Tudok gondjaitokról

Nagy bajban vagytok a vírus-intézkedések miatt és nem tudjátok, hogyan is viselkedjetek valójában, hogy az Én szememben helyesen kezeljétek sorsotokat. Sokan kérdezik tőled, barátom, meg-e tudnád egyszer kérdezni az Atyát, milyen lesz a jövő, hogy helyt álljunk? Tudom, kibújnál e kérdés alól, mivel úgy véled: eljön az idő, amikor majd Én magam kinyilatkozom azt neked. És nézd, itt az ideje.

Így hát megkérlek, vonulj magadba, kapcsolódj Teám és maradj egy kicsit Nálam, szívedbe akarom helyezni az Én szeretet-szavamat, hogy feltudd azt írni.

 

Nézzétek kedveseim, azt mondják: Képmásomra teremtettelek benneteket. Ez azt jelenti, hogy sokat gondolkoztam és kifestettem magamnak, hogyan válhattok Számomra olyan lénnyé, amit örökkön szeretni kívánok és tudok is. Amilyenek lettetek, csodája vagytok az egész teremtésnek, mivel Istennek a temploma vagytok, melyben lakni szeretnék. Épp ezért egyediek vagytok az egész teremtésben, ellátva szabad akarattal és várományosai vagytok annak, hogy Isten gyermekeivé váljatok. Mindez csakis ezen a Földön áll fent számotokra.

Megajándékoztalak benneteket egy testtel, melyben bent lakik a halhatatlan lélek, amit nektek templommá kellene feldíszítenetek Számomra a szeretet cselekedeteivel és amelyben dicsőítenetek kellene Engem.

Mindeddig megpróbál uralni titeket, amivel kihasználja gyengéiteket. Felhasznál titeket, amiben fogékonnyá tett benneteket erkölcstelenségre, kábítószerekre, gyilkolásra, varázslásra és sok más mindenre. De ez kevésbé jól sikerült neki, mert mindig, mikor belátta hibáit az ember és megbánóan eljött Hozzám, megsemmisült a terve.

Így új lehetőségek után keresett az ellenfelem, hogy ellenőrizhesse és uralhassa szellemeteket és ezzel gondolataitokat, kívánságaitokat és érzéseiteket. Sokáig dolgozott ezen, míg megérett az idő és megtalálta a módszert a mesterséges intelligencia által. Itt már csak csak azon lehetőségre van szüksége, hogy hozzá csatlakoztathassa testeteket magas rezgésű rádióhullámok segítségével az ő intelligens számítógépszerű lényéhez és ezzel irányíthassa azt. Ehhez viszont megfelelő módon át kell azt alakítania.

 

Ezt próbálja most elérni különféle oltásokkal (vakcinákkal). Ezek nem csak a DNS-t változtatják meg, azaz azon ős-adatot, ami adatott nektek az Én isteni intelligenciám által, hanem engedelmessé tesz titeket magára nézve a hozzáadott nanorészecskék által, amelyek az egész testben szerteoszlanak és egy képmást alkotnak rólatok és az a hatásuk, hogy irányíthatóak vagytok az ellenfelem akarata által.

Az egyén felismerése végett kap mindenki egy személyes és egyszeri-egyedi számot kiosztva. E szám elejére helyezve áll a 666-os szám (vagy www) és az ellenfelem központi számítógépében „az állat“ néven van elmentve, mellyel minden számítógép csatlakozik a hálózaton. Ebben minden ember a világon el van tárolva. Mindenki meg lesz figyelve és értékelésre kerül a cselekvésük, mint jó vagy rossz. Jó viselkedésért jutalmat kap, rosszért pedig büntető pontot. Pontjainak állása szerint alakul aztán az illető életszínvonala.

Teljes egészében ellenőrzés alá kerül minden emberi tevékenység, mint spórolás, vásárlás, eladás, úgymint minden mozdulat és pénzügyi művelet és függ a szám számlaegyenlegétől. Kinek nincsen száma, az nem bejegyzett és ezzel nem is létezik, azaz el van vágva mindenféle ellátástól.

Az emberi test egy mozgó adó-vevővé alakul át, egy okostelefonhoz hasonlóan és közvetlen csatlakozik a központi számítógépre.

Az az ellenfelem nagy célja, hogy törölje bennetek az isteni tulajdonságokat és a sajátjaival helyettesítse őket, úgy hogy már csak az ő ördögi tulajdonságai határozzák meg lényeteket. Az mRNS-oltások megváltoztatják a DNS-t és ezzel együtt az emberi lényt is. Hogy leválasszon titeket Rólam, hét különböző oltásra van szüksége – ezek a hét tulajdonság megfelelői. Megpróbálja saját templomává tenni a bennetek Általam létesített Isten Templomát. Istenként akar megtestesülni bennetek. Ez minden beoltottat érint. És ti megfigyelhetitek rajtuk lényük megváltozását (átalakulását) agresszív irányba, anélkül, hogy ők ezt észre vennék. Itt a Földön már nem lehetséges az eredeti állapot helyreállítása. Épp ezért óvakodjatok az oltástól.

De Én egy irgalmas Atya vagyok és szívesen megbocsájtok, ha egy gyermek megbánóan eljön Hozzám és megbocsájtást kér. Egy hiba viszont ennek ellenére is fennmarad, ami terhelően hat hosszú távon és egyelőre elválaszt Tőlem. Csak az Irántam érzett vágyódás engedi meg Számomra, hogy közeledhessek a megbánóhoz.

 

A mesterséges intelligencia mindenkit lenyűgöz, úgy hogy senki sem fog gyanút, hogy az ellenfelem eszközévé vált, mellyel uralja és irányítja minden egyes ember gondolatait, döntéseit, kívánságait és érzéseit. Így az is lehetséges neki, hogy kiszűrhessen minden különböző véleményt és gondolatmódot és megfelelő módon irányítsa vagy megszüntesse azokat.

De hogyan lehetséges akkor az, hogy az utóbbi időben sikerült az ellenfelemnek – és ezek a leszületett ördögök, akik keresztre feszítettek Engem – félelembe és rettegésbe borítani az egész világot?

Na most, már hosszú ideje próbálkozik leválasztani Rólam az embereket. Így az utóbbi időben sikerült elfoglalnia világszerte ördögi emberekkel a kulcspozíciókat a politikában, a tudományban, a pénzügyben, az orvostudományban és a vallásokban. Ezen lakájokon keresztül képes az ellenfelem pénzzel ellenőrizni a politikát és ezzel meghatározni a politika döntéseket. Felhasználhatja a tudományt arra, hogy vírusokat és fegyvereket állítsanak elő, melyek képesek elpusztítani az embert és a Földet.

A vallásokban is képes magáévá átírni a tanításomat, mégpedig a neki engedelmes vezetők által. Ezen vezetők kevésbé hisznek Bennem és szándékukban áll teljesíteni az ő keresztényellenes terveit és törvényeit, az ő értelmében. Könnyedén képesek manipulálni a és irányítani a népet. Így máris sikerült neki egyesíteni az egyházakat egy világegyházzá, a „világ-etikává“.

 

Most még kezdeti szakaszában van ez az átalakulás, melyben alkalmazásba kerülnek a kísérleti oltóanyagok, hogy rajtatok tesztelhessék a még nem kikutatott veszélyes mellékhatásokat. Ezek viszont újabb rosszabb betegségeket fognak előidézni, melyek hosszas időkig gyógyíthatatlanok maradnak.

Az ellenfelem ahol csak tud megtéveszt benneteket. Félelemmel uralkodik azok felett, akik gyenge vagy egyáltalán nem rendelkeznek Belém vetett hittel. Azzal hiteget titeket, hogy egy olyan eszközhöz juttok az új oltások által, melyekkel örökre kiirthatjátok a kórokat. Azzal hiteget titeket, hogy csakis kizárólag egy globális kormánnyal és egy globális eljárással lehet megteremteni a világbékét.

Most azt fogjátok kérdezni: mivel tudtok fellépni ezen sátáni eljárás ellen? Van-e egyáltalán még lehetőség számotokra fellépni ellene? Hogyan foglak megvédeni titeket, kik Belém kapaszkodtok?

Egyik oldalt ti magatok is felismeritek a tudomány és technika gyors fejlődését és másik oldalt az emberek összetűzéseit és a természeti katasztrófák fenyegetéseit, hogy egy fenyegető idő felé haladtok.

Globálisan nézve így van, de ha az egyénre tekintünk, akkor más más a kép. Itt újra érvényes a mondat: „Mindenki saját maga boldogságának a kovácsa“ vagy akár „A beleegyezőt nem ér igazságtalanság“ (Volenti non fit iniuria).

Nézzétek, tőletek függ, kinek ajándékoztátok oda szíveteket. Számomra díszítettétek fel templommá szíveteket vagy az ellenfelemnek? A ti döntésetek. Fenntartjátok Velem a kapcsolatot, vagy a világ örömei felé húz a szívetek? A ti döntésetek!

Ha a világ mellett döntötök, az esetben a sötétség örömeinek rabjai lesztek, azaz ha az ellenfelem akarata alá rendelitek magatokat, akkor rabszolga életben fogtok tengődni.

Ha Mellettem döntötök, az esetben még sokat kell eltűrnötök, azaz viselnetek kell a keresztet. De Én segíteni fogok nektek viselni a keresztet, mint anno Nekem is segített a cirénei Simon. Fel foglak vértezni benneteket a Szent Szellem erejével, hogy ellenállhassatok a legdurvább támadásoknak is. És aztán fel fogtok támadni az új Földön vagy a fénynek ragyogásában az Én birodalmamban.

Épp ezért tanuljatok meg már most állandó kapcsolatban állni Velem, úgy a védelmem alatt maradtok. Díszítsétek fel Nekem a szíveteket a szeretet tettei által és egyre csak több fény vesz körül benneteket. A fény pedig erős védelmet nyújt a sötétséggel szemben. Vonuljatok a csendbe és beszéljetek Velem, mint egy baráttal, akire mindent rábízhattok. Mindennek erős hatása van és hatalmas védőköpenyt képez körülöttetek.

Benneteket, követőimet, azon állapotba foglak helyezni, melyben világosan különbséget fogtok tudni tenni személyek között, hogy az Isten Szelleme vagy a Sátán Szelleme jellemzi őket. Külön fog válni pelyva a búzától, mert eljön a vizsgálat ideje, mely alatt még sok vérontás fog megtörténni. A pelyva az antikrisztus követőiből fog állni és a búza lesz az Én követőségem.

Végül meg fog jelenni Lucifer szelleme az Antikrisztus emberi alakjában, aki még rejtekben él. Énok (Henoch) törzsének véréből született és ez hozzá hűséges szajha méhében lett kihordva Heródes törzséből.

Tevékenykedik már a színfalak mögött és azon van, hogy szalonképessé váljon a keresztény egyházakban és hogy magáévá tegye az Én nevemet. És a vak teológusok be fognak neki hódolni és igazi Krisztusként fogják hozzá imádni (imádkozni hozzá).

Ezek után már egy kisebbség az, aki az Antikrisztus vezetése alatt központilag uralkodni fog a világ felett.

A fordulat utolsó ideje, melyben kézbe veszi az Antikrisztus a gyeplőt, rövid ideig fog tartani. Ezt sejti, ezért is jár el óvatosan és csalárd módon. A nagy beszédképessége le fogja nyűgözni és el fogja bűvölni a világ nagyjait. Mesterséges csodákat fog véghez vinni, amelyek nem azok, hogy megmutassa az embereknek, hogy isteni erők hatnak ő benne. Mély benyomást fog kelteni az emberekben nagy tetteivel, mint pl. befejezi világszerte a háborúkat, ami valójában ő szított titokban mindenütt. Hogy bizonyíthassa ő azért jött el, hogy megmentse az emberiséget.

Így meg fognak hajolni előtte az államfők, felismerik benne a békehozót és átadják neki a hatalmat és az igazi Krisztusként fogják őt imádni.

Ezzel eléri csúcspontját a keresztényüldözés. Aki hisz Jézus Krisztusban, azt üldözni fogják. A világegyház már csak az egy „Krisztust“, az Antikrisztust fogja elismerni istenének és őt fogja imádni. Aki neki ellenáll, azt elpusztítják.

A Bibliát újra írják a teológusok az Antikrisztus értelmében.

A Hozzám hűek viszont nem fognak elárulni Engem, még a hőshalál fenyegetése alatt sem.

Három esemény fogja meghatározni azon időt, még mielőtt megjelenik.

Az első esemény a jelenlegi állapot, melyben megígérik nektek az oltásokkal a visszaálló egészséget, de sok kárt okoznak a mellékhatásai és halált fognak okozni. Az egész Földet érinteni fogja a drágulás, éhség, szomj, betegség és kétségbeesés.

A második esemény a sok kényúr kormányra való törekvése, hogy világuralomra jussanak, ami összetűzést fog okozni háborúval és beláthatatlan következményekkel.

A harmadik eseményt természeti katasztrófák fogják képezni az északi féltekén, az álmos kereszténység területein, hogy még sokan felébredjenek és észhez térjenek. Ezen katasztrófák olyan óriási kiterjedésűek lesznek, hogy megváltoztatják a Föld kinézetét.

 

Az események sora nem csak egymást fogja követni, hanem egymással párhuzamosan és kevertképp fog lezajlani. A korszakváltás idejének hossza és hevessége és ereje függ attól, hogyan dönt az emberiség.

Ha az ember felismeri a Nekem való hátat fordítását, megbánja és Hozzám fordul, akkor még ebben a helyzetben is megmenekülhet, és akkor a természet is lenyugszik. Nem ismer határt az irgalmam.

Ha az ember megtartja a merev tartását és tanúvallomást tesz az Antikrisztus mellett, akkor még nagyobb horderejű katasztrófák fogják érni az embert és a még élő emberek nagy részének a halálát fogja okozni.

Az Antikrisztus idejét azonban le kell rövidítenem, más különb megrontja még azt a kevéske Enyéimet is.

Az Enyéimet viszont, akik azok, kik hisznek Bennem és hűek maradnak Hozzám, vagy azok is, akik felismerték, hogy átverték őket és elfordulnak az ellenfelemtől, megbánják tévedésüket és megtérnek, őket meg fogom védeni és kirántom őket az ellenfelem keze alól. Csodás módon fogom megragadni őket és olyan helyre vezetem őket, ahol túl fognak élni.

Azok, akik hőshalált fognak halni, ugyanúgy mint az első keresztények nem fognak fájdalmat érezni. Ez zavarba fogja hozni a szemlélve leső söpredéket.

A hőshalált elszenvedők pedig kezemből fogják megkapni a győztes koronát.

Igen, ti mindannyian meg fogjátok kapni az Én megmentő áldásomat. Érezni fogjátok a közelemet és felismeritek, hogy jelen vagyok. Közelségem és kegyelmem által átvészelitek a korszakváltást.

Maradjatok Hozzám hűek és győzni fogtok. Ámen

 

2021.08.25.

-do- Jézus a mi közepünk