Hivatás …

BD – 1965.01.09.
8908. – Hivatás …

 

Még egy nagy feladatot kell teljesítenetek, mielőtt megtörténik a beavatkozásom, amely által aztán teljesen más körülmények közé kerültök, ami megnehezíti birodalmamért végzett tevékenységeteket. De előtte még meg kell fogni azon lelkeket, akik még (nem) tagadóan állnak hozzá szavamhoz … meg kell tapasztalniuk, mi áll az emberek előtt és még ha kételkednek is … a nagy történés nagyon is hamar meg fogja győzni őket, hogy az igazat mondtátok. Épp ezért hirdessétek meg mindenkinek, tegyetek az embereknek utalást a beavatkozásra, ami egyre közelebb jön és ami mindenkit meg fog érinteni, habár rejtett marad előttetek, mely országot fogja érni …

 

Szívetekbe helyezem mindazon ember megszólítását a hatalmas természeti történésre való utalással, melyekhez elviszitek szavamat … Szükségessé válik, hogy egyszer mindegyikük foglalkozzon vele, hogy ők megszólítva érezzék magukat és beállítottságukhoz mérve vigaszt és erőt meríthessenek az eljövendő nyomoridőben. Mind ott, ahová eljut a szavam, ismertséget kell nyernie ennek, tudják meg az emberek mindenhol, mi vár rájuk, és ha nehezükre is esik hinni … De aztán hinni fognak a hamarosan bekövetkező végbe, amint azon esemény megtörténik, ami fentről … az űrből jön, ami nem ember akarata indítványozott.

 

Mert ezen történéssel meg akarom szólítani az embereket még egyszer, fel akarom ébreszteni őket halálbeli alvásukból és tekintetüket odavezetni Hozzám, Ahhoz, Akit elérhetnek bensős ima által … Hangos hangon akarok szólni, mert a halk beszédemre nem figyelnek fel …. De azokkal is akarok törődni, akik csak azután találnak el Hozzám … Habár áldozatául esnek azon katasztrófának, de lelkük megmenekül, ha előtte még Hozzám kiáltanak és elismernek Engem azon hatalomként, Akinek alárendeltjei és amely előtt meg kell hajolniuk. Felhívom mindannyiótokat, fontoljátok meg ezen szavaimat és ne féljetek, hogy nyugtalaníthatjátok vele az embereket, mert nincsen haszna, ha zárt szemekkel mennének bele a szerencsétlenségbe, ami aztán meglepi őket és nem tudnak rá magyarázatot adni …

 

De ha megmondjátok nekik előtte, mit akarok vele elérni … ha előre bejelentitek nekik mint bizonyosságot, azon esetben néhányan mégis csak megérintve érzik majd magukat és … még ha nem is hisznek benne … nem veszítik el gondolataikból. És akkor már tudják is, hogy ez egy olyasféle történés, amit az Én akaratom küld az emberekre, és tudni fogják, hogy az Én szavam igazság, és hinni is fognak a végben … Minden próbát meg kell tenni, hogy az emberek hitere legyenek vezetve. És ez a hatalmas nagy természeti történés is ráébresztheti hitre az embereket, akiket másképp nem lehet megszólítani és akiket mégis meg akarok nyerni, még akkor is, ha ehhez nagy baj is kapcsolódik.

 

De előttetek áll egy újbóli száműzés veszélye, és ebből még kiragadok lelkeket, akkor ezek még az örökkön hálásak lesznek Nekem érte, mivel messze szörnyűbb az újbóli száműzés sorsa … örökkévalóságokig tart, miközben a természeti történés egy éj után elmúlik, habár mérhetetlen nyomor lép fel, de azt mindegyikőtök saját magára nézve elviselhető állapottá alakíthatja, ha képesek vagytok felhozni a Belém vetett hitet. Mivel Én ÚR vagyok élet és halál felett, és megadhatom nektek azt is, amire szükségetek van … mint ahogy el is vehetem, aminek odaadására nem vagytok szándékkal.

 

És ezért ne szalasszátok el tudatni embertársaitokkal az eljövendőt, mert senki se mondja, hogy nem tudott róla … Csak hát nem hiszik az emberek, hogy már ily közel állnak a vég előtt, máskülönben az Írásból is kivehetnék, hogy rátör az emberekre egy vészterhes történés … De még nem hisznek az idő eljöttében, mikor beteljesül, ami meg van írva … De egyszer jelenné válik a jövő, egyszer valóvá válnak a bejelentések, és ez az idő közel van … Ámen

 

Isteni kinyilatkoztatás Bertha Dudde által

„Kezdetben volt a Szó …. Egy dicsőítő ének a Menny és a Föld Teremtőjének ….

Ti mindannyian az Ő teremtményei vagytok, akik egyvalamikor elvesződtek ….

És Ő nem fog nyugodni mindaddig, míg vissza nem nyerte minden egyes bárányát …“