Harc fény és sötétség között … A vég jelei …

BD – 1954.08.09.
6018. – Harc fény és sötétség között … A vég jelei …

 

Örökkön tudok már a harc ezen idejéről a vég előtt, és örökkön ismertek előttem az ellenfelem cseles eszközei, melyekkel mélyíteni próbálja a sötétséget, melyekkel eljár az igazság fénye ellen. És mégis megengedem … Nem akadályozom meg benne ellenfelemet, ki használni akarja cselességét és hatalmát, mert a végén győzni fog az igazság, mert nem aludhat el a Belőlem eredő fény és mert eljön az ő órája visszavonhatatlanul, mivel meg lesz vonva tőle minden tevékenykedés, mivel láncokba lesz verve és senkit sem fog tudni többé megszorongatni. De a számára még fennmaradó időt jól fel fogja használni mindazok romlására, akik hozzá tartoznak.

 

A fény és a sötétség közti harc növekedni fog a végig … Igazság és tévedés vagy hazugság állandó harcban fognak állni egymással, és ez a közelgő vég jele, hogy sűrű sötétségbe borul a Föld … hogy mindenütt a hamis szólítja meg az embert, hogy túlsúlya van, hogy a sötétség kioltani fenyegeti a fényt … és hogy maguk az emberek nem törekednek már fényre, hanem jól érzik magukat a sötétségben … Ennek alapján nem kívánt a fényhordozó sem, békebontóként fognak rá tekinteni és megpróbálják kioltani fényét, nem lesz hálás az ember a fényéért, hanem megterhelőnek tekintik őt … útjából mennek az igazságnak, pedig könnyen elnyerhető lenne …

 

De épp ez legyen számotokra igazolás a közelgő végre és szavam igazságára. Mert ez az ellenfelem utolsó próbálkozása, győzedelmeskedni Felettem … Ennek ellenére egymásra fog találni fényhordozóim kis nyája és legapróbb körben is terjeszteni fogják a nagyon erős fényt, ami boldogítani és erősíteni fogja az Enyéimet a végső harcra e Földön. Mert ahol az Én fényem világít, ott nincs kudarc, nincs vereség, nincs gyengeség és nincs halál … Ahol az Én fényem világít, ott az emberek kapcsolata Velem olyannyira bensős, hogy már inkább a szellemi birodalomban tartózkodnak, mint a Földön …

 

Ahol az Én fényem világít, ott az ellenfelemnek nincsen már hozzáférése, ott felismerik a hamisat, és minden vakító fény elveszíti kisugárzását … És győzni fog a fény, mert annak kisugárzásában minden nyilvánvalóvá válik, amint eljött az utolsó nap … És ha mégoly sötét volt előtte az éj, a nap kezdetét veszi mindazok számára, akik a fényt keresték, de éj marad az ellenfelem és hozzátartozói számára, mely elől önerőből ők már nem képesek megmenekülni … Ámen

Isteni kinyilatkoztatás Bertha Dudde által

„Kezdetben volt a Szó …. Egy dicsőítő ének a Menny és a Föld Teremtőjének ….

Ti mindannyian az Ő teremtményei vagytok, akik egyvalamikor elvesződtek ….

És Ő nem fog nyugodni mindaddig, míg vissza nem nyerte minden egyes bárányát …“