Az emberek közömbössége erősebb csapásokat követel …

BD 1954.08.21.
6030. – Az emberek közömbössége erősebb csapásokat követel …

 

Mily reménytelen az állapota számtalan embernek e Földön, mert nem tesznek semmit, hogy megérésre vigyék lelküket. Gondolataik mindig csak földi irányzatúak, és sohasem emelkednek a magasba. Sohasem lépnek szellemi területre, sohasem kérdik meg maguktól, miért is tartózkodnak a Földön. És minden ezt érintő beszélgetés elől kitérnek, mert semmi másról nem akarnak tudni, mint csak arról, ami haszonhozónak tűnik testi életüknek. És ilyen a legtöbb ember érzülete a Földön Isten szolgálóinak szorgos munkája ellenére, felrázni őket fordított gondolkodásukból.

 

Mindenhová el lesz vezetve Istennek szava, mindenütt felhangzanak intő és figyelmeztető hívások, de az emberek elzárják fülüket, mivel erősebben megérinti őket a világ hangja, és ezt önként követik … Alig érintik már meg őket a legerősebb világesemények, az emberek hirtelen halála nem készteti őket elgondolkodásra a földi dolgok mulandóságáról … Hallják és elmennek mellette … Nem hozzák ki őket nyugalmukból nagyobb kiterjedésű katasztrófák, mind ameddig ő maguk nem érintettek, és az embertársuk nyomora alig érinti meg szívüket, mire fel beindulna segítő szándékuk …

 

És mindez egy szörnyűséges és vigasztalan állapot, mivel szellemileg is kihat … mert az emberek lelke legnagyobb sötétségben van és nehezen juthat el a fényhez, mind ameddig az emberek kielégültnek érzik magukat földi javak és élvezetek által … Valóban Sátáné a hatalom e Földön, mivel maguk az emberek adták oda neki. Minden gondolat csak a világi célok elérését szolgálja, és reggeltől-estig testükért dolgoznak, ami elmúlik. Habár a halál gazdag aratást tart környezetükben … csak keveseket érinti meg közülük, mert ők érintettek.

 

Szóval hát semmivel sem lehet megrémiszteni az embereket és rábírni őket akaratváltásra, mert minden lepattan róluk és nincsen rájuk benyomással. Ezért egyre szenvedés telibben kell rátörni az emberiségre az eseményeknek … egyre világosabban kell adni az utalásokat az élet és a birtok mulandóságára … egyre hatalmasabban kell kilépniük a rendből a természet elemeinek, hogy megrémüljenek az emberszívek és utána kérdezzenek okának és céljának, mi taszítja izgalomba a világot. És az ilyet meg is fogja engedni az Isten, jeleket fog küldeni az embereknek … De hogy ők felfigyelnek-e rájuk, az rájuk lesz hagyva. Ő menteni fog, de Ő senkit sem fog rávenni akaratának megváltoztatására … de mindig világos nyelven fog beszélni, amit bárki megérthet.

 

A Föld a vége felé halad, és a tudás erről terjesztve lesz a világban … És akik felfigyelnek a jelekre, azok nem fognak elzárkózni ezen utalás elől … ők hinni fognak és felkészülnek … De ahol sötétség van, ott nem használnak már se jelek, se utalások, és az emberek a testi és szellemi halál felé haladnak önszántukból … Ámen

Isteni kinyilatkoztatás Bertha Dudde által

„Kezdetben volt a Szó …. Egy dicsőítő ének a Menny és a Föld Teremtőjének ….

Ti mindannyian az Ő teremtményei vagytok, akik egyvalamikor elvesződtek ….

És Ő nem fog nyugodni mindaddig, míg vissza nem nyerte minden egyes bárányát …“