Égitestek közti kapcsolatok …

BD – 1958.11.16.
7208. – Égitestek közti kapcsolatok …

 

Nincs olyan földi-anyagi világ, melyeknek lakói pusztán testileg el tudnák hagyni e világot életük elveszítése nélkül … teljesen mindegy, hogy a Földet vagy bármelyik más égitestet értjük ezalatt, melyek szilárd állapotú élőlényeket hordoznak, ami az égitest felépítésétől függő, azaz hozzá illeszkedik ehhez a felépítéshez. Épp ezért soha sem áll fenn a lehetősége annak, hogy az egyik égitest lakói egy másikra utazhassanak, mert ez természeti törvény szerint kikapcsol vagy azért is, mert az életkörülményeket mindig csak azon égitest nyújtja, amelynek ez a rendeltetése Isten akarata szerint … Bár léteznek szellemi kapcsolatok különféle világok között, melyek azonban mindig szellemi célokat követnek és azokban érdekeltek, de sohasem akarnak vagy tudnak tárgyias előnyt teremteni az adott égitest lakói számára, mint ahogy azt az emberek elképzelik vagy remélik maguknak.

 

Nem léteznek kapcsolatok különböző égitestek között, hacsak nem egy szellemi kapcsolat lesz felvéve szellemi teremtések lényei között, akik fényüket minden égitest felé kisugározhatják és gondolatokban a Földön élő emberekkel is kapcsolatban állnak, ha ezek akarnak egy ilyen kapcsolatot, ha megnyílnak a kisugárzásuknak. Azon lények akkor tanácsot tudnak adni földi vonatkozásban is, foglalkozhatnak akár az emberek minden földi gondjával is és befolyást gyakorolhatnak az emberekre valóban isteni értelemben … De az, hogy láthatóan megjelenjenek az emberek előtt, az megmarad kivételnek, mégpedig egészen különleges esetekben és egészen különleges alkalommal, amit azonban nem szabad általánosítani azzal, hogy egy tömeges fellépést várnának el ilyen lények által vagy akár kihirdetnének egy ilyet.

 

Figyelembe kellene venniük az embereknek, hogy a végidőkben élnek … Figyelembe kellene venniük, mit is jelent, hogy Istennek az ellenfele röviddel szabadságának befejezte előtt áll, hogy újra le lesz kötve és tudja, hogy már csak kevés idő marad számára. Elvakultságában mégis mindig azt hiszi, hogy győzedelmeskedni fog a hatalma. És ha erről tudnak az emberek, akkor sok minden megmagyarázhatóvá válik, ami szokatlanul meg fogja őket érinteni vagy rejtélyesnek fog tűnni nekik. És a tudomány sok mindenről felvilágosít …

 

A tisztázatlan jelenségek viszont olyan tudományokon kívüli területeken tűnnek majd fel, melyek inkább felülmúló (transzcendens) módon foghatók fel … És épp ezen területeket használja fel az ellenfél, nehogy túl könnyű legyen a leleplezése … hogy az emberekkel elhitesse, hogy a fény dús szellemvilágokból szólítják meg őket és ennek a befolyásának adják oda magukat. Ez a befolyásolás azonban mindig azt a célt követi, hogy az embereket eltérítse az igazságtól, hogy sötétségbe borítsa gondolkodásukat, tehát hogy megakadályozzák őket az Istenhez való visszatérésben. Mert az emberek gondolatait újra az anyag felé irányítja, amit le kellene győznie földi élete alatt.

 

Ami Isten részéről „közelgő történésű“-ként kerül bejelentésre, ami a „közeli vég“-gel összefüggő, azt az Isten ellenfele visszautasítja, így az embereket téves reményben ringatja, ami közömbösséget hív elő eredményképp lelkükben és nagy veszéllyel bír a lelkekre, mert így felkészületlenül élik meg a véget és veszendőbe mehetnek örök időkre.

 

Azon emberek, kiknek érzékeik nem világra irányulók, azok nem esnek be az ellenfél csábítási művészetének, mert az Isten felé fordított tekintetük és tudás iránti igényük helyes gondolkodást biztosít számukra. Ha nem is képesek megmagyarázni az ilyen jelenségeket, nem is tesz életvitelükre mélyebb benyomást … meginoghatatlanul tovább járnak utukon legvégéig, fénylények állandó védelme alatt, akik megakadályozzák, hogy Isten ellenfele hatalma alá kerítse őket. Mivel végül is az ember akarata meghatározó, hogy milyen mértékben halad előre az igazságban, ha egyáltalán … Ámen

 

Isteni kinyilatkoztatás Bertha Dudde által

„Kezdetben volt a Szó …. Egy dicsőítő ének a Menny és a Föld Teremtőjének ….

Ti mindannyian az Ő teremtményei vagytok, akik egyvalamikor elvesződtek ….

És Ő nem fog nyugodni mindaddig, míg vissza nem nyerte minden egyes bárányát …“