Akaratalakítás … Az anyag legyőzése …

BD – 1952.09.14.
5486. – Akaratalakítás … Az anyag legyőzése …

 

Azon szellem, mely a Földhöz kötve tart titeket, Ellenem van, mert minden, amire vágyódtok, az ő hozzá tartozik; ez egy Hozzám még távoli szellemi, amit még birtokol és amit akadályozni akar a Hozzám való visszatérésétől. Ti magatok, mint emberek, már jelentősen előrehaladottak vagytok fejlődésetekben, és mégis még az ő hatalmában vagytok, mind ameddig még nem tanultátok meg lebecsülni az anyagot, mint ami teljes egészében az őhozzá tartozó. Tudnotok kell a szellemi összefüggésről, tudnotok kell, hogy minden, ami látható, az tökéletlen szellemi, tehát az ellenfelem részesedése.

 

Akkor is, ha ez rabul ejti érzékeiteket, akkor is még az ő területén álltok, ő feléje fordulva akarat alapján. De ha szabaddá tudtok válni … az azutáni vágyódástól, ami hozzája tartozik … akkor megmenekültök a hatalma alól is, úgyszólván akkor felemelkedtek a Földről a szellem birodalmába, ami Hozzám tartozik és ami a ti lakóhelyetek rendeltetésetek szerint, hogy ott tegyetek-vegyetek az Én akaratom alapján. De most a Földön véghez kell vinnetek akaratotok átalakítását, meg kell tanulnotok lebecsülni az anyagi világot, meg kell tanulnotok akként rátekinteni, ami is valójában … egy anyaghalmaz, ami éretlen, Velem ellentétes szellemi, ami tisztulásra hivatott …

 

Épp ezért az anyag fölé kell állnotok, mivel ti vagytok fejlődésben a legmagasabban álló szellemi ezen a földi anyagi világon, és azon kell lennie igyekezeteteknek, hogy feloldozzátok még az ezen világ iránti utolsó kötődéseteket, és ennek helyében összeköttetésbe jöttök azon birodalommal, ahol Én vagyok az uralkodó, ahol minden átszellemült és névtelenül boldog. Tudatosan szabaddá kell tennetek magatokat az ellenfelem uralmától és eljönnötök Én Hozzám

 

De ameddig még leköt titeket az anyag, ameddig még vágyódtok utána, addig még nem vagytok szabadok az uralma alól és ezért még nem vagytok alkalmasak a szellemi birodalomra, mert Én a megosztatlan szereteteket akarom birtokolni, és rabul szeretném ejteni a teljes gondolkodásotokat; Csak akkor tudok hatni bennetek, ha teljesen szabadok vagytok a lényétől. De akkor részetekké válik a szabadság, az erő és a fény, akkor felszabadult bennetek a szellemi az ő hatalma alól és felemelkedett Hozzám, Akitől már soha többé nem tud különválni. Ameddig a Földön tartózkodtok, addig szüntelen meg fog kísérteni benneteket, de az anyag iránti vágyódás nélkül nem vagytok fogékonyak a csábításaira, akkor legyőztétek az anyagot, akkor már csak a szellemi birodalom javaira vágytok, és ezen javak birtokában erősek vagytok és ezzel győztesek azon felett, aki az Én ellenfelem … Legyőzni őt viszont azt jelenti, hogy gyermekeimmé váltatok, birodalmam várományosaivá, ami nem e világról való, ami üdvösségeket ajándékoz nektek, melyek felmérhetetlenek és valóban pótolják a nehéz földi küzdelmet az ellenféllel szemben, de másképp mint küzdelem nélkül soha sem eltulajdonítható … Ámen

 

Isteni kinyilatkoztatás Bertha Dudde által

„Kezdetben volt a Szó …. Egy dicsőítő ének a Menny és a Föld Teremtőjének ….

Ti mindannyian az Ő teremtményei vagytok, akik egyvalamikor elvesződtek ….

És Ő nem fog nyugodni mindaddig, míg vissza nem nyerte minden egyes bárányát …“