Atyai szó 2023 május 19-én

„Ha megmutatjátok Nekem a hűségeteket, akkor megmutatom nektek az Én hűségemet. Gyermekeim, ezen szavaim nagyon jelentősek számotokra. Gondolkodjatok el róluk mélyrehatóan; gondolkodjatok el róluk szívetekben, mit jelent hű lenni Hozzám, és mit jelent az, hogy hűséges maradok hozzátok.

 

Hozzám hűnek lenni azt jelenti, elengedni minden világi terhet és átadni Nekem. Hozzám hűnek lenni azt jelenti, kivinni Engem a világba, mint szeretetet továbbnyújtani Engem azon embereknek, akiket elvezetek hozzátok. Hozzám hűnek lenni azt jelenti, nyomdokaimba lépni és követni Engem a keskeny úton, amit a világ nem ismer, az Istenbe vetett bizalom és az Isten iránt érzett szeretet útján. Hozzám hűnek lenni azt jelenti, hogy felkínáljátok Nekem szíveteket és megajándékoztok vele rászoruló gyermekként, isteni táplálék iránt vágyódó gyermekként, isteni szívem menyasszonyaként, minden nap újra és újra.

 

Az Én hűségem hozzátok abból áll, hogy soha többé nem hagylak titeket szem elől, se eltűnni szívemből, hogy vezetlek és védelmezlek titeket az életem által.

Hűségem a gyermekeimhez azt jelenti, hogy látóvá teszlek titeket szellemileg és hogy megnyitom a szellemi képességeiteket. Hűségemben megajándékozlak titeket a szívemmel teljes egészében, kitöltelek benneteket a szellememmel, átjárlak benneteket szent atyai szeretetemmel. Az Én hűségem a ti boldogságotok örökkön örökké.

 

Gyermekeim, szeretem elajándékozni Magamat. Boldogságom Istenként és Teremtőként mérhetetlen, de a boldogságom mennyei Atyaként végtelenül boldogabbá tesz az Engem a szabadon szerető gyermekeim által. Ó mennyire vágyom szeretetekre! Ó, ha egy gyermek valóban megnyitja Felém a szívét és követ Engem, akkor túlhalmozom mennyei adományokkal már most itt, időben és megtöltöm istenséggel az Én házamban, mely a szívem, örökkön örökké.

 

Ó gyermekeim, hiszitek és sejtitek, mégis valami el nem gondolható számotokra az Én szellemembe való betérés. Az apostolaim sem találtak rá szavat anno, amikor megtöltöttem őket az istenségemmel. Megpróbálták megnevezni, de az emberben lévő isteni élet egy örökös állapot és nem időbeli kifejezés.

 

Ezen utólagos atyanapi szavakkal azon fiam által ajándékozlak meg benneteket, aki most egy nagy és komoly lépést tett meg a világ elengedésében és ezáltal közelebb húzódott a szívemhez. Őt már átjárom szeretet-szellememmel, mert ő előre ment, hogy utat törjön értetek, hogy elvezessen titeket Hozzám bennetek.

 

Ámen, szeretteim, Ámen.“