Az ellenfeleim társasága és a klónozottak lelkei

Mindig is nagy volt az emberek tudás utáni szomja valami új felfedezésére és valami rejtett dolog kifürkészésére. Ez a kíváncsiság bennetek ösztön, amit belétek ültettem. Ti magatoknak kell keresni és kitalálni, honnan jöttök és hová mentek. Keresnetek kell, ki a teremtőtök és mi az életetek értelme. Mind ehhez minden út nyitva áll előttetek. Igen, kinyitottam előttetek az ajtókat, egyrészt, hogy felismerjétek a nagyságotokat, másrészt, hogy tudatosuljon bennetek a semmiségtelenségetek.

 

Így hát megengedtem a tudománynak, hogy belátást nyerjen a mikrokozmoszba és a makrokozmoszba, hogy ezáltal felismerhesse a rajtatok és értetek véghez vitt műveimet. A makrokozmoszban a semmiségtelenségeteket és a jelentéktelenségeteket kell felismernetek a végtelen nagyságú térben. A mikrokozmoszban a teremtésem pontosságát önmagatokban kell csodálnotok. A tudománynak közvetítenie kellene a tudást a titeket körülvevő külsőről. Egy érzést kell kapnotok arról, milyen nagy és fölényes vagyok hozzátok képest. A makrokozmosz és a mikrokozmosz azt rendeltetett el tanítani, hogy legyetek tiszteletteljesek és alázatosak.

 

A hittudománynak pedig utalnia kellene az ittlétetek másik szempontjára, mégpedig, hogy nektek embereknek a látható külső testen kívül vagy egy láthatatlan lelketek és éppúgy egy szellemetek is belül és hogy egy olyan lény vagytok, amely az Én szememben egészen nagy, mert gyermekeimnek választottalak benneteket. A hittudománynak el kellene hozni nektek a szívetek szeretetét. Ettől aztán boldogok és hálásak lennétek.

 

Ti magatoknak kellene megtalálnotok, tiszteletteljesen Előttem, a Teremtőtök előtt, hogy hol húzódik meg az erkölcs és az észszerűség határa a jó és a rossz között. Fel kellene ismernetek, hogy csak rövid ideig éltek itt és Én nálam egy örök élet vár reátok. Fel kellene ismernetek, hogy az ellenfelem szellemét, ami bennetek lakozik, jóra kell alakítanotok és ezzel segíteni neki a Hozzám haza vezető útján.

És pont itt van a gond, mégpedig, megkaptátok a szabad akaratot, hogy képesek legyetek dönteni a jó és a rossz között. Ez a két út, amit adtam nektek, egyik az út a szellemi sötétségbe, a másik az út a fénybe.

Na most nézzetek magatokra, hol tartotok? Melyik utat választottátok?

Vannak köztetek sokan, akik a Hozzám vezető valós úton vannak, akik a szeretet mellett döntöttek és teljességében aszerint élnek, miképp önérdek nélkül elajándékozzák magukat másoknak és Engemet hordoznak a szívükben. Ezek a Számomra legkedvesebb gyermekeim – az Én szívbéli gyermekeim.

Ők megélik majd az ezen idő sötétségében felkelő fényt. Ők megélik majd szívükben a béke fejlődését. Megélik az örömöt, ami a fájdalmat váltja le. Megélik majd az új életet egy haldokló világban. Megélik, ahogyan érzékelni fognak Engem szívükben az emberek. Megélik az új korszakot, melyben minden ember békében él egymással és boldogok lesznek. De még túl kell jutniuk a fordulat időszakán.

 

Az emberek többsége csak „valamennyire“ hívő, teljesítik a kötelességüket, élik a hagyományaikat, élvezik az anyagi jólétüket és megelégszenek mindennel. Mivel tudnak Rólam, valamelyik hitközösséghez tartozónak érzik magukat. Az élet értelméről alig vagy egyáltalán nem gondolnak. Felebarátjuk nem fontos nekik és önmagukat tekintik szívük szeretetének – ezek a közömbösök.

 

Nekik sok szenvedést kell hordaniuk és elviselniük, mert lelkük előtt még hosszú út áll. Ha elfogadják és türelmesen viselik a szenvedésüket, akkor az segíthet nekik egyengetni a Hozzám vezető útjukat.

 

Akik gyűlölnek Engem és legszívesebben eltakarítanának az útból, azok jellemzik időtök jelentős részét. Büdös nekik az Én nevem. Ez az istentelenség és bálványimádás legnagyobb korszaka. Korszellemmé vált. Ez az ellenfelem uralmának kifejezése, ami számotokra csupán egy rövid időre mutatkozhat meg, hogy levegye magáról a fátyolt és megmutassa, mely szellem gyermeke is ő. Megengedett neki, hogy elcsábítson titeket művészete minden lehetőségével. Meg kell mutatnia nektek a valódi arcát és neki magának kell elárulnia az egész világon tevékenykedő „ellenfelem társaságát“. Ez a gőgös társaság, mely úgy véli, hogy az intellektusára alapozva átveheti a világuralmat és visszaélhet az emberek tömegével, azokat lakájoknak használva, az nagyon téved. Ez a „magas intelligencia“ zűrzavart és cseréphalmazt fog hátra hagyni nektek és sokan életüket vesztik a tetteiben. A világhatalomra irányuló törekvésüket meg fogom akadályozni és világbíróságot hozok létre ezen bűnbanda számára. Jaj ennek a pokolfajzatnak, minden egyes halálesetért számot adnak majd. Ezek után felmutatom a gonosznak a korlátait, mert a tudósok nagy része az ellenfelem befolyása alá került. Azt sugallja neki, ők a legnagyobbak és ezáltal megpróbálják bebizonyítani a nagyságukat és elkezdenek új életet teremteni laborjaikban, miképp már meglévőt lemásolnak. Viszont nem tudják ezek a gőgössé vált vakok, hogy mit tesznek. Mivel nem hisznek egy folytatódó életben, mindent csak anyagi szemszögből látnak. És így olyan dolgokra merészkednek, melyek kihatását egyáltalán nem is sejtik.

 

Vétket követnek el, amit nem tudnak jóvá tenni. Csak a külső sikert látják, nem azt a kárt, amit ezzel a lelki-szellemi szinten okoznak. Bár képesek másolni a testet, mint genetikailag azonos szervezetet, a lelket és a szellemet viszont nem. A lélek szellemi jellegű, a végtelenségben és az örökkévalóságban egyedi. Másolata nem lehet és nem is lesz.

Tény, hogy az ember nem élhet lélek nélkül, bármit is hisz a tudós. Akkor viszont tegyétek fel a kérdést, miféle lelket kap egy ilyen másolt lény?

Egy ilyesfajta lény sok külső vonása utalást adhat nektek. Ezen lelkek nem emberi lelkek, melyek magasabb ön-tudattal és szabad akarattal rendelkeznek.

Ezen lelkek majom-lelkek állati szinten és kárhozatal az emberiség számára! Emberi léleknek még nem érettek és nem is fognak magasabb ön-tudatot elérni.

A tudósok ezen fajtája, mely már többször beavatkozott az Én természetembe és az emberi természetbe (magzatelhajtás, szervátültetés…), most robotokat hozna létre, amik az ő parancsaikra hallgatnak és vakon engedelmeskednek. Eközben a saját dicsőségükre gondolnak és azon üzletre, amit ilyen majom-robotokkal köthetnek. Ez a gőgösség és a pokol terméke. Ezt viszont nem tudom és nem is fogom hagyni. Jaj ezeknek a tudósoknak!

Igen, a változásnak el kell jönnie, mivel mindent, amit tanítottam, azt a fejére állították. Így hát ki lesznek borítva gőgösségük trónjaiból a hatalmon lévők és az egyszerű emberek meg lesznek emelve. A szegények és az éhezők jól fognak lakni és a gazdagok elvonulhatnak üres kézzel. Az elsők lesznek az utolsók és az utolsók az elsők. Minden változásban lesz és akik megérdemlik, azok megélnek Engem a gyönyörűségemben.

 

Titeket, azt a kevés jó embert, akik megmaradnak, Én foglak védelmezni és átvezetni a korszakváltás időszakán. És ti fogjátok a megmaradtakat, akik hagyták magukat elcsábítani az ellenségem által, de akik szívükben viszont jók, ti mutatjátok fel nekik a Hozzám vezető utat. Így aztán ti vagytok az oázisok az igazságra szomjazó embere számára. Ti vagytok aztán az élő vízforrások a sivatagban, akik túljutottak a korszakváltáson. A kereső emberek bennetek találkoznak a szeretettel, amire szükségük lesz az újrakezdésre. A szeretet viszont Én vagyok a szívetekben. Felfognak ismerni Engem ti bennetek. Szavamat az ajkatokra teszem és ők felismerik majd, hogy Én beszélek hozzájuk.

A Szent Szellemem az, ami akkor kinyilatkozik. Ez az új pünkösd, mikor az Én Szent Szellemem kiáramlik mindenki felett és mindenki észlelni fog Engem a szívében hangosan. Ekképp válik mindenki a legkedvesebb tanítványommá, Jánossá.

 

Ekkorra minden ember valóban egymás fivére és nővére lesz egy csónakban. Mindenkit áthat a szeretet és ez a külsőben is megmutatkozik. Így hát senki sem lesz félrelökve, senki nem lesz tönkre téve, senkit sem dobnak le a fedélzetről. Egyik a másikról gondoskodik, mert mindenkit eltölt a szívbéli szeretet, mert mindenkibe betért a mi-tudatosság.

Ennek köszönhetően a titeket körülvevő természet is virágzik. Már senki sem zsákmányolja ki, mindenki megelégszik azzal, amit ajándékoz neki a Föld és ezért hálásak. És a föld, az állatvilág és a növényvilág hálásak lesznek és ez megmutatkozik a gazdagságában és többszínűségében.

A korszakváltás, teli átalakulással és szenvedéssel, egy áldott időszak számotokra. Végbemegy az utolsó tisztítás, a jó elválik a rossztól és győzedelmeskedik, a fény legyőzi a sötétséget – a végén minden jóra válik!

Én, az Atyátok, előttetek fogok állni feltámadási ruhámban. Ámen

 

2021.01.30.