Melyek a szorultságaitok?

 

Üzenet a világnak 2020. március 22-én

 

A jelenlegi állapotok miatt egyre több ember kezd feltenni Nekem kérdéseket. Védelmet és egészséget kérnek családjaikért, kérik, hogy kíméljem meg őket.

 

Valóban itt az ideje, hogy az ember megtanulja megérteni, nem Én vagyok az, aki mindent kézben tart, hanem az ember maga az!

 

Az ember maga választotta, hogy inkább a saját akaratában akar élni, mint hogy az Isten rendelkezésében. Szerető Atyaként meghagytam gyermekeimnek a kívánságukat, – bár nehéz szívvel – mert tudtam mit jelent ez számukra. Ez a nehéz szív, amit minden apa vagy anya ismer, amikor gyermekeik kivonják magukat az oltalmuk alól. Némely dolgot önmaguknak kell megtanulniuk és saját tapasztalatot kell nyerniük, melyek ezt lehetővé teszik. A nagykorúsághoz hozzá tartozik e helyzet kezelése, mindez a felnőtté válás része.

 

A jelen helyzetetekből kiindulva fennáll a lehetőség megkérni az Atyátokat, álljon mellétek segítően, enyhítsen az élet számotokra szánt feladatain. Vagy megtanuljátok felülvizsgálni, mit jelent számotokra a jelenlegi helyzet. Legyetek őszinték önmagatokhoz és kérdezzétek önmagatokat, miféle szűkösségbe érzitek magatokat terelve?

 

Mi a szorultságotok?

 

Ahhoz, hogy megértsétek, mit lehet megtanulni a tapasztalatból, meg kell azt előtte tenni. De már ezen lépés többeteknek nehezükre esik, igen, egyre jobban a nehezükre esik. Mesterek lettetek az elszalasztásban, a szépítgetésben és az elfogadás nélkülözésében. Nem engeditek, hogy valami megérintsen titeket, egyszerűen fölé kerekedtek. Így azt hiszitek urai vagytok a helyzetnek és sikeresen megküzdötök az élettel. Úgy, mint a felnövő fiataljaitok, akik úgy vélik felfogták az életet. A tapasztalatok javítást végeznek a saját világnézeten, kell is. Mivel a felnövő fiataloknál, de a legtöbb embernél is nagy szerepet játszik az öntúlbecsülés, némelyeknél az önalulbecsülés. Így azon kérdést, hogy „Ember, hol van szorultságod?“ valóban elsőként kellene feltennetek magatoknak imáitokra tekintve, mert rosszul becsülitek meg magatokat!

 

Csak az ismeri fel magát, aki megtanulja felismerni a saját imája mögött rejtőzködő indíttatást. A felnőtté váláshoz hozzá tartozik mind az önfelismerés, mind az önmegtapasztalás. Az önrendelkezésben a tanuló lépéshez tartozik a megrekedés és a tudatlanság. Engedjétek hát a felismerésbe vezetni magatokat ezen kérdésben: Ó ember, miért vagy a szorultságodban?

 

Aki megérti, mely szorultságot rejti önmagában, az nem fog Engem többé kérlelni és Hozzám imádkozni a megkíméléséért! Felnőtté vált és megtanulja felszabadítani magát szorultságából és ezen úton megtapasztalja az Én segítségemet és támogatásomat. Szellemi szemszögből nézve a Harmadik Idő azon időszak, melyben felnőtté válnak a gyermekeim és melyben fiaimmá és leányaimmá fejlődnek. A határhelyzetek megtapasztalása feltétlen hozzásegít ehhez. Ezen szakaszban immár nem a szülők mutatják fel a határokat, hanem maga az élet, ami meg akar tanítani valamit a saját élettervnek és lélektervnek megfelelően.

 

 

A Harmadik Idő

Én, az Istenetek és mennyei Atyátok újra megemelem Szavam a Harmadik Időben,

megtisztult és letisztult csatornákon keresztül, a Harmadik Időben adott üzenetek által,

szellemtől szellemhez, amelybe Krisztus elvezeti a követőit.