„Az utolsó hét év a Földön“ dióhéjban

Egy megváltási időszaknak és ezzel ezen világnak a vége közvetlen közel van … amire már évezredekkel ezelőtt felhívta figyelmünket az Isten próféták által. Valamikor jelenidővé fog válni ez a jövő. Mi ebben az időben élünk … És ma sem közli az ÚR se az időt, se az órát, mert akkor az emberek egy értéktelen istenhitre kényszerülnének; emiatt figyelmeztetést és utalásokat ad jeleire a természetben.

 

Már mindig is így volt: az Isten mindig is meghirdette és ma is meghirdeti Szava által, de jelek által is még a világmegrázó események előtt mindazt, ami meg fog történni … és ez így nem csoda, hanem tulajdonképpen teljesen magától értetődő dolog, hogy a mennyei Atyánk szava által felmutatja nekünk prófétáján keresztül az idők közvetlen vége előtt, ami hamarosan történni fog, mert egyszer valamikor bekövetkezik a többször bejelentett esemény, a világnak vége. És magától értetődően se az egyház, se a világ nem akar tudomást venni róla … és mégis csak szaporodnak a jelek, melyekről ír a Biblia, és emiatt jó tudni, mi az ÚR mondanivalója a mi nemzedékünk számára, a világi szervezeteken kívül.

 

Az elmúlt évszázadokban az ÚR több szolgálója is fogadta szívében az Ő hangját és a német nyelvű területek nemzedékeinek, melyek most meg fogják élni a véget, Dudde Bertha fogadta szívében nap mint nap az Isten tollbamondását (*1937 – +1965), hogy beteljesüljön a prófécia a Szent Írásban … mégpedig, hogy az Isten, mielőtt bekövetkezik valami nagy történés, figyelmezteti az embereket minden nyelvterületen az Ő eszközein keresztül, hogy meglehessen még menteni egy-két lelket. Kinyilatkoztatja nekünk földi életünk értelmét és célját, Megváltási Tervét Jézus Krisztus által, akiben húsba öltözött az Isten, de ezen világ végét is.

 

A végső idők lefolyása csupán kis részét teszi ki az összesen 9030 közléseknek … és ezek szerint a következő menetele lesz a végső idők történéseinek címszavakban:

 

Isten beavatkozása – Egy világra terjedő katasztrófa meghirdetése, amilyet a világ még nem élt meg, a megjövendölt „ellenség az egekből“ által … egy csillag, melynek közeledtével a Földhöz romokba fog heverni az egész világ, rá lesz szabadítva az emberiségre mind a négy elem, egyetlen kő sem fog a másikon maradni.

 

Hogy miért? A nemzetek közt tomboló világháború befejeztére, az uralkodók rémületére, ami azután kezdődik hirtelen és senki számára sem kezelhetően, miután „elhunyt egy földi uralkodó“.

 

(Kivonat) Ha hírt kaptok egy földi uralkodó haláláról, akkor elérkeztetek azon időponthoz, amit a vég kezdetének neveznétek. Akkor tűzfészekké válik a világ, felcsapnak a lángok, gátlástalanul fog tombolni a gyűlölet, és borzalom fogja el az emberiséget, mivel nem lát kiutat többé a veszélyből, ami elkerülhetetlen … BD 4493

 

„Megtörtént. És lőnek zendülések és mennydörgések és villámlások; és lőn nagy földindulás, amilyen nem volt, mióta az emberek a földön vannak, ilyen földindulás, ilyen nagy.“ Jelenések könyve 16:18

 

A katasztrófa menete – Maga az Isten nyilatkozza ki nekünk a jövendő nagy katasztrófa előjeleit és menetét és magyarázatot ad róla.

 

(Kivonat) Egy természeti katasztrófa keresi fel a Földet és elszakítja egymástól a harcosokat; egy olyan hatalommal fognak szemben állni, mely ellen tehetetlen mindegyik civakodó … csupán néhány óra hosszát fog tartani ez a fejlemény, de egy teljesen megváltozott világhelyzetet fog teremteni, teljesen megváltozott körülményeket és egy kezdetben áttekinthetetlen zűrzavart, legnagyobb földi ínséget és kimondhatatlanul nagy szomorúságot és szükségállapotot az emberek között. BD 4493

 

„Mindjárt pedig ama napok nyomorúságai után a nap elsötétedik, és a hold nem fénylik, és a csillagok az égről lehullanak, és az egeknek erősségei megrendülnek.“ Máté 24:29

 

A hitháború – Az ajak szerinti és formakeresztények hitvesztése és a jutalmuk a világban … Az igazi hívők ínsége, üldözése és védelme Isten által a tomboló elemek okozta nagy világkatasztrófa után, amit egy csillag oldott ki, mely láthatóan közeledett a Föld felé.

 

Az Antikrisztus – Sátán/Lucifer személyes megjelenése emberformában a nagy katasztrófa után és ezzel a jelenidő világának vége előtt e Földön.

 

Krisztus elöljárója – Egy időbeni megjelenése Jánosnak/Éliásnak, aki az utolsó hívó a világsivatagban – Küldetése és vége.

 

Krisztus újra eljövetele – Minden igaz hívő számára látható újra eljövetele Megváltónknak, Jézus Krisztusnak.

 

„És akkor feltetszik az ember Fiának jele az égen. És akkor sír a föld minden nemzetsége, és meglátják az embernek Fiát eljőni az ég felhőiben nagy hatalommal és dicsőséggel.“ Máté 24:30

 

A Föld átalakulása – Az emberek maguk azok, akik előidézik minden élet pusztulását a Földön, azáltal, hogy kísérleteket végeznek a Föld mélyében, amit az Isten megenged és ami által önmaguk felett mondanak ítéletet Sátán azon követői. Minden élő a Földön tűzlabdában vész el.

 

Az újbóli száműzetés – Minden lélek feloszlatása. Mely elpazarolták életüket a Földön, ahelyett, hogy tökéletesedtek volna. Száműzésük az Új Föld anyagi formájába az Isten újbóli irgalmi vonása.

 

Az Új Föld – Az előtte elragadottak az Új Földön lesznek elhelyezve új emberi fajként, ami az Isten akaratából új paradicsomként jön létre, ahogyan meg van írva:

 

„Ezután láték új eget és új földet; mert az első ég és az első föld elmúlt vala; és a tenger többé nem vala.“ Jel. 21:1