Az új Ég és az új Föld

Ti emberek szabad lények vagytok! Megajándékoztalak benneteket a szabad akarattal. Ezt viszont ti magatoknak kell kiképeznetek ezen a Földön, ami a képzőintézetet jelképezi. A szabad akarat olyan mint egy nemes kő, amit magatoknak kell megmunkálnotok. Ami azt jelenti, hogy egyéni kiképzést kap. Ajándékba adtam a nemes követ, úgymond nyers állapotban. Mindenki a szabad akarat által vált egyéniséggé. Minél jobban csiszoljátok, annál inkább lesz belőle csillogó gyöngykő, boldogságotokra. Így ti vagytok boldogságotok kovácsa.

 

Ezen a kicsi Földön, a számotokra végtelen űrben raboskodik Lucifer szelleme, a ti és az Én ellenfelem. Itt, ezen a Földön még szabadon hatékonykodhat a szelleme. Lucifer, az anyagi teremtett ember, belülre nézve élő, kívülre nézve viszont merev és mozdulatlan. Belülre nézve annyit jelent, hogy a bensőjét, az anyaggá merevedett lelkét azzal a kis szellemével, ami kiteszi őt, még éppenhogy csak irányítani tudja. Ha nem így lenne, akkor halott lenne és ezzel ti is.

Kívülre nézve merev és mozdulatlan ezzel szemben azt jelenti, hogy ő maga verte láncba lelkét és immár nem képes kiszabadulni belőle. Merev tartásával mozdulatlanságba szilárdult. Az ellenetek képviselt gonoszsága és az ellenem képviselt gyűlölete képezik a merevséget. Én viszont egy irgalmas Isten vagyok és nem adom fel fáradozásomat megmentése érdekében.

 

Magától azonban már nem talál ki ebből a nyomorból. Ezért erre a Földre helyeztelek benneteket, hogy hozzájáruljatok a megmentéséhez. Ő segít nektek a szabad akarat gyöngykövének csiszolásában és fényesítésében, és ti pedig segítetek neki a gyűlölet-merevségének legyőzésében. Ezt pedig csakis a tettbéli szeretet példás életével tudjátok felmutatni neki. Csak ha már legyőzte a gyűlölet-merevségét, akkor válik mozgékonnyá a külsőre nézve és válik képessé a haza vezető útra az Atyához.

 

Ezzel itt a jó és a gonosz feszültségmezejében tartózkodtok, ég és pokol között, Isten, aki megteremtett és Sátán között, aki el akar pusztítani titeket. Ez egy kötéltánc két véglet közt. A két véglet között döntenetek kell az egyik mellett, és az teljes egészében. Egy kis pokolt, de sok eget vagy fordítva nem megy. De pont ez az, ami manapság jellemez benneteket. Így az egyik végletből a másik végletbe rohantok hangulattól függően. De az ég és a pokol nem kézzel fogható hely, hanem a lelketek állapota.

 

Döntenetek kell, vagy Mellettem vagy az ellenfelünk mellett. Ellenfelünk sok külsőséget és világit kínál nektek és ezzel ámít titeket. Én viszont rejtve tartom kincseimet, bennetek rejtve, és arra várnak, hogy felfedezzétek őket. Ezen kincsek megtalálásához el kell hagynotok a külsőt és bele kell merülnötök a szellemi világba. Szívetekbe ültetve van az istenszikrám, mely a Belém vetett hittel és az Irántam tanúsított bizalommal kezd el világítani bennetek, ami aztán áthatja az egész lényeteket. Ezután a bölcsességem fényében tevékenykedtek.

 

Lucifer, akit láthattok és foghattok, ő az anyag, az űrbéli ember, akit csakis a bensőjében láthattok. Az anyag azonban kötött és ezzel nem szabad. Ez viszont azt jelenti, hogy csak feltételesen szabad a szelleme. Ebből fakadóan csak a külső cselekvésetek és kimondott gondolataitok által képes felismerni benneteket és így befolyást gyakorolni rátok. Elcsábított titeket és továbbá is elcsábít, mivel a ti életenergiátokból él, ami nélkül nem létezhetne. De ti képesek vagytok haza vezetni őt Hozzám az Én szellememből fakadó példaképes élettel.

Ő egy tolvaj, aki megfoszt titeket az egészségetektől, mert elveszi életenergiátok egy részét és ezzel gyengít titeket. Ezt az erőhiányból ismeritek fel, a levertségből és a lehangoltságból.

 

Én, Isten, szellem vagyok, akit nem láthattok. Szellemem viszont teljesen szabad. Bennetek lakok és látok minden gondolatot, még mielőtt kimondanátok. Befolyásom rátok a halk hangom, a bennetek lévő lelkiismeret, ami közli veletek mi a jó, mi a rossz. De a döntés megmarad nálatok. Bennetek lakok és ti Én bennem.

 

Ti az Én életenergiámból éltek, amit ajándékba adok nektek. Ez az életenergia a Szent Szellem, a Bennem lévő hatalom, erő és hatás. Megvédelek benneteket az Én és a ti ellenfeletek támadásai elöl, mégpedig olyan mértékben, mint azt megengeditek.

Ebben is már látjátok azt a finom különbséget, ami felmutatja, hogy ő befolyást gyakorol tetteitekre, ami szabadságfosztást jelent, miközben Én csak biztatlak biztatlak titeket és rátok hagyom, hogy így vagy úgy, de szabadon döntsetek.

Felismeritek azt is, hogy utat keresek folytatólagosan, hogy jóra fordítsam a dolgokat és megmentsem, ami még menthető. Utána megyek minden elveszett báránynak és hazahozom, és minden romlottat aláásom a termőföldben, hogy új gyümölcsöt hozzon.

 

Nézzétek, és ez most a jelenlegi Földeteket érinti, a képzőintézeteket, aminek új gyümölcsöt kell teremtenie. Túlságosan engedékeny volt az ember az ellenfelem csábítási művészetével szemben. Elfelejtette, ki a valódi Atyja. De most megújítom a régi képzőintézetet. Igen, új Földet akarok teremteni és egy új embert. Az ember elveszett az anyagban és úgy véli, raja kívül nincs semmi. Megfeledkezett a legfontosabbról, a szellemről és a lélekről. Megállt a szellemi fejlődésben, bármennyire is csillog-villog tudományában és technikájában. Igen, pont ezek vakítják el, úgyhogy mára már újkori bálványként imádja.

 

Most történni engedem, ami már örökkévalóság óta tervben volt. Mérsékelem az anyagot és felszabadítom a szellemet. Új korszak veszi kezdetét, amelyben az Én szellemem lesz a meghatározó. Az ellenfelem gőgössége megbukik. Ő maga olyannyira belegabalyodik cselekvéseibe és hazugságaiba, hogy ezek lekötik és vele együtt mindazokat is, akik behódolnak neki. És ez az emberiség nagy részét teszi ki. Ők azok, aki ketté hasítják az emberiséget és visszaélnek velük önérdekből. Ők azok, akik mindent odaadnak szórakozásukért, testüknek hódolnak, szellemüket és lelkület azonban figyelembe sem veszik.

 

Ők maguk gondoskodnak arról, hogy a megtisztuljon tőlük a Föld talaja, hogy utána új gyümölcs keletkezhessen, ami minden rejtett szellemit felvirágoztat.

Irgalmasságom végig kíséri a bukottakat, akik elmulasztották a felfelé fejlődés célját és új lehetőséget kínál nekik a megismétlés más módján.

 

Egy új emberi nemzedéket hagyok létrejönni az új Földön a Hozzám hűek által, akiket megáldottam. Ők azok, akik véghez vitték szellemi, felfelé irányuló fejlődésüket az Irántam tanúsított szeretetben és bizalomban. Ők azok, akik hűek Hozzám és érettek rá, hogy új képzőintézetet teremtsenek Velem együtt, ahol hamarább megérik az eddig kötött szellem. Szeretetük, jó gondolataik azok, amik nagy befolyással lesznek az új Föld fejlődésére és a Földet körülvevő teremtésekre. Szent Szellemem megadja nekik az erőt ahhoz, hogy többé ne lefelé tekintsenek, hanem felfelé igyekezzenek. Ellenfelemnek többé már nincsen hatalma felettük, mert száműzetésben él, melybe saját maga gőgössége és vaksága miatt került és még hosszas ideig maradni fog.

 

Igen, Hozzám hűek, titeket megáldottalak. Ti vagytok az a kis nyáj, amely követ Engem, ti az örökkévalóságig nem fogjátok elveszíteni az életeteket. Titeket határoztam meg az új Földön való életre, ti vagytok a béke, a szabadság és az igazságosság magvai, ti köztetek lakik az Én szellemem. Ismerjétek hát fel az idők jeleit, tűrjétek türelemmel az összes intézkedést, amivel terhelnek titeket és maradjatok hűek Hozzám. Akkor megadatik nektek az új ég és az új Föld és Én ott leszek köztetek. Ámen

2022.02.15.