szerencsétlenségnek, inkább fogtok elfogadni mindenféle más magyarázatot, mint azon egyet, hogy Én magam hívom le az embereket nagy számban, akik kudarcot vallanának e Földön zajló végső küzdelemben, akik túl gyengék ahhoz, hogy ellenállást tanúsítsanak, és mégse essenek az ellenfelem kezébe. Mert Én ismerem az emberszíveket és nem engedem őket áldozatául esni az örök pusztulásnak, aki még hordoz magában egy parányi szikra szeretetet és még képes életre kelteni ezt a szikrát, ha nem is a Földön.

(BD 5271)

 

Isteni kinyilatkoztatás Bertha Dudde által

„Kezdetben volt a Szó …. Egy dicsőítő ének a Menny és a Föld Teremtőjének ….

Ti mindannyian az Ő teremtményei vagytok, kik egyvalamikor elvesződtetek ….

És Ő nem fog nyugodni mindaddig, míg vissza nem nyerte minden egyes bárányát …“