Sátán szolgái …

BD – 1953.09.25.
5775. – Sátán szolgái …

 

Milyen alap mélyre süllyedtek azon emberek, akiknek nem szent már embertársaik élete … akik kegyetlenül bírákká emelik magukat fivéreik felett és önkényesen ítélkeznek, megfosztják őket szabadságuktól és kárt tesznek testükben és lelkükben … Ezek a Sátán szándékos szolgái, ördögi jellemmel, minden szeretet nélkülözésében, igazságtalanok gondolkodásban és tettben … Ezek valóban ördöggé vált emberek, akik nem érdemelnek többé irgalmat és ezért ártalmatlanná kell tenni őket, amint ennek eljött az ideje … Őket használja fel az Isten ellenfele, ők meg önszántukból elvégzik, amire ráveszi őket …

 

Nincsen már szeretet az emberek között és még kevésbé igazságosság, mindenki csak a saját előnyét keresi és kierőszakolja embertársai kárára … És ezek már nem egyedi esetek, hanem ebbe az irányba halad az egész emberiség, bár nem mindig nyilvánvalóan, gondolatokban viszont ugyanannyi ember vétkez, akik nem vetik meg vagy nem ítélik el, ami nyilvánvalóan a Sátán tevékenysége. A világ hozzá szokott a gaztettekhez, melyek égbe kiáltanak … Eltűri őket, ahelyett hogy fellépne ellenük, nem segít, ahol segítségre lenne szükség … És az ördögök száma meg napról-napra növekszik, és a rossz tettük gyarapodik … Eljön viszont azon idő, amikor mindenkinek felelnie kell Isten előtt, ahol senki se tud elbújni Előle és nyilvánvalóvá válik minden gaztett …

 

Az emberek nem hisznek már az Istenben, nem hisznek bíróban, Aki előtt felelniük kell, és és nem hisznek megtorlásban … Viszont minden lyukas garast vissza kell majd fizetniük tartozásukból, semmi sem lesz nekik elengedve, minden igazságtalanság vezeklést követel, és azon szabadság, mellyel visszaéltek, az átalakul rabsággá, amit örök időkig el kell aztán viselniük, mivel másképp nem lehet törleszteni bűnüket, mert máshogyan nem térhetnek javulásra.

 

Csak a legmélyebbre süllyedtnek kell elviselnie efféle kínt, de ezen Föld vége előtt elérik az emberek ezt a legmélyebb mélyt, és a Föld csak ezeket az ördögöket fogja tudni felmutatni az Istenhez hűek kicsiny seregén kívül, miközben előbbiek annak a képviselői, aki tombol a Földön, mert tudja, hogy már nincs sok ideje … Ez viszont már most félreérthetetlenül tevékenykedik, mert szörnyűségekre veszi rá az embereket, hazugságra és ármánykodásra, legnagyobb bajba juttatja az embereket, akik nem az ő akaratát teljesítik … A Sátán megtestesült segédjeiben és segédjei segédjeiben. És a világ tele van bűnnel …

 

Elkezdődött a nyomor ideje, ami bejelenti a véget, és úgy fog lezajlani, mint ahogy az meg lett hirdetve szóban és írásban … Be fog következni azok üldöztetése, akik nem teljesít az ő akaratát, akik hűek maradnak Istenhez és Őt akarják szolgálni, és akiknek ezzel ki kell bírniuk egy harcbeli időt, ami maga Isten ellen irányul … De aztán el is érkezik a vég, akkor beteljesült az idő, és véget vesz Sátán tevékenysége … Akkor eljön az ítélet napja, ahol megkövetelik az elszámoltatást, ahol mindent kiegyenlít Isten igazságossága, ahol mindenki azt fogja kapni, amit megérdemel … Ámen

Isteni kinyilatkoztatás Bertha Dudde által

„Kezdetben volt a Szó …. Egy dicsőítő ének a Menny és a Föld Teremtőjének ….

Ti mindannyian az Ő teremtményei vagytok, akik egyvalamikor elvesződtek ….

És Ő nem fog nyugodni mindaddig, míg vissza nem nyerte minden egyes bárányát …“