Az idők jelei

Üzenet a világnak 2020. március 18-án

 

 

Én, Atyátok és Istenetek, újból megemelem Szavam, válaszként azoknak, akik imádkozva teszik fel kérdésüket Felém. Nekik azt mondom és adom válaszként: Mennyire jól ismeritek az Írásotokat?

 

Ha ismernétek és komolyan vennétek, tudnátok mily időkben éltek! Lelketek nyugodt lenne és higgadt, felkarolná a hit és a tudás, hogy Én, az Istenetek mindent a kezemben tartok! Az anyagi világ zavarai, amik Engem és a szellememet nélkülözve épültek fel, nem állnak helyt a nagy takarító és tisztító időszakban, melybe most – és továbbá is – minden bele lett vezetve.

 

Nem ismeritek fel az idők jeleit, nem emelitek meg szavatokat vagy adjátok és továbbítjátok ezen Én felhívásaimat azokhoz, akiket keresőként ismertek fel. Szívesen fogadjátok a beavatottak tudását, de kiálltok Mellettem, kiálltok a Szavam mellett? Minden keresztény rendelkezhetne saját véleménnyel, tanúsíthatna saját hozzáállást, anélkül, hogy a saját igazáról vitázna másokkal. Aki azon hozzáálláson van, ami Jézus Krisztusban alapszik, azt nem veszik komolyan, újra és újra ezt hallom titeket mondani. Hamar megtörténik a kinevetés, a kirekesztés és társadalom szélére rekesztés. Igen, ez így van, de melyik társadalomhoz akartok tartozni keresztények, melyik ország a tiétek?

 

S így azokat kérdezem, akik komolyan veszik a hitüket: Mennyire álltok készen magatokra vállalni ezen követést? Mennyire hitelesek azok, akik azt állítják, a Földre hozzák az Én akaratomat, az Én országomat?

 

Tudjátok és ismerjétek fel: Az angyalok ráborították tálaikat a bukás világaira, melyekhez a Föld is tartozik tanulási bolygóként. Mindez egyre inkább láthatóvá, érezhetővé és felismerhetővé válik. A világiskola a fejlődést, a tudatalatti tisztítását szolgálja, át az ön-tudatosságba, a szellem- és istentudatba. Azok, akik kimondják a nevemet, de nem törekednek nap mint nap az igazra, az egyenességre, azok mint a szűzleányok olaj nélkül maradnak lámpájukban. És ha ezen szavak olvasata közben feltámad az ellen-szellem, ki azt hiszi, ezen szavak túl kemények és kegyetlenek, akkor tudjátok, az irgalmasság egyik hangszerén szólok hozzátok. (1) Én vagyok az igazság, a mindent átfogó szeretetből beszélek, ami tudja mi vár az emberiségre. Hogyan is tudnék komolyság nélkül szólni hozzátok?

 

Ebben az üzenetben tudatosan azokat szólítom meg, akik ismerik ezt a tervet, akik tudnak róla, viszont érzéküket és felismeréseiket nem megtapasztalásnak fogják fel, igen megvezetetté lettek és most Nekem morognak és Engem vádolnak. De az ellenség birodalma a teljes hatalmával – ami kizsákmányoláson és igazságtalanságon, hazugságon és megtévesztésen alapszik – megbukóban van. Ez a bukás (szerk.: összeomlás) nem lesz visszatartva és már nem is lehet megakadályozni.

 

Ti csak azt látjátok, amit közöl veletek a sajtótok és hírközlési rendszereitek, Én viszont látom a titkos megállapodásokat és bele látok azok szívébe, akik farkasként cselekednek báránybőrben, akik folytatólagosan növelik hatalmukat és befolyásukat, anélkül, hogy az alvók vagy a jóhiszeműek átlátnának alattomos játékukon.

 

Istenetekként és Atyátokként időt adtam hát az emberiségnek, úgymond egy belső időt, mely alatt lecsökkenhet ill. le kell csökkennie az életnek, a hajtásnak, a lendületnek. Ez egy lehetőség belülre fordulásra, betérni Hozzám, hogy átgondoljátok a saját életműveteket. Ez a csend kegyelmi ideje, mely alatt hallható a lelkiismeret, mely alatt láthatóak az Én jeleim is. Keresztényekként ismernetek kellene a Hegyi Beszéd mércéjét. Tanuljatok és éljétek meg és Krisztusnak segédkeztek, aki már elindult győzelmi diadalmenetén! Ő benne van támasz, Ő benne van bizalom és remény, még a nagy korszakváltás alatt is, melyben a világ áll és forog.

 

Istenetek és Atyátokként kérdezem tőletek, mi történne, mi minden lenne lehetséges, ha az úgynevezett keresztények egymásra találnának, összefognának Krisztus testeként? Papíron több mint 2 milliárdnyian vannak. Ledöntenék a kerítéseket, ténylegesen és valóban kezüket nyújtanák fivéreiknek és nővéreiknek, mennyi gyógyulás, mennyi jó lenne lehetséges? Álljatok fel! Álljatok szilárdan hitetekben és éljétek ugyanúgy a mindent átfogó szeretetet is, a hamisság támasztása és védelme nélkül.

 

Én, Ábrahám és Jákob Istene szólok a népemhez és a Krisztus oldalára hívom őt az Új Időszak segédjeként. Az Új Időszak azokra épül, akik egyre jobban hatni hagyják magukban a Krisztus-Szellemet. Ő kopogott szíveteken, szólított neveteken, de ti nem hallotok és nem láttok! Így most idő adatik nektek és nyugalom, hogy meghalljátok a Krisztus Szavát, melyre oly rég vártatok.

 

Eljött most az idő, ne aludjátok el, ismerjétek fel az idő jeleit, melyek adattak és megjövendöltek és írva vannak könyveitekben! Töltsétek fel lámpáitokat olajjal, készüljetek fel és készüljetek elő! Nagy idő vette kezdetét, a Szellem Korszaka, az Új Korszak, mert új égbolt lesz, egy Új Korszak – a Szellem Korszaka.

 

 

 (1) Szerk.: A hangszer, eszköz, az a szócső, amin keresztül az ÚR beszél itt hozzánk. Ezt megteheti a hét tudatközpont mindegyikén keresztül súlypontilag, melyek a rend, akarat, bölcsesség, komolyság, türelem, szeretet és irgalmasság.

 

Szómagyarázat.:

– Írás avagy könyv = Szentírás, biblia

– Isten Népe, Izrael Népe: mindazok a Föld népei közül, akik hallják Őt, hallgatnak Őreá és valóságosan és tettlegesen követik Őt szívükbe fogadva.

 

A Harmadik Idő

Én, az Istenetek és mennyei Atyátok újra megemelem Szavam a Harmadik Időben,

megtisztult és letisztult csatornákon keresztül, a Harmadik Időben adott üzenetek által,

szellemtől szellemhez, amelybe Krisztus elvezeti a követőit.