Világi tudás értéktelensége a túlvilágon …

BD – 1953.11.04.
5801. – Világi tudás értéktelensége a túlvilágon …

 

Ne becsüljétek túl magasra földi tudásotokat, mert semmit nem tudtok kezdeni vele az örökkévalóságban. Habár hasznát vehetitek földi életetek során, de ha nem arra használjátok fel, hogy szellemi tudásra tegyetek szert, miáltal azon felismerésre juttok a földi tudás által, hogy Isten teremtményei vagytok, és azután törekedtek elérni a teljes igazságot, ami Istenből ered, nem fogtok előnyben részesülni, mikor betértek a szellemi birodalomba. De azon szellemi tudás is földi tudásnak számítandó, amit csakis értelemszerűen nyertetek el … ami tehát igenis szellemi gondokat érint, azonban mint minden más földi tudás is, tanulmányok által lett elnyerve egy szakmai tevékenység céljából …

 

És ha meg is tanulnátok kívülről apáitok könyvét, ha igyekeznétek is újból megmagyarázni az Isteni Szót próféciai kijelentések alapján, ha minden egyes szavát tudnátok értelemszerűen, mindezt nem lehet magasabban értékelni, mint minden más tudást, aminek tartalma nem szellemi gondokról szól. Mert a végén csak azon rész marad a léleknek, amit önérdektelen szeretet-tevékenységből arattatok bölcsességben … a léleknek csak az marad, amit a szellem közvetíteni tudott neki benne. És ez nem követel meg világi tanulmányt, se éles értelmi gondolkodást és szokatlan emlékezőképességet … Mert a szellem megadja neki, amire csak szüksége van …

 

És mit használ nektek a gazdagság, amit odaát nem tudtok felhasználni … halott tudás ez, nem ad nektek fényt, és a Földön még bizonyítani se tudjátok e tudás igazságát, amíg szellemetek nem közvetíti nektek a helyes felismerést és ítélőképességet … De ezen szellemmel magatoknak kell elkezdeni foglalkoznotok, lehetővé kell tennetek számára, hogy kinyilvánulhasson felétek … Csak azután lesz fény bennetek és fényesen sugárzó fényt fogtok terjeszteni betérésetekkor a szellemi birodalomba.

 

Áldott viszont, aki oktatni engedte magát a szellem által és ezzel egyidőben kereste földi tudásának bővítését … ő sok gondolatbeli javakat fog kapni, ő földi viszonylatban is tudást fog feltárni, ha törekvése elsősorban szellemi javak elnyerésére irányul … És ő mindenféle tudását valóságosan áldáshozóan fogja felhasználni, amint befejeződött a földi élete … A szellemi birodalomban aztán szét fog tudni osztani mindent, amit eltulajdonított, mert újból csak vezetően és tanítóan fog ráhatni az emberekre, akik hozzá hasonlóan kutatnak és igyekeznek Isten és az igazság iránti vágyódásban … Ámen

Isteni kinyilatkoztatás Bertha Dudde által

„Kezdetben volt a Szó …. Egy dicsőítő ének a Menny és a Föld Teremtőjének ….

Ti mindannyian az Ő teremtményei vagytok, akik egyvalamikor elvesződtek ….

És Ő nem fog nyugodni mindaddig, míg vissza nem nyerte minden egyes bárányát …“