Teljes bizalom Bennem, Jézus Krisztusban

Az első keresztények „teljes bizalommal“ voltak Felém, Jézus Krisztushoz. Imáik az Irántam való bizalomban torkollott, és ezzel állandólagos imát képezett. Annak a tudatában, hogy közöttük tartózkodok láthatatlanul, mindenféle aggodalom nélkül végezték mindennapi életüket.

Olyannyira meg voltak győződve Jelenlétemről és egy későbbi életről szellemi formában, hogy készen álltak feláldozni életüket Értem és a tanításomért. Igen, még hőshalálba is mentek, mert tudták, hogy találkozni fognak Velem. Vágyódásuk a Velem való találkozásra illetve hogy Nálam lehessenek nagyobb volt annál a fájdalomnál, amire számítottak és amit felvállaltak. Teljesen meg voltak győződve az ez utáni életről. Teljességében megbíztak Bennem. Így hát nem is érezték hőshalálukat. Dalokat énekeltek a Colosseumban az állatok előtt, melyek elé vetették őket, hogy széttépjék őket. Hasonló volt a sorsuk a középkor keresztényeinek a máglyákon és az újkorban a gyűjtő táborokban. Imádkoztak és dalokat énekeltek a halál várta előtt.

„Teljességes bizalmuk“ volt az oka ennek. Velük voltam és sokkállapotba helyeztem őket, ami elvette fájdalmukat. Ezek a keresztények akkoriban még kisebbségben voltak, mély hittel rendelkeztek és Én reám építettek.

 

És ma? Egész földrészek nevezik magukat kereszténynek, de a Belém vetett bizalmukat legtöbbjük elvesztette. Ezek az úgynevezett egyházi keresztények, akiket átjárt az anyagiság járványa, akik szívesen közreműködnek a papok színjátékában, mert az oly ünnepies. Mindez csak színjáték. Ez nem az a hit, amiről Én beszélek. Így nem is jöhet létre egy igazi hit.

 

Olyan hitet kívánok, amely olyan mélyre hatol a tudatban, hogy a végén csak a határtalan szeretet és a teljes bizalom az, ami megmarad. Ahol ezek nincsenek, ott imádkozni sem tudtok. Az ajkatokat elhagyó kelepelés és üres szavak nem ima, mit meghallanék, mire hallgatnék. Szívetekkel kell imádkoznotok. Szívetek, ahol otthon vannak lelketek érzései, kapcsolatban van Velem; ha eljön Hozzám alázattal és megkér, akkor teljes szívből segíteni fogok. De ne a szátokkal imádkozzatok és közben kiagyaltok más-más terveket fejetekben, az ilyesféle imák mind haszna veszett idő pocsékolás. Ezeket meg sem hallom!

 

Sokan manapság hátat fordítanak az egyházaknak, mert átláttak a papok színjátékán. Ahelyett, hogy elvezetnék Hozzám a keresztényeket, inkább elüldözik őket Tőlem, mert az ő hitük is gyenge, ha van nekik egyáltalán. Emiatt szétbomlanak a keresztény egyházak és ezen formájukban halál a végzetük.

 

Így hát átjárok a sorokon és keresem a Számomra megfelelő eszközöket, akik még meggyőződtek Rólam és élik imájukban a valódi kereszténységet.

Kereslek benneteket, ti, kik hűségesek maradtatok Hozzám! Gyertek, kézen foglak titeket és vezetlek benneteket. Ne vesszetek el Számomra! Ti vagytok a mustármagok, melyeknek még bőséges termést kell hozniuk. Ti vagytok az élő egyház, amit szívetekben hordotok. Templommá avattátok Nekem a szíveteket. Építek reátok, mert ti megbíztok Bennem.

 

Ezzel elmondom nektek, mennyire végtelen nagy az irántatok érzett szeretetem. Nem kell félnetek a jövőtöktől, mert teljesítem nektek mindazt, amire megkértek Engem. Boldognak akarlak látni benneteket és szívetek templomába helyezem a békémet, amit előkészítettetek Nekem jó tetteitekkel és felebarátaitok iránti szeretetekkel. Mert amit az Én legkisebb testvéreimmel tettetek, azt Velem tettétek és ezt végtelennyire meghálálom nektek.

Ez az igazi egyház, ami az Enyém, benne szívesen helyet foglalok.

Tudom azt is, még nem mondhatja el magáról mindegyikőtök: „teljesen megbízok Benned, Atyám.“ De azt is tudom, egy egészséges mag rejlik bennetek, amely még jól megmunkálható. Mély hittel rendelkeztek, csak még növekednie kell bennetek a bizalomnak, amire szükségetek van az Én segítségemre. Igen, bizonyosságot kell nyernie számotokra a bizalomnak, hogy mindig is számíthassatok Velem.

 

Így hát vezetni foglak titeket és észre fogtok venni, fel fogtok ismerni Engem olyan mértékben, hogy minden kétség elfoszlik. Úgy foglak vezetni titeket, hogy minden a javatokra váljék. Nem fogom teljesíteni minden kívánságotokat úgy, ahogyan azt kifestetek magatoknak és a teljesítését kéritek Tőlem, sokkal inkább irányítani fogom őket úgy, hogy azok a javatokra váljanak. Minél jobban megbíztok Bennem, annál inkább lehullanak rólatok az aggodalmak jövőtök iránt és a világi kívánságaitok fogyóban lesznek. Szerényen és egyszerűen fogtok gondoskodni magatokról, kevéssel is beélitek majd. Amint lehullanak rólatok az aggodalmak és a világi kívánságok, máris derültebben és megkönnyebbülten járjátok földi életeteket.

 

Ez aztán már az átmenet az új szellemi korszakba, ami számotokra már kezdetét vette. Kapcsolatban maradtok Velem, létrejön egy bensőséges kötődés Velem, Jézus Atyátokkal, ami magát a helyes imát jelképezi számotokra. Már nem a szátokkal imádkoztok, hanem mindent megbeszéltek Velem egyszerű módon, mint az apátokkal és anyátokkal, akikben megbíztok. Mindent Reám fogtok bízni, mert szerettek Engem és teljes egészében megbíztok Bennem.

Igen, a bizalom egy olyas valami, amit kívánok tőletek, másképp nem tudlak támogatni titeket teljes mértékben. Másképp nem tud hatni bennetek a szeretetem.

Ezalatt is érvényes a törvény örökkön-örökké: „a szeretet, hogy hatékony lehessen, nem ütközhet ellenállásba“. Végtelen szeretetem nagyon is nagylelkű, de érzékeny is, úgyhogy számára a bizalom hiánya ellenállás jelent és nem képes teljes mértékben hatékony lenni.

 

Minden egyes gyermekemről gondoskodok és „utána megyek minden elveszett bárányomnak“, azaz minden gyermekemet elfogadom olyannak, amilyen. Ezért is gyertek ti is Hozzám és adjátok magatokat úgy, amilyenek vagytok. Beszéljetek Velem, ahogyan nőtt a csőrötök. Gondoljatok rá, mégis az Atyátok az, akivel beszéltek, akiben megbíztok. Nem is várok el tőletek semmiféle szent, megjátszott cselekvést mielőtt eljöttök Hozzám. Maradjatok hitelesek! Hisz jobban ismerlek benneteket mint ti magatok, épp ezért nem kell elváltoznotok.

Aki viszont így jön el Hozzám, ő hozzá mindig is úgy fogok szembesülni, mint Atya a gyermekéhez és gondját viselem.

Ámen

2022.02.10.