Az ellenfél vakító művei …

BD – 1963.09.22.
8623. – Az ellenfél vakító művei …

 

Még sokszor nagy kétségekbe fogtok esni, ami majd kérdéseket vet fel bennetek, mert még nagy meglepetésekkel kell számolnotok a végidőben, amiket az ellenfelem készít elő nektek. Egyetlen eszköztől sem fog visszariadni, hogy megtévesszen titeket embereket és visszatartson titeket az igazságtól, meg fog tenni mindent, hogy eltérítse gondolataitokat a tulajdonképpeni lélekmunkátokról, és ebben agyafúrt módon fog eljárni, úgy hogy nehéz lesz sátáninak felismerni a tevékenykedését, mert mindig is fényruhában fogja magát álcázni. Színlelni fogja nektek, hogy védve lesztek, hogy a földi ínségben „odafentről“ segítséget kaptok fénylények által, más égitestek lakóitól, akik gondját viselik az embereknek. Mert ő látja a zűrzavart, ami a Földön eluralkodik, és ezt még fel is használja a saját javára: még nagyobbra emeli a zűrzavart.

 

Habár számtalan fénylény áll hivatásra készen mindenféle segítségben részesíteni benneteket embereket, szellemileg mint földileg is, de az ő tevékenységük tiszta szellemi lesz, a gondolkodásotokra fognak ráhatni, Hozzám fognak titeket terelni Jézusban, sorsotokat akképp fogják irányítani, hogy nyereséggel jöjjön ki belőle a lelketek. Jó tanácsokat fognak adni nektek gondolatokban, és minden bajotokban segítségül hívhatjátok őket, mint ahogy Velem is összeköttetésben álltok, úgy hogy megbízhatom ezen fénylényeket a ti megsegítésetekkel …

 

De mindezen támasznyújtáshoz valójában nincsen szükségetek semmiféle látható dolgokra, nem fognak közeledni felétek, miképp alakot öltenek előttetek vagy olyan tárgyakat használnának fel, amiket szemetekkel láthatnátok … Mert a fényvilág lakói, az Én birodalmam lakói, akiket megbízok a titeket érintő segítségnyújtással, azoknak nincsen szükségük látható burokra akaratuk tettre váltásához, ők szellemi lények, akik mindig is szellemileg hatnak rátok …

 

De másképpen hat reátok emberekre az Én ellenfelem, megpróbál titeket vakítani, el akarja hitetni veletek, hogy földönkívüli lények gondviseléssel fordulnak hozzátok földlakókhoz, és megbízást ad lakájainak téves fények felvillantására, mert érdekében áll visszatartani az embereket az Istenük és Teremtőjük iránti odaadástól, hogy azon lények felé forduljanak, akik ő benne bíznak és ezáltal az ő uralma alá kerülnek … És nagy lesz a hatalma a végén, amit valóban jól használ önmaga érdekében …

 

Titeket embereket mindig csak figyelmeztetni tudlak könnyelmű hittől. Ha úgy hiszitek, lények közelednek a Földhöz más égitestekről, hogy bármifajta segítséggel lássanak el titeket, az esetben fontoljátok meg előbb, hogy minden látható égitest érlelődésre szorult lények által lakott, melyek azonban nem képesek elhagyni a nekik kiszabott égitestet, törvény szerint örök idők óta … hogy fennállhat egy szellemi kapcsolat, de azt a Föld lakói ne keressék más égitestek lakóival, mert nem tudtok azok érettségi állapotáról, akik szellemileg közölni akarnak veletek valamit.

 

Ezen lények szellemi úton … köztes közlők (médiumok) által … bár képesek üzenetet átadni nektek, de ti azt nem vagytok képesek ellenőrizni igazságtartalmukra. És emiatt vissza kellene utasítanotok ilyesfajta kétes üzeneteket, mert ha Én általam akartok oktatva lenni, az közvetlen módon vagy az Én birodalmamban élő fénylények által történik, akik közvetlen Tőlem veszik át a tananyagot, amit hivatottak elhozni nektek. Távol kell tartanotok magatokat szellemkapcsolatoktól, mind ameddig nem tanultátok meg megkülönböztetni egymástól a szellemeket …

 

Az ellenfelem meg pont ott fog bekapcsolódni, ahol az emberek önként megnyílnak a szellemvilágból jövő üzeneteknek. Már maga az érzékfeletti utáni vágy lehetőséged ad az ellenfelem kezébe, és ő mindig ki fogja szolgálni az erre vágyókat, azonban soha sem az ő lelki üdvözülésükre. A végidőkben próbálkozni fog az emberek megtévesztésével, amiben ő maga is megtestesülésekhez nyúl, miképp egyes emberek szeme láttára megjelenít tárgyakat, melyek nem anyagi állapotúak, hanem levegőképződményekként jelennek meg azok előtt, akik szokatlanságokat akarnak megélni és emiatt könnyedén befolyásolhatóak az ellenfelem által.

 

Ehhez még hozzájön az a tényező, hogy az emberek is kilőnek a világűrbe kísérleti tárgyakat és újból anyagi tárgyakként észlelhetőek, úgy hogy az emberek nem képesek különbséget tenni látszat és valóság között. De mindegyik sátáni eredetű, hogy az embertől ered-e vagy a szellemi világtól, ami mindig is a sötétség birodalma, mint ahogy mindazon embereket is a sötétség hercegei vesznek rá kísérleteikre. Közeledik a vég, és ez az oka Sátán szokatlan tevékenységének is.

 

De Én magam is szokatlanul tevékenykedek, miképp eljuttatom az emberekhez a tiszta igazságot, és valóban akkor is hírt adnék nektek embereknek, ha „más égitestek lakói“ is a megbízatásomban állnának … Nem hagynának titeket tudatlanul. De mindig is azt mondom nektek: „Ne hagyjátok magatokat megtéveszteni ilyenféle vakító fények által …“ Mart az, akitől ez kiindul, nem megmenteni akar titeket, hanem megrontani. És még sok mindent meg fogtok élni a vég előtt és lépten-nyomon világosan követni fogjátok az ő tevékenykedését, ha csak odafigyeltek és kapcsolódva maradtok Én hozzám, úgy hogy Én magam állandó jelleggel megvilágíthatom gondolkodásotokat, hogy aztán az igazság fényében őt is és tevékenykedését is felismeritek … Ámen

 

Isteni kinyilatkoztatás Bertha Dudde által

„Kezdetben volt a Szó …. Egy dicsőítő ének a Menny és a Föld Teremtőjének ….

Ti mindannyian az Ő teremtményei vagytok, akik egyvalamikor elvesződtek ….

És Ő nem fog nyugodni mindaddig, míg vissza nem nyerte minden egyes bárányát …“