Az Úr eljövetele … Elragadtatás …

BD – 1953.10.30.
5799. – Az Úr eljövetele … Elragadtatás …

 

Látni fogjátok eljövetelemet a felhőkben … le fog ereszkedni hozzátok a szellemi birodalom; mert ti, akik hűek maradtok Hozzám a végig, tit már a szellemi birodalom lakóihoz számítotok, habár még húsbeli testet hordotok … ti akkor elértétek az érettséget, hogy láthattok Engem szemtől-szembe … De felhők közé rejtve jövök el elétek … Mert fényem teljes bőségét még nem tudjátok elviselni, habár láthattok Engem, anélkül hogy elmúlnátok.

 

Az elragadtatás és a Földre való újbóli eljövetelem történése csak az Én hívőim számára érthető és emiatt hihető. És habár újra és újra megindoklom és megpróbálom elmagyarázni nektek ezen végső eseményeimet … E Föld emberei nem fognak elfogadni semmi szokatlant, természetellenest, mivel nem értik meg ami szellemi, mert nekik nem tud megnyilatkozni semmi szellemi … És ezért Engem se fognak tudni megtekinteni, miközben ti, hívőim, ujjongva és vágyakozva ki fogjátok nyújtani Felém kezeteket … Ők semmit nem látnak …

 

Azonban az elragadtatás történése nem lesz rejtve előlük és nagy rémületbe fogja ejteni őket … mivel ez is természetellenes, hogy ti Felém lebegtek, hogy Én Hozzám húzlak titeket és testetek tehát élvehagyja el a Földet, fel a magasba, a fény felé. De még a fényt se látják meg a hitetlenek, mert a fény nem tér be oda, ahol még ellenállásba ütközik. Mert az elragadtatás eseménye is, a legszokatlanabb megélés e Földön, megtéríthetné azon embereket, akik tudomást szereztek róla, habár nem fogadták el azt … Az utolsó percben kelt vele foglalkozó röpke gondolat is ösztönözhetné az embert, hogy hívást intézzen Felém, és megmentődne a pusztulás elől … Ezért is hagyom, hogy láthatóan menjen végbe az elragadtatás, minden megmentési lehetőség kihasználása végett. De már túlságosan megkeményedett az emberek szíve, hogy képesek lennének felismerni az Én szeretetemet … Ti viszont lássatok Engem … és feledésbe megy minden szenvedés, mivel most már nem e Föld lakói vagytok, hanem birodalmamé, mivel befogad titeket a béke azon helye, mely nem juttatja eszetekbe a régi világot …

 

A felhőkben való eljövetelem már a mennybemenetelem óta meg lett hirdetve nektek embereknek … és mindig vártak Rám az Enyéim … Az eljövetelem viszont e Föld végét is jelenti és csak egy megváltási időszak lejártával vagyok várható, mert az „eljövetelem“ a véget jelenti és az „elragadtatás“ egy új időszak kezdetét … mivel felismerhetőnek kell lennie minden követelménynek, melyek szükségesek a földi teremtések feloszlásához. Mert se a Földre való eljövetelem, se az Enyéim elragadtatása nem történhetett meg, míg el nem jött az emberek számára a végleges ítéletnap … mivel mindkét jelenés hitbeli kényszert (jelentett volna) jelentene a még élő emberek számára és mivel nem engedek megtörténni semmi szokatlant, hogy Belém vetett hitre mozdítsam az embereket … Csak e Földön való utolsó vég volt erre előre tervezve, és csak az utolsó vég érlelte be a szellemek különválását … És akkor Magam jövök el az Enyéimhez és elhozom őket, hogy ki legyenek emelve a legnagyobb bajból, hogy megkapják jutalmukat hűségükért … és ujjonganak és dicsérik Őt, Akit most megláthatnak teljes gyönyörűségében … Ámen

 

Isteni kinyilatkoztatás Bertha Dudde által

„Kezdetben volt a Szó …. Egy dicsőítő ének a Menny és a Föld Teremtőjének ….

Ti mindannyian az Ő teremtményei vagytok, akik egyvalamikor elvesződtek ….

És Ő nem fog nyugodni mindaddig, míg vissza nem nyerte minden egyes bárányát …“