Hitetlenség a vég iránt …

BD – 1955.01.24.
6174. – Hitetlenség a vég iránt …

 

Az emberek nem akarják elhinni, hogy oly közel állnak a vég előtt, nem akarják elhinni, hogy olyan dolgok fognak megtörténni, amiket lehetetlennek tartanak, hogy egy teljesen új időszak veszi kezdetét, egy olyan idő, ahol teljesen más körülmények lesznek az emberek között, egy olyan idő, ahol béke van és harmónia … és semmi sem emlékeztet többé azon harcra a Földön, ami megelőzi ezt az új időt. Nehéz is elhinniük az embereknek a földfelület teljes körű átalakítását, egy úgynevezett pusztulást … mivel még az élet közepett állnak és ezzel oly távol a szellemitől, hogy nem nekik világossá tenni az összefüggéseket …

 

Nem tudják, hogy szükségessé vált egy változás, egy fordulat és hogy saját maguk adnak okot rá hitetlenségük által, a teljesen szellemet nélkülöző állapot által … Kizárólag a földi világ mozgatja gondolkodásukat, és elpusztíthatatlannak tartják ezt a földi világot … És mégis meg fogják élni, átalakulások fognak végbemenni földileg és szellemileg … azaz minden földi pusztítás befolyással hat a szellemire, ami szintúgy változáson megy keresztül tartózkodásán …

 

Az emberek meg fogják élni, amit nem akarnak elhinni … de a benne való hit ösztönözné őket arra, hogy megváltozzanak, úgyhogy attól, amit megélnek aztán, nem kell félniük, mert nem lenne a kárukra … miközben a hitetlen embereket ez egészen érzékenyen érintené, anélkül hogy tudnának védekezni, és egyre csak közelebb jön a vég … A jelek szaporodnak, és mindenki felfigyelhetne rájuk … A nyomor egyre csak növekedni fog … az emberek fel fognak riadni nyugalmukból … Minden egyes ember gondolkodása megrázkódik a különféle események által … A természet kinyilvánul a közömböseknek szánt figyelmeztetésként …

 

A sors sokszor könyörtelennek fog bizonyulni, de sohasem ok nélkül … Minden csak azt szolgálja, hogy felzavarja az embereket közömbös állapotokból, odafordítsa gondolkodásukat a bekövetkezőre, amiről van ismertségük, csak nem hisznek benne … És mindegyikük segítséget kap a végben való hit elnyerésére … de egyetlen ember sem kap majd olyannyira nyilvánvaló bizonyítékot, hogy rákényszerül igaznak tartani a vég felőli bejelentést …

 

Mindenki el fogja tudni hinni, aki követi az emberek szellemi fejlődését … mindenki, aki nem csak földileg-anyagilag veszi szemügyre a történéséket, hanem kapcsolatba hozza az emberek szellemi állapotával … mindenki, aki egyáltalán hisz egy Istenben, Aki irányítja az emberek sorsát … Ezek számára inkább lesz valószínű a vég, mint egy folytatás ugyanezen pályán, ami soha többet nem vezethet jó befejezéshez. El fog jönni a vég, és jó annak, aki számol vele és felkészül testi életének korai elveszítésére … Mert utóbbi többet fog nyerni, mint amit elvesznek tőle, és nem fog elvesződni … Ámen

 

Isteni kinyilatkoztatás Bertha Dudde által

„Kezdetben volt a Szó …. Egy dicsőítő ének a Menny és a Föld Teremtőjének ….

Ti mindannyian az Ő teremtményei vagytok, akik egyvalamikor elvesződtek ….

És Ő nem fog nyugodni mindaddig, míg vissza nem nyerte minden egyes bárányát …“