Kérjetek, és megbocsájtatik!

Halld meg népem: „Olyan utakon jártok, amelyeket nem ismertek teljességében!“

Halld meg népem: „Ítélkeztek a világ felett, pedig nem is ismeritek!“

Halld meg népem: „Hisztek, s hitetek mégis oly gyenge és üres.“

 

Kérjétek Tőlem, hogy erősítsem hiteteket, hogy ezen erősséggel felvértezve járhassatok világotok terén és idején át. Imádkozzatok, hogy felvilágosítson benneteket a szellem és megértsétek, mi mindent tart készen számotokra a tér és az idő. Ez egy „időszak teli zűrzavarral, egy időszak teli hitetlenséggel!“ De ti ne féljetek!

 

Mellétek állítottam az angyalomat, hogy vezessen és irányítson benneteket. Gondoljatok arra, hogy sosem vagytok egyedül, történjen is bármi térben és időben. Tudjátok és ne felejtsétek soha: „Ez az angyal az Én akaratom megnyilvánulása, hogy a teremtményeimet mindig körülvegye egy kísérő a fényes birodalmakból. Ő a belvilág hírnöke azok számára, akik a külvilágban élnek!“

 

De ma, a mai napon, ezen órában beszélni akarok veled, hogy felismerd, mennyire átszőttek azon világok, melyek az emberi látásotok mögött rejlenek, s azok mennyire beleérnek a ti világotokba. Igen, egymásba szőttek mint egy háló, és csak egy vékony fátyol válassza el egymástól a két látómezőt. Számotokra, kik a világra néző oldalán éltek a fátyolnak, sűrű, vastag a fátyol. Azok számára, kik a másik oldalon élnek, nem látható a fátyol, és emiatt sokuk – önhatalmúan – beavatkoznak a világotokba. Többetek azt hiszi, és a vallások ezt hirdetik nekik, hogy az úgynevezett holtak elmentek és nincs befolyásuk többé a világotokra. Ó, mily tévedés.

 

Nézzétek csak meg a jelenleg tomboló háborúkat a Földön, és valóban, azt mondom nektek, ezek a háborúk nem csak ezen anyagi Föld harcmezein folynak. Ellenkezőleg, ezek a háborúk azért is folynak, mert gyakran az anyagi Földdel határos mezőkben törnek ki és ott kezdeményezik őket. Képzeljétek csak el, meghal egy gyűlölet teli ember és átkerül a túlvilágba. Vajon hová fog megérkezni?

 

Azon területekre, ahol a tudatszintjéhez képest otthon van! Gyűlölete nem szűnik meg a testi halálával. Megmarad neki tudatállapotban. És vajon mihez kezd most ez a „gyűlölet teli ember“? Megpróbálja kiélni a gyűlöletét. S ezt mind ott megteszi, ahol csak „hasonlókra“ talál. Ez azt jelenti, ahol már termékeny földre esik a gyűlölet, azt a teret kitölti a tudatával. Abba fog kapaszkodni, aki magába hordja a gyűlölet termőföldjét. Megpróbálja felbujtani őt; újra és újra követelni fogja tőle, hogy élje ki a gyűlöletét. S most nézzetek körül a világotokban, és nézzetek ezen gyűlölet csomópontjaira. Ezek nem kizárólag a Föld harcmezei, hanem mind oly területek, ahol otthonra lelt a gyűlölet népekben, országokban és szervezetekben. Igen, az is a gyűlölet befolyása alatt áll, aki a poklot kívánja az ellenségének.

 

Így hát felemelte fejét a gyűlölet. A gyűlölet fejedelme kezébe vette az irányítást, úgy hiszi! De valójában: Ez bár rövid, de annál fájdalmasabb fellángolás ezen emberiség számára.“

 

Egyesek szemszögéből sok-sok évekig eltarthat ez a fájdalmas fellángolás, de Én az emberi szeretetbeli fejlődés folyamatáról beszélek.

 

Váljatok „szeretőkké“; ehhez hozzá tartozik a nevelés, akkor is, ha nem akar hallani erről némely ember és lény. Megértitek jelentése mélyében a nevelés szót? Nos, ez a rend felmutatása, melyben gyarapodhat és virágozhat a szeretet. Ez az akarat láthatóvá tétele, hogy felismerhetővé válhasson.

 

Nézzétek ezen világ rendjét.

Jellemző-e rá a szándék a jó és a szép elhozatala a világra?

Jellemző-e rá, hogy lehetővé teszi minden ember számára a méltóságteljes életet?

Jellemző-e rá, hogy minden ember részt vehet ebben a méltóságteljes életben?

Jellemző-e rá az a felismerés, hogy minden ember azonos értékkel bír, mindegy honnan jön, s hová tart; mely emberi felekezethez tartozik és és honnan származik?

 

Nézzétek ezen világ rendjét, és mondjátok meg Nekem és önmagatoknak is, hogy ez a világrend az Isteni Rendbe van-e ágyazva? Megfelel-e annak, amit Én ígértem nektek? S most vegyétek figyelembe, hogy ez a világrend, ez a részben ellenszegülő világrend a túlvilági területekre is átnyúlik.

 

Ez azt jelenti, hogy a gyűlöletteli holtak nincsenek távol ettől a Földtől, hanem a közelben tartózkodnak, s nagyban kiveszik részüket az emberek gondolat- és érzésvilágában. De ne ítéljétek el őket emiatt! Segítsetek rajtuk, s ezzel önmagatokon is segítetek! Imádkozzatok, és kérjétek, hogy a szeretet fénye világíthasson ezen lényekben és felismerjék, mekkora kiútnélküliségben vannak.

 

Itt az ideje, hogy ti, akik szót fogadtok a szellemből, segítsetek ezen lényeknek az imáitokkal. Itt az ideje, hogy ti, akik az Isten gyermekei akartok lenni, törődtök ezen lényekkel és az imában enyhítést és gyógyulást küldötök nekik. Ne féljetek.

 

Ekképp imádkozzatok: „Örök, irgalmas ISTEN, váltsd meg őket, akik még mindig tele vannak gyűlölettel; akik gondolatait még mindig átrágja az irigység; akik érzéseit még mindig a bosszú tölti el. Válts meg őket, te jó és örök ISTEN, váltsd meg őket ebből az elsötétedett tudatból.“ Hát így imádkozzatok, hogy tanuljatok.

 

Szükségük van a segítségetekre, mert az Én fényes segítőimet még gyakran visszautasítják. Sokszor még nem fogták fel, hogy meghaltak. Sokszor még úgy érzik, mintha itt lennének ezen az anyagi Földön és cselekvésükkel erőteljesen bekavarhatnak a Föld hatalmi színjátékába. Még olyannyira ragaszkodnak ehhez a földvilághoz, hogy nem akarják meglátni oldalukon a fényes segítőket, sőt, a sötét lények némelyike még mindig menekül a fény elöl.

 

A ti imátok, az emberi ima segít ezeknek a lényeknek elviselni a fényt, amit az Én segítőim cseppenként a szellemi szívükbe csepegtetnek. Ezen önakaratban megsötétedett lények számára sokszor ti vagytok a fényes jövőt felmutató szülési segédek.

Ti vagytok ezek imáitok által, s miáltal fivéri szeretettel fordultok feléjük; és irgalmas nővériséggel beszéltek velük. Legyetek biztosak benne, hogy nem vagytok egyedül eközben. Kik imában fordulnak az evilági és túlvilági szegény testvéreik felé, azok mindegyike mellett ott vannak a segédek, akik támogatják, igen vezetik és irányítják őket közben.

 

Tudatosuljon bennetek, hogy minden imával megrövidítetek egy háborút.

Tudatosuljon bennetek, hogy minden imával véget vethettek egy összetűzésnek.

Tudatosuljon bennetek, hogy az ima olyan erőt old fel, mely a békéhez vezet.

Ha imavihart, a szeretet viharát szabadítaná fel a világ, akkor a világ békésebb lenne. Nekiláthattok. Most. Azonnal.

 

Földi jelenlétem alatt adtam egy imát a tanítványaimnak, és adtam nekik egy parancsolatot. Az imát a „Mi-Atyánk“ néven ismeritek, és a parancsolat így hangzott: „Ha láttok valakit éhezni, szomjazni, szenvedni, akkor tudjátok, Én vele vagyok. Akképp cselekedjetek vele, ahogy Velem cselekednétek!“ Emlékezzetek az imára és a parancsolatra.

 

Veletek vagyok, s ha a nevemen hívtok, az erőmet hívjátok. Tudjátok, hogy csodák történnek Jézus nevemben, és tudjátok, hogy mind ott, ahol gyűlölet, irigység, paráználkodás(1) van, ott annál erősebb gyógyhatással bír e név. Hívjatok hát a nevemen, és a mennyek seregeit hívjátok, akik kísérnek titeket és segítenek nektek.

 

Hívjatok, és meghallgattattok. Hívjatok, és segítségben részesültök. Kérjetek, és adatik nektek. Kérjetek másoknak, és őnekik is adatik. De ne azt kérjétek Tőlem, hogy a saját elképzelésetek váljon valóra, hanem azt, hogy az Én akaratom teljesüljön.

 

Ekképp kérjetek: „Örök, jóságos és könyörülő ISTEN. A Te gyógyító kezeidbe teszem a nővéremet és a fivéremet. A Te akaratod történjen!“

 

Gyermekeim, vegyétek figyelembe, hogy minden önakaratban benne lakozik az öntúlbecsülés veszélye. Vegyétek figyelembe, hogy az ember önakaratában benne lakozik az önmegemelés lehetőségének a veszélye. Vegyétek figyelembe, hogy az ember még mindig oly gyakran hiszi magáról, hogy ő lenne a világ ura. Azok, akik kívülről tekintenek ezen világra, azok látják az öntúlbecsülés és az önmegemelés felhőit! Ezek között vannak olyanok is, akik semmi jót nem akarnak nektek, mert nem akarják elismerni a szeretetet, nem akarják megélni. És minden embert megakadályoznának benne, hogy felismerjék és éljék a szeretetet. Igen, ezek sokszor sokkal hatalmasabbak, mint a világotok látszólag hatalmasai. Nem azt mondtam?: „Ne azoktól féljetek, akik a testeteknek tudnak kárt okozni, hanem inkább azoktól, akik a lelketeken tudnak kárt okozni.“

 

Igen, a nem felismertek a túloldali világokból több hatalommal bírnak, mint sejtenétek. Ez nem szabad hatalom; ez egy tőletek kölcsönzött hatalom. És ha most azt mondjátok, hogy Én ezt megengedem, akkor gondoljatok rá, hogy Én ezt csak egy rövid ideig engedem, mert ez az engedés is az engedetlen nevelését szolgálja.

 

Egyik leányom(2) mondta egyszer: „Sok lélek megmenekül a szenvedés által!“ Az emberi szenvedés ösztönzi a lelket, hogy a szellemhez forduljon. Ez nem jelenti, hogy Én küldöm rátok a szenvedést, hanem hogy röviden megengedem, amit magával tesz az ember. Egy rövid ideig engedem meg.

 

És gondoljatok rá, hogy a szenvedők alatt vannak olyanok is, akik önkéntes szolgálatot teljesítenek ezen a Földön; őket kereszt vivőknek nevezem! Ki ítélkeznek közületek afelett, ki a kereszt vivő a szenvedők között, vagy ki nem az? Segítsetek hát mindenkin, vigyétek terhét annak, ki fáradt és megterhelt. Segítsetek és legyetek biztosak benne, ti is kaptok segítséget.

 

Szellemetek, szellem az Én szellememből, az tiszta és világos. Ez a szellem sugarát vetné az ellenállás világainak sötétségébe. Ez a szellem ti vagytok. Tudatosuljon bennetek. Ez a szellem azt mondja: „ÉLET ATYJA, a Te akaratodban akarok szolgálni, a Te rendedet betartani és a Te bölcsességedre hallgatni. Komolyságban, türelemben és szeretetben akarok szolgálni, hogy halljon minden világ a Te örök irgalmasságodról!“

 

Így imádkozzatok: „Örök jóságos ISTEN, szellemem Atyja, lelkem teremtője – segíts, hogy mi magunk is segítőkké válhassunk. Adj nekünk erőt és kitartást és hatalmat magunk felett, hogy azok segítői lehessünk, akik még betegek lelkükben. Add meg nekünk az erődet, hogy erőt adhassunk azoknak, akiknek sürgősen szükségük van rá!“ Ekképp imádkozzatok és segítségben részesültök.

 

Szavakat vetett papírra az írnok. Olvassátok e szavakat, és engedjétek őket hatni magatokban, mert csak az, aki hatni hagyja magában a szavakat, őbenne válnak kenyérré és borrá.

 

JÉZUS beszél. Hallod-e?

Ámen. Ámen. Ámen.

 

(1) Ez a szó nem kizárólag a nemi élet terét érinti, hanem a bálványimádás minden terét szintúgy.

(2) Lisieux-i Szent Teréz