Eliám szól hozzánk a szeretet tudatközpontjából

Kapcsolat 2018.09.23-án

Arc (1):

 

Egy hegyi tó ereszkedett le felülről lelki látómezőmbe. A hegyi tó környéke nem volt látható. Azonban tisztán láttam a körvonalát és ahogy leereszkedett, egészen az aljáig láttam a tiszta vízen keresztül.

 

Odalent az alján láttam egy szívet, és ez a szív sok apró vízgömböt pumpált fel a tó aljáról fel a víz felületére. A víz felülete aztán felszabadította őket és csupa kis erőörvények váltak láthatóvá.

 

Amint ránéztem ezekre az erőörvényekre, olyan érzésem támadt, mintha a szívem kapcsolatba lenne a tó alján lévő szívvel. Igen, olyan érzés volt, mintha a szívem össze lenne fonódva ezzel a nagy szívvel és formát öltött bennem egy szó, mégpedig: „Kettős szív“.

 

És amikor újra lenéztem a tó aljára, felismertem, hogy csak látszólag nem volt teste a szívnek. Nem tudtam felismerni a szívet magába foglaló testet, mivel olyan fényből volt, mai a felülmúlta a felismerésemet. És újra formálódott bennem egy szó, mégpedig: „Jézus szíve!“

 

A vízgömbök elérték a szívemet és olyan volt, mintha minden vízgömb egy betű lenne és ezekből a betűkből szavak formálódtak, mégpedig: „Kezdetben volt az szó és a szó Istennél volt és az Isten a szó. Ebből a szóból lett minden ami van és örökkön lesz is!“

 

Ekkor felismertem, hogy lenézhettem a forrásra, ahonnan a szavak jönnek, amiket leírhatok – a szeretet szavai!

 

Szavak:

 

Halld meg szíveddel és csodálkozz, mert te láthattál, hogy megértsd és azok is megértsék, akik ezen szavakat olvassák. Az élet ősforrásából áramlik az Örök Szó minden teremtésbe és minden teremtés beteljesedést nyer a szó által. Nincs oly része a teremtésnek, melyben nem lenne jelen ez a szó. Mert csakis ott adatik teremtés, ahol jelen van a szó és szó nélkül nincs teremtés.

 

Jézus(2) ezen szó látható megjelenése s így eljött ezen világba a szó és a világ nem ismerte fel. Még ma is csak kevesen ismerik fel, hogy ez a szó kapcsolatban van a szívvel, ahogy te magad láttad – a kettős szív.

 

Ő a szőlőtő, a teremtés pedig a venyige. A szőlőtő szilárdan áll a talajban és a gyökere mélyen a földbe ér. Lásd, a talaj minden teremtés alapja, és így minden ami van, ebből a talajból jött létre.

 

Így minden szellem egy részszellem az ősszellemből és az ősszellem az őstalaj, amiből minden származik és ahová minden igyekszik. Ő az élet forrása és egyben a célpont is. Mivel Ő van, van minden más is.

 

Még több ilyen magyarázatot tudnék – Eliám – neked mesélni, hogy tovább add őket. Még számtalan sok képet tudnék neked rajzolni, hogy megértsd, mik az összefüggések a teremtésben, és hogyan születik folytatólagosan újjá ez a teremtés a renddel és az akarattal alapként, miközben mégis ugyanaz a szellemi teremtés marad.

 

De elmesélem neked mi történik, ha megélhetjük az Urat a mi síkunkon. Teljes alakjában látjuk Őt. Csend veszi körül, mely végtelenül tágas és békés, és mégis állandó kapcsolat van Ő közte és mi köztünk. Ha közepettünk áll, állandó kapcsolat áll fenn, de szavak nélkül, ahogy értelmeznétek. Teljes létünk felveszi Őt. Reánk tekint, belenéz létünk mélyébe, és ez a tekintet kitölt bennünket. Szemei mint hegyi tavak és tükröződik bennük a létünk az egész teremtés részeként.

 

Ki se kell mondania a szót, mi értjük mit mond. Ő jelen van és ez a jelenlét kitölt bennünket és élénk képek formálódnak önmagunkban és ezekben az élénk képekben láthatóvá válik számunkra, mily bőséget tart fenn számunkra.

 

Ez tisztán tudás bennünk és ez a tisztán tudás olyan, mint egy élénk, pulzáló teremtés. Igen, ez a teremtési rész Őbelőle, ami mi vagyunk és mi védettnek tudjuk magunkat ebben a tudásban. Ebből a tudásból kifolyólag növekszik a készenlét, hogy Őt szolgáljuk. Igen, ebből a tudásból nő ki a szeretet Ő iránt újból és újból, és visszatükröződik az egész létünkben.

 

Tudjuk, hogy ezt az ajándékot szeretet megérzésként, spirituális érzésként, szeretetteljes vágyódásként tovább adhatjuk minden szintnek és síknak, melyekkel kapcsolatban vagyunk. Az én síkomon lévé testvéreimmel ugyanígy tartom a kapcsolatot. Felismerjük egymást létünk színében és már lehetetlen a hamisság. S mégis állandó szeretetbéli és bölcsességbéli növekedésben vagyunk, igyekezve az isteni szív felé.

 

Tehát ha szavakat közlök veled, akkor ez éppen így történik, de mégis szükség van az anyagi teremtésben a felruházásra, hogy létrejöhessen benned egy „emberi szó“. Ez a külső emberi szó a tartály, az ember számára hallható hang, mely segítségével hallhatóvá válik a kapcsolat a ti szinteteken. S mégis rejtett a valódi információ ebben a hangban.

 

Nektek embereknek oly gyakran szükségetek van magyarázatokra, a szavak értelmezésére, hogy kibontakozzon bennetek a belső értelem. Nálunk erre már nincs szükség. És halld: „Ezekre a szintekre fejlődjetek fel!“

 

Az Úr beszélt a halál rejtélyéről. Emlékszel rá. Ha felbomlik az anyagi test, akkor működésbe lép a lélektest a sok fátylaival és ráncaival. Már ezen a pontos is megváltozik a kapcsolat. A lélek a ruhája külsején hordja láthatóan minden tapasztalatát. Már itt sincsen szükség anyagi szavakra, hogy világossá váljon, kivel állunk szemben.

 

S ha a lélek most sorjában levetkőzi fátylait, akkor egyre kivehetőbben előjön a belső élet és akkor mindegyikőtök számára láthatóvá válik a jó Úr, az Örök Pásztor, és majd meglátjátok szemében az „örök élet tavát“!

 

Ha közepettünk van a jó Úr, mi is csendesek vagyunk és ebben a csendben lehetővé válik az egyesülés. Lehetek hát ti is csendesek. Forduljatok a bensőt felé és legyetek csendesek. Olyannyira legyetek csendesek, hogy lenyugodott vízfelületnek látszódjon a lelketek.

 

Azután felismeritek, hogy egy kettős szív dobog ezen tó alján, ezen végtelen mély tó alján. A ti szívetek egybefonódva Jézus szívével. Szívetek egy kettős spirállal kapcsolódik Jézus szívével. Mindegyikünk szíve ekképp fonódik egybe Ővele.

 

Ez a kapcsolat mindig adatott. Őfelőle mindig fennáll ez a kapcsolat, más különb nem lenne lehetséges az élet. Ti, csakis ti tehetitek láthatatlanná ezt az összeköttetést(3), miképp elfordultok az élet közepétől, ami Ő maga.

 

Így a hazatérés a középpontba, az Ő felé fordulás mindig egyet jelent a visszafordulással (megtéréssel) azon ember számára, aki elfordult Tőle.

 

Sokan eltávolodtak a saját létük központjától, és mégis mindig köztetek van Ő, úgymint mi is, az Ő szolgálói. Bármennyire messze elvándoroltok, elfordultok az élet központjától, Ő itt van, jelen van!

 

Nem azt mondja mindig?: „Itt vagyok!“ Fivérem, nővérem, ez az igazság. Ez az igazság Istenből és én – Eliám – kiállok ezen igazság mellett.

 

Áldva legyetek az Ő békéjével!

 

Ámen. Ámen. Ámen.

 

(1) Arc: Hirtelen látható jelenés; a történés hosszasabb ideig megmarad az emlékezetben

(2) E név megnevezésekor azon érzésem támadt, mintha nagyra nyílna a teremtés, hogy magába szippantsa Isten szeretetét

(3) Elfordulás Istentől, és a mi szemszögünkből emiatt szétkapcsolt az összeköttetés Ővele